Forduljatok felém

Alkalom: 
Újév
Dátum: 
2020. január 1. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 4,17
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 4,12-17
Alapige: Máté evangéliuma 4,17

"Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!"

Ebben a történetben nagyon jól érzékelhető egy fordulat Jézus szolgálatával kapcsolatban: Ettől kezdve áll ki a nyilvánosság elé, és hirdeti az evangéliumot.

Előzőleg Máté evangélista bemutatja Jézus születését, majd Keresztelő Jánost mint Jézus szolgálatának előkészítőjét; aztán Jézus megkeresztelését a Jordánban, majd megkísértését a pusztában – ez mind-mind a növekedés, a fejlődés, a szolgálatra készülés, a belső munka ideje volt Jézus számára.

Most pedig Jézus vált, valami újat tesz, amit eddig nem: Kilép a nyilvánosság elé, és prédikálni kezd. „Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Ez Jézus első és legfontosabb üzenete, ezt hirdetni a legelső dolga a szolgálatában.

Amit elsőként csinálunk pl. egy-egy napunk kezdetén, annak jelentősége van, meghatározza egész napunkat. Az új esztendő első perceiben aki csak teheti, szeretteinek kíván áldott, boldog évet. A 2020. esztendő első perceiben a harangjaink Istent magasztalták.

Most, amikor az esztendő első istentiszteletére eljöttünk, Jézus azt tárja elénk, ami a legfontosabb az igehirdetésében: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

Vajon hogyan is kell elképzelnünk Jézusnak ezt az első kiállását? Nyilván nem arról van itt szó, hogy jó előre kiválaszt egy helyet, ahol aztán elmondja első igehirdetését. És az is nyilvánvaló, hogy Jézus igehirdetése nem mindig ebből az egyetlen mondatból állt.

A felolvasott mondat sokkal inkább egy summárium, egy összefoglalás. Az evangélista összegzi Jézus központi üzenetét. Talán úgy lehetne ezt elképzelni: Mostantól amerre csak járt, ez volt a leghangsúlyosabb üzenete. Amit csak mondott, és tett, amikor embereket felemelt, biztatott, gyógyított, minden dolgának ez volt a kerete. Minden igehirdetésének és egész szolgálatának ez a közepe: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”

„Térjetek meg” – vagy másképpen: forduljatok meg, változzatok meg, Isten felé vegyétek az irányt! Az eredeti görög szövegben a „metanoia” a gondolkodás, az értelem megváltozását jelenti. Tehát nem valami felszínes dologról, hanem az életvezetési elveinkről van itt szó! Az életünket, dolgainkat, döntéseinket alapvetően befolyásoló alapelveinkről.

Jézus egész élete és szolgálata ebben foglalható össze, ebben a hívásban, kérésben, felszólításban, hogy „fordulj felém, térj vissza hozzám, mert nálam találod meg a valódi boldogságot!” Ahogyan Ő közénk született, ahogy mellénk állt, ahogy magára vette nyomorúságainkat, és bűneink büntetését, – nos minderre csak ilyen gyökeres megváltozással tudunk jól válaszolni. Jézus felé ez az egyetlen helyes válasz, amit adhatunk. Így mondja Pál apostol is: „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával!” (Róma 12,1-2)

Hát ezt kéri tőlünk Jézus az új esztendő első napján legfontosabbként, legelsőképpen. Előbbi közös énekünkben Jézust mint értünk megszületett Királyt magasztaltuk („Új esztendőben mi vigadjunk, Született Jézust mi imádjuk”, 282, ének). Kérjük Őt, hogy ebben az évben naponként térítsen minket Önmagához, mi pedig legyünk készek Felé fordulni, dolgainkat Hozzá igazítani!

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”

Ha most feltesszük a kérdést, hogy mi is közeledik felénk, akkor nyilván elsősorban az előttünk álló esztendő napjaira és eseményeire gondolunk. A jövőnk, az életünk újabb szakasza kezdődött el. Olyan, mint egy új és ismeretlen út kezdete, amire ráléptünk. Bizony, ilyenkor az aggódás, a félelem is ránk szokott telepedni, ha előre nézünk. Mert a folytatás ködbe burkolózik. Nem tudjuk, mi vár ránk, bizonytalan és ismeretlen sok minden.

Az újtól való félelem teljesen emberi. Más élőlények, az állatok ezt nem ismerik. Azok a jelenben élnek, nem terveznek előre, nem számolnak a holnappal, ezért félnivalójuk sincs tőle. Mi viszont biztonságra törekszünk, és támpontokat keresünk.

Jézus azt mondja: „elközelített a mennyek országa.” Tehát nem csak maga a holnap, a jövő, hanem abban a „mennyek országa”! Ha így fordulunk a jövő felé, akkor már nincs mit félnünk tőle. Egyáltalán nem bizonytalan minden, és nem vész ködbe az utunk folytatása. Mert a „mennyek országa” nekünk Jézust magát jelenti! Az Ő uralmát, közelségét, az Ő vezetését. Amikor így imádkozunk: „jöjjön el a te országod”, akkor Jézus uralmának, érezhető jelenlétének megerősödését kérjük az életünkben. Ő nekünk a biztos pont az előttünk álló esztendőben, csak Hozzá érdemes igazodnunk!

„Új esztendő… Nem tudja senki sem,
hogy mi vár reá, merre, hova lép.
Az ismeretlenség ködébe rejtve
mi van? örvény, orom, vagy szakadék?

Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
biztos cél felé vezető sínek.
Hogy a holnap titkát is kitalálja
nem adatott meg senkinek.

Úgy megyünk a jövő felé, akárha
sötétbe lépnénk… de örvény, verem
felett, - jó tudni - védőn alánk tárja
hűséges karjait a kegyelem.

Öröm, bánat, élet, halál, akármi
jöhet, a szívem mégse nyugtalan,
tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak
minden javukra van!” (Bódás János)

Induljunk ezzel a biztatással az új esztendőbe! Bízzuk magunkat hittel Jézusra, engedjük, hogy az Ő uralma, jelenléte, vezetése egyre inkább érvényesüljön az életünkben! Halljuk meg Jézus minden üzenetében ezt a legfontosabbat, – akár innen a szószékről hangzik, akár otthoni Biblia-olvasásainkban szólal meg: Térjetek meg, forduljatok felém, és kegyelmemmel én jövök felétek!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

8 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok!” 

(1 Péter 5,7)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára