Isten terve szerint

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2020. június 21. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Móz 50,18-20
Audio: 

Olvasmány: 1 Mózes 45,25-46,6.28-30
Alapige: 1 Mózes 50,18-20

"Odamentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa."

József testvéreinek mondott szavai az ő szövevényes életútjának összefoglalását adják. Benne van ebben az életszemlélete, Isten iránti hite, bizalma és abból fakadó mély bölcsessége. Életének minden egyes részlete azért tud a helyére kerülni, mert azt József a megfelelő magasságból tudja nézni: Isten tervei felől.

József jó és rossz dolgokról is beszél, amik megtörténtek vele.

A jó dolgokat mindig örömmel és könnyen elfogadjuk, és beillesztjük az életünk megfelelő helyére. Szeretnénk, ha ez lenne a természetes. Ha mindig csak szép, jó, mosolygós mozaikdarabkákat kellene elhelyezni életünk kirakóján. Azonban a világban, az életünkben felbukkannak rossz dolgok is, emberi gonoszság, és bizony azoknak is a helyükre kell kerülniük. Tetszik vagy sem, azok is részei az életünknek.

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.” József tudja, hogy élete eseményei nem csupán emberi síkon, az emberi tervek alapján zajlanak. Van egy annál magasabb „tervezési szint” Istennél, ami gyakran felülbírálja az emberit, és más lefolyást, új irányt ad neki.

Sok mindennek kellett a helyére kerülni József életében. Testvérei árulása nagy mélységekbe taszította őt. Az elején egy kiszáradt ciszternába dobták, majd pedig lelki értelemben is mélységeket járt meg. Csalódása a testvéreiben, a cserbenhagyás, félretaszítás átélése, azután rabszolgaként a kiszolgáltatottság, megaláztatás, majd pedig a börtönben sínylődés – nehéz út lehetett.

Vajon hogyan tudnak ezek a helyükre kerülni? Vajon mihez kezdünk mi a hasonló élményeinkkel? Amikor mélységesen csalódnunk kell valakiben, amikor átvágnak, megvezetnek, amikor gonoszsággal, gyűlölettel bánnak velünk; amikor elveszítünk valakit, aki a támaszunk volt… Mit kezdünk ezekkel a sötét helyzetekkel?

József bölcsességében az a nagyszerű, hogy Isten tervei felől tudja nézni a rosszat, még az emberi gonoszságot is. Fentről, mert csak onnan áll össze a kép. Ha egy mozaik képet nagyon közelről nézünk, semmi szépet nem fogunk találni benne. Túl nagyok és élesek a mozaik darabkák, nem látszanak az átmenetek és az összefüggések. Ha azonban elég messziről nézzük, akkor minden darabka a helyére kerül, a teljes kép elénk tárul, a sötét darabkák is elnyerik értelmüket. Pontosan így van ez életünk nagy kirakóján is.

A rossz ettől még nem válik jóvá, hanem rossz marad. Józsefnek rossz volt átélni, amikor kútba dobták, eladták, megalázták. Viszont Isten tervei felől nézve megértette, hogy azokra is szükség volt! Mert így kerülhetett a mostani helyére. Így lett a fáraó első embere. Mert Isten még a legkényesebb helyzetekben is bölcsességet, tiszta látást adott neki. Kedvessé tette a fáraó előtt. Így tudott rajta keresztül munkálkodni Isten, hogy „sok nép életét megmentse” a nagy éhínség idején.

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.”

Az ismert példatörténet szerint a szegény parasztembernek egy napon elcsatangolt az egyetlen lova. Jöttek a szomszédok sajnálkozni: Jaj, milyen rossz dolog történt veled! „Rossz-e, ami történt, vagy jó, ki tudja?” – válaszolta ő erre. Pár nap múlva visszatért a ló, és magával hozott vadlovakat is. Megint jöttek a szomszédok: De jó dolog ez neked, mennyi lovad lett hirtelen! „Jó-e, ami történt, vagy rossz, ki tudja?” – mondta ő. Fia leesett az egyik vadló hátáról, és lábát törte: Jaj, milyen szerencsétlenség! „Rossz-e, vagy jó, ki tudja?” – mondta erre is. Nemsokára aztán háborúba vittek minden épkézláb fiút, az övé viszont otthon maradhatott: Milyen szerencsés vagy! „Jó-e, vagy rossz, ki tudja?”

Milyen könnyen rásütjük mi is a bélyeget egy-egy eseményre, és milyen egysíkúan ítéljük meg a dolgokat! Pedig biztosan vannak saját példáink is, amikor először valamit rossznak hittünk, mert rossznak tűnt, – de aztán változtak a körülmények, és lám, végül előnyünkre vált. Vagy először örömmel fogtunk bele valamibe, amit jónak ítéltünk meg, de később aztán csak kárt és bosszúságot okozott. Életünk mozaikdarabkái, a jók és a rosszak egyaránt, kizárólag Isten kezében, az Ő tervei szerint kerülnek a megfelelő helyre, és nyerik el értelmüket.

„Azt pedig tudjuk – mondja Pál apostol – hogy akik Istent szeretik, minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Rm 8,28). Isten jó. Benne nincsen semmi rossz. Isten senkinek nem tervez rosszat, a gonoszság nem Tőle származik. Tervében azonban még a rossz dolgok is, még az emberi gonoszság is valami módon a javunkra tud szolgálni.

Ezékiás király halálos betegségből felgyógyulva, szenvedéseire visszanézve tudta ezt Isten előtt kimondani: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség.” (Ézs 38). Jó a halállal szembenézni? Jó a szenvedés? Jó a félelem? Nem. De Isten terve szerint még ezek is a javamra válhatnak.

Hangsúlyos az apostol szavaiban, hogy „akik szeretik Istent”, „akiket elhívott”, azoknak szolgálhat minden a javukra. Akik tehát az Övéi, akik ragaszkodnak Hozzá, akik tudnak Isten tervéről, és engedik magukat aszerint vezetni a Lélek által. Akik igazán kérik Istentől, hogy „legyen meg a Te akaratod” az én életemben.

Vajon hogy állunk mi ezzel a kérdéssel? Tudunk-e Őrá hagyatkozni, van-e bátorságunk engedni, hogy Ő irányítson, Ő tartson a kezében, vezessen úgy és arra, amerre Ő akarja?

Amikor Jézus Nikodémussal beszélgetett, az újjászületett, Isten Lelke által vezetett emberről azt a hasonlatot mondta: „A szél fúj, amerre akar; hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy.” (Jn 3,8). Az ember nem tarthatja hatalmában a szelet, nem mondhatja: Most állj meg! Most erősebben! Ne arra, hanem emerre fújj! Éppen így nincs az ember hatalmában, amikor Isten akarata, vezetése szerint történnek a dolgok.

Mi az, amit tehetünk? Isten vezetése úgy tud érvényesülni a mi életünkben, hogy kitárjuk magunkat előtte. Úgy, ahogyan a vitorlát nekifeszítik a szélnek, hogy annak ereje megindítsa a hajót, és vigye a megfelelő irányba. Ez történik, amikor „kifeszítjük magunkat” Isten Lelke előtt, engedjük, hogy megindítson, magával ragadjon minket. Ilyenkor egy-egy feladatot fontossá tesz előttünk, és az nem véletlen; más dolgokra pedig azt mondja: Engedd el, menj el mellette! Így érvényesülhet Isten Lelkének vezetése és bölcsessége az életünkben.

Ezt láthatjuk József példáján is, és ez biztasson bennünket: Isten vezetése alatt valóban minden a javunkra szolgál. Tűnjenek bármilyen gonosznak, sötét színűnek a körülmények, akarjanak bármilyen rosszat rosszindulatú emberek, Isten terve felülírhatja, és végül jóra fordíthatja azt!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 9 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára