Terheink Krisztus törvénye szerint

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap
Dátum: 
2020. július 5. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Gal 6,2-5
Audio: 

Olvasmány: 1 Korinthus 12,12-17.24-27
Alapige: Galatákhoz írt levél 6,2-5

"Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza."

Ennek az igének a tükrében mindannyian teherhordozók vagyunk. Ember-voltunkból következik, hogy a terheink hozzánk tartoznak. Vannak olyan terhek, amiket mi veszünk magunkra önként vagy kényszerből; és vannak, amelyeket mások pakolnak ránk. Akárhogy is kerültek ránk, a terheinkkel kezdeni kell valamit, – ez az Ige erről tanít most bennünket.

Két felszólítást hallhatunk ki az Igéből a teherhordozással kapcsolatban. Egymás terhét hordozzátok – írja előbb az apostol, majd kicsi később ezt: Mindenki a maga terhét hordozza. Hogy is van ez? Melyik hát a fontosabb? Egymásét, vagy magunkét hordozzuk?

Az ellentmondás csak látszólagos. Az okozza, hogy a két mondat a teherhordozás más-más irányát, helyzetét mutatja be. Hordozzátok egymás terhét, – mert közösségben éltek! Segítsetek egymásnak, mert egymásra vagytok utalva. Hordozza mindenki a maga terhét, – mert van olyan, amit nem adhattok tovább, nem terhelhettek másra. Felelősek vagytok saját tetteitekért. 

Az érem két oldala tehát ez, amik külön állnak, de összetartoznak. Az ember közösségi lény, és ugyanakkor egyszeri, megismételhetetlen. Itt is, ahogyan együtt vagyunk a templomban, kifejeződik ez a kettősség. Ki-ki hozza egyéniségét, saját gondolatait, problémáit, kérdéseit, ezért mindenki egy kicsit másként hallja, és másként érti, ami itt elhangzik, – mégis erre az időre egy légtérben, egy megszentelt helyen, egy közösség vagyunk. Közös az ének, az imádság, összeköt minket az istentisztelet alkalma.

„Egymás terhét hordozzátok”. Mit is jelent ez?

Pál sokszor hasonlítja az emberi testhez a gyülekezeti közösséget, ezt hallottuk az előbb felolvasott Igében is, és tényleg zseniális a kép. Mindegyik tagra szükség van, hogy jól működjön az egész test, s ez a teherhordozásra is igaz.

Saját tapasztalatból tudjuk, ha megsérülünk, megvágjuk magunkat, vagy éppen megfázunk, az egész szervezetünk küzd a gyógyulásért. Megemelkedik a testhőmérséklet, fehérvértestek indulnak a sérülés helyére, vérpálcikák torlaszolják el a nyílást, hogy kevésbé vérezzen, és így tovább. Minden a mielőbbi gyógyulásért történik.

Egymás terhét hordozzátok. Az apostol ezzel pontosan ugyanezt kéri, hogy baj esetén a gyülekezetben is induljon be a védekező mechanizmus. Segítsetek egymás terheit hordozni; ha egy tag megsérül, mindenkinek fájjon, tegyenek mindannyian az egy gyógyulásáért! Mert ha csak egy-két tag is beteg, sérült, akkor nem lehet egészséges a közösség sem. „Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi” – írja az apostol.

Tanulságos és érdekes, hogy ezt Pál törvénynek nevezi. Az eddigiek során a levélben többször is hangsúlyozta, hogy nem a törvény a fontos, Krisztus szabadságra hívott el minket. – Igen! Mégis ezt a közösségi szabályt Krisztus törvényének nevezi. Ez ugyanis a Krisztus-test, az egyház, a gyülekezet működési alapszabálya!

A keresztyén hit gyakorlati megnyilvánulása az, hogy a tagok figyelnek egymásra, és segítenek. Mert a szeretet nem szép szavakat jelent, hanem ilyen egymás mellé való odaállást! Hála legyen Istennek, hogy voltak és vannak, akik e törvény szerint élnek, akik készek tenni másokért, észreveszik a másik sérülését.

Most pedig nézzük az érem másik oldalát: „Mindenki a maga terhét hordozza.”

Itt egy másik irány jön be a képbe, és a különbség megértéséhez egy kicsit nyelvészkedni kell. Magyarra ugyanis mindkét esetben „teher”-rel fordították le, de az eredeti görög szövegben más-más szavak vannak.

Egymás terhének hordozásánál a teher görögül „baros”, ami általános értelemben jelent terhet, súlyt. Itt viszont, a magunk terhénél a „fortion” áll, ami például egy elszállítandó árutömegből egy hajónyi rakományt jelent; vagy amikor sok hasznos holmiból az ember összeszed magának egy batyura valót, amit aztán magával visz; a lényeg, hogy a teher nagysága itt be van határolva. Ebből a „fortion”-ból származik a latin „porció”, ami pedig személyre szabott adagot jelent. Tehát itt porciózott teherről van szó! Személyre szabott adagról, kinek-kinek a saját részéről.

Emlékezzünk csak Jézus szavaira, ahol szintén ez a szempont kerül előtérbe. Amikor a megfáradtakat és terheket hordozókat hívja (Máté 11,28-30), azt mondja: „Vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám boldogító és az én terhem könnyű”. Ezt gyakran félreértik bibliaolvasók, pedig itt nem plusz teherről van szó, hanem sokkal inkább könnyítésről. Az igát ugyanis mindig „személyre” szabták. Az igavonó állat méretére készült, így az a teher elhordozását könnyítette.

Megvan tehát mindenkinek a saját teher-porciója. Személyre van szabva, amint az elhordozást segítő iga is. A „maga terhét” neki magának kell felvenni és elhordozni, azt nem adhatja át senkinek, és nem is rázhatja le magáról.

Így áll tehát össze a két mondat egyetlen törvénnyé, egyetlen képpé: Egymás terhét hordozzátok. Mindenki a maga terhét hordozza. A kettőnek egyszerre kell érvényesülnie.

Az állatvilágban ez egészen természetes módon működik. A hangyák vagy a méhek közössége is úgy dolgozik, hogy minden egyes tag elvégzi a maga feladatát, és az egész család épül belőle.

Ez a törvényszerűség érvényesül abban is, amikor a vadludak „V” alakban összeállva tesznek meg hatalmas távolságokat. Mindegyik felveszi a maga terhét, és közben az egész társaságnak könnyebb lesz. Az elöl haladók szárnya által keltett légörvények segítik a mögöttük jövőket. Felveszik a megfelelő ritmust, szinte egyetlen hatalmas szárnyként repülnek, és az elöl haladók folyamatosan cserélődnek. Az eredmény pedig az, hogy így együtt sokkal tovább jutnak. Számítógépes szimulátorral valaki kiszámolta, hogy 25 lúd V-alakos repülése esetén 70 %-kal tovább képesek eljutni, mint ha egyetlen lúd egyedül haladna. Ez a szám önmagáért beszél.

Legyen természetes a mi egyéni és közösségi életünkben is ez a törvényszerűség! Ha Krisztus törvénye szerint élünk, akkor mi is segítünk, de nekünk is segítenek. Kell a mi erőfeszítésünk, de ugyanakkor mások is fáradoznak értünk. Nem hagyunk egyedül másokat, de mi magunk sem maradunk magunkra. Így sokkal tovább juthatunk.

Miközben pedig ezt a törvényt gyakoroljuk, erőt meríthetünk attól az Úrtól, aki velünk van, és megáldja fáradozásunkat. „Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád.” (Zsolt 55,23)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára