Vámszedő asztaltól Jézus asztaláig

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Dátum: 
2020. október 11. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 9,9-10
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 9.9-13
Alapige: Máté evangéliuma 9.9-10

"Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz."

Az istentisztelet elején a keresztség sákramentumában részesült egy egyéves kislány és az édesapja. A keresztség, az Isten szövetségébe fogadtatás annak a csodának a megnyilvánulása, hogy Isten kiválaszt, elhív bennünket, mi pedig az életünkkel válaszolunk, az Övéi leszünk.

Pontosan úgy, ahogy a felolvasott történetben Jézus elhívja Mátét, ő pedig a követője lesz.

Bármikor részesültünk is a keresztségben, ez az Ige most arra hív bennünket, hogy foglalkozzunk ennek legnagyobb témájával, a tanítványsággal, Jézus követésével. Miben is áll ez? Milyen változás ment végbe Máté életében, miközben a vámszedőhely asztalától eljutott Jézus asztaláig? Ez a két bútordarab sok mindent elmond nekünk Máté régi életéről, és az újról is.

A vámszedőhely asztala egyrészt nagyon sok pénzről beszél nekünk. Nem csupán a törvényes vámok és adók beszedéséről tud tanúskodni, hanem sok „ajándékról” is, amit különféle előnyökért a vámszedőknek adtak. Egy nagyon jó megélhetést biztosító munkahely volt ez, zsíros állás. A vámszedő asztal gazdája nyilván egy gazdag és előkelő ember.

Másrészt viszont a vámszedő asztal a megvetés és lelki otthontalanság szimbóluma is. Azt, aki ilyen helyen dolgozott, a saját népe soha nem fogadta be a zsinagógai közösségekbe, utált, lenézett emberként kiközösítették. Római bérencnek tartották, aki az elnyomó hatalom számára szedi a vámot saját népe tagjaitól.

A vámszedő asztal tehát elárulja, hogy gazdája nagyon gazdag, de lelkileg otthontalan. Mindene megvan, de nincs senkije, aki őt elfogadná. Kívül minden rendben, a lelkében viszont óriási a hiány.

Kosztolányi verse, a „Boldog szomorú dal” is ugyanezt a kettősséget mutatja be. „Boldog” a vers, mert előbb leírhatja, hogy mennyi mindene megvan. „Van már kenyerem, borom is van, Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam? Van mindig elég eleségem.” Majd további szép képekkel írja le, hogy tele a padlás, elismert költőként előre köszönnek neki, és élvezheti a polgári jólétet, finom fürdőkbe járhat. „Szomorú” azonban a vers vége, mert egy másféle kincs fájdalmasan hiányzik az életéből: „Nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben.”

Vajon mi hogy állunk ezzel a hiánnyal? A vers és a vámszedő asztal is egyfajta számvetésre hív bennünket. Mi az, ami megvan, s mi az, ami hiányzik az életünkből? A látható világ hiányait általában gyorsan igyekszünk betölteni, törekszünk, hogy legyen otthonunk, biztonságunk, megélhetésünk, és ez rendjén is van. Azonban gyakori hibánk, hogy ezeken túl a belső hiányainkra nem figyelünk, vagy nem eléggé. Vajon milyen „kincsek” hiányoznak az életünkből? Talán a belső békesség? Megértés, és elfogadottság? Tiszta lelkiismeret, a lélek nyugalma, és belső boldogsága?

Jézus a vámszedő asztalnak nemcsak a fényesebb oldalát látja. Ő jól tudja, mi hiányzik Máté életéből, ismeri belső szomjúságát. Megszólítja: „Kövess engem!” Ő pedig felkelt, és követte. Csak így otthagy mindent? Nem kell többé a jó állás?

A jelenet nagyon röviden van leírva. Nem tudjuk, beszéltek-e még másról is, és nem tudjuk, mi minden futott át Máté gondolataiban. A reakciójából azonban látjuk: Micsoda szomjúság volt benne! Mekkora hiány volt lelkében! Mennyire másra vágyott, mint amiben eddig élt! És látjuk azt is, micsoda erő volt Jézus hívásában. Felkelt, és követte őt. Máté megértette, hogy lelkének minden szomjúságát csakis Jézus olthatja.

Így érkezett meg végül Jézus asztalához.

Az Igében egy vendégségről olvasunk közvetlenül Máté elhívása után. Márk és Lukács is leírják ezt a történetet, így tudjuk, hogy valójában maga Máté rendezi ezt a vendégséget. Minden bizonnyal örömlakomának szánta. A ház tehát Máté háza, az asztal azonban mégiscsak Jézus asztala: „Amikor Jézus asztalnál ült a házban, sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz.”

Most nem Máté a tényleges házigazda. Itt mindannyian Jézustól kapnak valamit.

Jézus asztalánál nem látunk pénzhegyeket. Itt ételek és italok vannak, vendégség és közösség. Az asztal körül egy olyan társaságot látunk, amelynek tagjai sehol másutt nem találnak befogadást és közösséget, csak itt. Vámszedők, bűnösök, utcalányok, tehát a lenézettek, megvetettek ülnek Jézus asztalánál. Rajtuk kívül itt vannak még Jézus meglévő tanítványai, és immár közéjük tartozik Máté is! Itt igazán otthonra talált, és nem azért, mert ez az ő háza, hanem mert közösséget talált Jézus mellett. Befogadást, szeretetet kap, és kegyelmet. 

Jézus asztalközössége akkor is, ma is azt jelenti: Nem azt kapod, amit megérdemelsz, hanem azt, amit Jézus szeretetből ajándékoz neked. Bűnbocsánatot, kegyelmet, a sebek gyógyulását. Jézus asztala olyan közösségbe hív bennünket, ahol mindig Jézus mellett lehetünk, ahova bármikor odamehetünk, mert Ő minket is elfogad, szeret, és a mi sebeinket is gyógyítani akarja.

Jézus gyógyító hatalmát mutatja az a gyökeres változás, ami Máté életében végbement. Felállt a vámszedő asztaltól, és hátat fordított mindannak, amit az jelentett. Majd pedig odatelepedett Jézus asztalához, és egy új közösség tagjává lett. Másokkal együtt ettől kezdve ő is Jézust követte, Őt hallgatta, Tőle tanult, Neki engedelmeskedett.

Ezt a változást látva töltsön el minket bizakodással, hogy Jézusnál nincsen „reménytelen eset”. Akár egy vámszedő, akár a legnagyobb bűnös is gyógyulást találhat nála.

A „bútorcsere” elsősorban azt az egyszeri döntést jelzi Máté életében, amit megtérésnek is hívunk. Elfogadta Jézus hívását, és elindult az Ő követésére. Ugyanakkor nekünk hitben járó emberekként nagyon fontos, hogy ezen az úton naponta tudjunk megújulni a hitben. Tudnunk kell újra meg újra felállni „vámszedő asztalainktól”, egyre inkább elfordulni bűneinktől, régi rossz szokásainktól; és odafordulni Jézushoz, odatelepedni „asztalához”. Megtalálni a Vele való gyógyító közösséget, Őrá hallgatni, és egyre inkább megerősödni a hitben.

Legyen kegyelmes hozzánk Isten, hogy meghalljuk, és elfogadjuk hívását, és arra életünk legyen az őszinte válasz!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mikeás könyve 6,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára