Maradj kapcsolatban!

Alkalom: 
Konfirmáció vasárnapja
Dátum: 
2020. július 26. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 15,5a.7-8
Audio: 

Alapige: János evangéliuma 15,5a.7-8

Jézus mondja: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek."

Jézus szavai valamennyiünket megszólítanak: mindenkit, aki keresztyén emberként a tanítványság útján igyekszik járni. – A mai ünnepen azonban ez az Ige és az üzenet elsősorban hozzátok szól, kedves Konfirmáló Fiatalok, akik a tanítványság különleges pontjához érkeztetek.

A ti lelki utatok a legtöbb esetben szüleitek döntésével és a ti megkeresztelésetekkel kezdődött; majd a bibliai történeteknek és a hit dolgainak tanulásával folytatódott hittanórákon és hittantáborokban; most pedig fogadalomtételre készültök: Az Istennel egykor kötött szövetség megerősítésére.

Azt mondja most nektek Jézus: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.”

Gondoljatok csak bele, micsoda óriási ígéret ez: kérjetek bármit, és megadatik nektek. Bármit. Vajon nem túlzás ez? Ha egyik szülőd ezt mondaná neked: Kérhetsz tőlem bármit, és megadom, – egészen biztos, hogy tudnál olyat kérni, amit ő nem tudna megadni.

Csakhogy itt nem egy ember teszi nektek ezt az ígéretet, hanem maga Isten, akinek ez a „bármi” valójában semmiség! Neki minden a hatalmában áll.

Éppen ezért sokkal izgalmasabb ebben az Igében az, hogy milyen feltétellel teljesül ez az ígéret! Mert bizony van itt valami, amit Jézus kér tőletek cserébe. S ez nem valami apró betűs rész egy szerződés végén, hanem Jézus ezzel kezdi az ígéretet.

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek...” Ha „megmaradtok bennem”, vagyis: Ha kapcsolatban maradtok velem! Ez Jézus kérése felétek. 

Ahogyan a szőlővesszők is akkor fognak gyümölcsöt érlelni, ha rajta maradnak a szőlőtőn, úgy tartsátok ti is a kapcsolatot Jézussal! Ne szakítsátok el magatokat Tőle, mert csak így fog beérni a ti életetek is, és így találtok valódi boldogságot, – nem csupán külső dolgokban, hanem a teljes életetekben!

Mit jelent ez a kapcsolattartás a gyakorlatban? Nagyon egyszerű. Pl. gondoljatok arra, mit jelent az, amikor a barátotokkal tartjátok a kapcsolatot. Nyilván azt, hogy tudtok róla szinte mindent: hogy mi van vele, mik a szokásai, mit szeret és mit nem, minek örülne, és megosztjátok egymással a gondjaitokat is, így egymást segíteni tudjátok. – Jézussal is pontosan így megy ez! Elmondhatjátok Neki a dolgaitokat, mindent, és megkérdezhetitek, hogy Ő minek is örülne, mit szeretne tőletek.

Felolvasok most egy régi, de időtálló, aranyos történetet; ez arról szól, hogy hogyan lehet ebben a mi időhiányos világunkban is Jézussal kapcsolatban maradni.

Egy kopott farmeres fiatalember minden délben benyit a templomajtón, aztán szinte rögtön már megy is tovább. A lelkésznek feltűnik a dolog, s mivel sok gyanús alak él a környéken, egyik alkalommal odalép hozzá, hogy megkérdezze, mi is történik. A fiatalember azt mondja neki: „Tudja, én imádkozni járok ide.” – „Imádkozni? Ennyi idő alatt azt hogyan lehet?” – „Hát, tudja, nagyon kevés időm van, így csak eljövök, beköszönök, hogy „Szia Jézus, Józsi vagyok”, és mennem is kell vissza a munkahelyre. Tudom, nem hosszú ima, de hátha meghallgatja az Úr.”

Pár hónap múlva hirtelen elmarad a szokott látogatás. A lelkész megtudja, hogy a fiatalember kórházba került, egy munkahelyi balesetben súlyos töréseket szenvedett; elhatározza, hogy meglátogatja. Ahogy megy fel hozzá, a folyosón sok embert lát, betegeket, akik szintén Józsihoz járnak, mert ő meghallgatja, felvidítja őket. Odamegy hozzá, és kérdi tőle: „Mondja, hogy tud ilyen összetört állapotban is mosolyogni, és mások felé is derűt árasztani?” – „Tudja, minden délben jön hozzám valaki, és neki köszönhetem.” – A nővér közbeszól: „De hiszen délben nincs is látogatás.” – „De igen, ő minden délben eljön, benyit hozzám, azt mondja nekem: „Szia Józsi, Jézus vagyok”, és aztán elmegy.”

Kedves Fiatalok! Első lépésként azt javaslom, kövessétek Józsi példáját! Nem az a fontos, hogy hosszú, vagy rövid az imádság, hanem az, hogy rendszeres legyen! Az a lényeg, hogy egyáltalán megszólítsátok Jézust, hogy rendszeresen odamenjetek Hozzá, hogy tartsátok Vele a kapcsolatot! Akár a templomi és más gyülekezeti alkalmakon, akár a Bibliátokon keresztül, amit kapni fogtok, – van lehetőségetek, hogy odaköszönjetek Jézusnak, hogy kapcsolatban maradjatok Vele.

S ha így tesztek, azt is érezni fogjátok majd, hogy Jézus is mellétek áll, és igaz baráttá lesz: Bár Ő maga nem látható, de nagyon is érezhető, kézzelfogható módon fog segíteni benneteket!

Zárjátok szívetekbe az Igét, és bízzátok magatokat Jézus ígéretére:

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek."

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 11 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” 

(2 Timóteus 1,10)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára