Mustármagnyi hit

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap
Dátum: 
2020. szeptember 20. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 17,5-6
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 17,14-20
Alapige: Lukács evangéliuma 17,5-6

"Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek."

Mindenekelőtt tegyünk a helyére egy-két apróságot Jézus hasonlatában, hogy aztán jól érthessük a képek mögötti tartalmat is!

„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag…” Vajon miért éppen mustármaghoz hasonlítja Jézus a hitet?

A tanítványok nagyobb, több hitet kértek Jézustól, ezért ő azt valami nagyon apró dologhoz akarta hasonlítani, hogy rámutasson: nem a nagysága a fontos. Hasonlíthatta volna pl. egy homokszemhez is, azonban lényegi különbség van a kettő között! A homokszem élettelen. Bármit tehetsz vele, a homokszem mindig csak homokszem marad. A mustármagban viszont az élet ígérete van! Ha kikel és felnő, minden fánál nagyobb lesz. A magja apró, de amivé fejlődik, az óriási.

„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek.”

A vadfügefa (fekete eperfüge) abban különbözik a fügefától, hogy nem az édes, ízletes gyümölcséért termesztették, hanem épületfának használták. A vadfügefa lassú növekedésű, a gyökérzete rendkívül erős, és igen tömör, rugalmas, tartós faanyagot adott. Egy ilyen növény 500-600 évet élt, ezért is mély tisztelet övezte. A vadfügefa az életerő, a biztonság és tartósság szimbóluma volt.

Egy ilyen fát lehetetlen gyökerestől kiszakítani, és lehetetlenség átültetni. Ráparancsolni, hogy a tengerben gyökerezzen meg, az pedig totális képtelenség. Nos, Jézus pontosan ezt a képtelenséget akarja itt hangsúlyozni. A végletekig fokozza, hogy amiről itt szól, az lehetetlenség.

A hasonlatot tehát így érthetjük: Ha csak kicsiny hited van is, de az valódi hit, amiben élet van, akkor az előtt semmi sem lehetetlen. „Minden lehetséges annak, aki hisz” – mondja Jézus a beteg fiú apjának az előbb hallott történetben Márk leírása szerint. A hit előtt nincsen lehetetlen.

Hogyan érintenek most bennünket Jézus szavai? Milyen állapotban találnak? Gondoljuk csak el, hogy is állunk mi az ilyen lehetetlen dolgokkal!

„Nincsen lehetetlen, csak tehetetlen” – szokták mondani. Szerintem ebben a mondásban van valami kegyetlen. Aki ezt mondja, az fölényesen, nagy mellénnyel beszél egy emberről, aki képtelen megoldani a problémát. Pedig a tehetetlenséget átélni mindenkinek fájdalom!

Rossz azt érezni, hogy valamihez már nincs annyi erőnk, pedig valaha nem okozott gondot. Fájdalom az, amikor lelkileg megroppanunk egy teher alatt, vagy kudarcot vallunk egy feladatunkban, aminek szép reményekkel vágtunk neki.

Átéljük a tehetetlenséget a vírushelyzettel kapcsolatban is: Ami ellen küzdünk, az láthatatlan, és egyelőre nincs ellene orvosság. A vírus védekezésre kényszerít minket, mi pedig betartjuk a védekezés szabályait, akár félelemből, akár kényszerűségből.

Jézus tanítványai is tehetetlenségükkel szembesültek az előbbi történetben. Látniuk kellett korlátaikat, hitük gyengeségét, erejük végességét. Az apa segítséget kért tőlük, ők azonban kudarcot vallottak.

Nagyon megértjük a tanítványokat, hogy ilyen kéréssel mennek Jézushoz: „Növeld a hitünket!” Gondolatban talán mind csatlakozunk hozzájuk, és mi is kérjük: Növeld a hitünket, mert nem lehet állandóan kudarcok között, erőtlenségben élni!

„Növeld a hitünket!” – Erre a kérésre válaszol tehát Jézus az előbbi hasonlattal. Nézzük most már, hogy e kérés felől mit is jelentenek Jézus szavai!

„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag”, a lehetetlen is lehetséges volna nektek!

Figyeljünk a hangsúlyokra!

A tanítványok azt mondják: Növeld bennünk a hitet! Adj nekünk több hitet, erősebbet, nagyobbat!

Jézus viszont így felel: Nem nagy hit kell! Lehet az akár pici is, mint a magocska. Nem a mérete a fontos, nem a nagysága, az ereje, hanem az, hogy élet legyen benne! Ahogyan az élet ígérete van a magocskában is. Nektek nem nagy hitre, hanem élő hitre van szükségetek!

Na de akkor kérdezzük csak tovább: Mi a helyzet azokkal a bizonyos „vadfügefákkal”? A lehetetlenségekkel? Ha van élő hitünk, akkor mi bármit megtehetünk?

Nyilvánvalóan Jézus nem arra biztat, hogy bátran zsonglőrködjünk a vadfügefával, és gyökereztessük meg a tengerben. Nem arra biztat, hogy mondjuk a Soós-hegynek, vesse magát a Balatonba. Ennek semmi értelme nem volna, nem szolgálná Isten ügyét, és nem is a hitünk nagyságáról szólna, hanem csak önmagunkról.

A lehetetlenségek megcselekvésének éppen maga a hit a szűrője! Ugyanis a hit által mindig Isten cselekszik velünk, bennünk és általunk. Ettől élő a hitünk: Nem „nagy” hanem „élő”! Isten akarata valósul meg a mi hitünkön keresztül, és Isten az, aki előtt semmi sem lehetetlen. Mi ennek az erőnek lehetünk csatornáivá.

Pál apostol egyik önvallomásában az apostolsága eredetéről ír, és a többi apostollal méri össze magát (1Kor 15): A legkisebb vagyok az apostolok között, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És többet fáradoztam, mint azok együttvéve, de nem én, hanem Isten bennem levő kegyelme! – Vagyis Ő tesz engem azzá, aki vagyok, Ő formál akarata szerint. Az Ő ereje ér célhoz az én hitemen keresztül. Az Ő igéje jut el emberekhez az én fáradozásomon, hitemen keresztül.

Nem a mi hitünk nagysága, hanem egyedül Isten kegyelme. Olyan jó ezt kimondani, hiszen ez megvéd az önbecsapástól, indulatainktól; de az önmarcangolástól is. Hiszen Isten az, aki még az erőtlenségünkön át is erős marad. Szeretetével munkálkodik, képes emberi szíveket az evangélium előtt megnyitni, megtisztítani.

Élő a hitünk, mert Krisztusba van beoltva, mint a szőlővessző. Élő hit, mert Krisztus élteti, az Ő erejéből táplálkozik. Élő hit, mert nem önmaga erőlködéséből, hanem Krisztus erejéből termi gyümölcsét.

Amikor ezt mondjuk: „Növeld a hitünket” – ilyen hitet kérjünk Jézustól! 

Ha különleges, szuper erős hitünk lenne, bizonyára többen csodálnának bennünket, talán bámulnák, hogyan győzünk minden problémán. Jézus szolgálatában azonban nem erre van szükség. Kérjünk Tőle inkább élő hitet, amely Belőle táplálkozik, és az Ő akaratát keresi!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

6 + 11 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mikeás könyve 6,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára