Egy úton Jézussal

Alkalom: 
Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
Dátum: 
2020. március 22. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 18,31-34
Audio: 

Alapige: Lukács evangéliuma 18,31-34

"Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat."

Ebben a mai igeszakaszban Jézus útra hívja tanítványait.

Összegyűjti őket, és azt mondja nekik: Most felmegyünk Jeruzsálembe. Gyertek velem, útnak indulunk. Együtt megyünk. Ti most velem jöttök, és részesei lesztek annak az útnak, amit én bejárok.

Egy úton menni Jézussal – amúgy hétköznapi dolog szokott lenni a tanítványok számára, de most mégis kiemelkedő esemény.

Egy úton Jézussal. Különleges kiváltság ez a Jézushoz tartozóknak. Én hiszem azt, hogy egy úton vagyunk Jézussal ebben a mostani böjti időben is, amit a koronavírus többszörösen is böjtivé tesz. Ez a vírus különleges, eddig soha nem tapasztalt helyzetek elé állít bennünket. Bezártságot, kényszerű otthon-maradást hoz, és megváltozott életkörülményeket. Otthon maradó és otthonról távtanuló gyerekek, otthonról végzett munka, másként intézett ügyek, új utak, új megoldások... A változások útján haladunk, s még nem látjuk, hol a vége.

Fontos kérdés, amit érdemes magunknak feltenni, és arra választ keresni: Ez az egész új helyzet, ez a bezártság vajon átok a mi számunkra, vagy pedig áldás? Mert minden krízisből alapvetően kétféle módon jöhetünk ki: belegyengülve, vagy pedig megerősödve.

Meg vagyok győződve arról, hogy ha mi közös utat találunk Jézussal, akkor ez az áldás útjává lehet. Észrevehetjük például, hogy mi mindenre kaptunk most több időt. Több juthat a családunkra, a gyermekeinkre, vagy éppen eddig el nem végzett feladatainkra. De több idő juthat Jézusnak is – éljünk ezzel!

Legyünk részesei Jézus útjának! Most Lelke által minket is maga mellé akar venni, velünk szeretne indulni. Végig akar vezetni bennünket az úton, – induljunk hát Vele!

Aztán az igében azt is megláthatjuk, hogy ennek az útnak nemcsak eleje van, hanem ez egy határozott cél felé tart.

Jézus arról beszél: Az út célja, hogy beteljesedjen mindaz, ami Róla megíratott.

Igen, célja volt annak, hogy Ő Isten Egyszülöttjeként közénk született, hozzánk hasonló emberként. Végigélte a mi életünket, végigjárta életutunkat. Szenvedett és meghalt. Ahogyan nekünk is adatnak próbatételek, van szenvedés, és van halálunk. De Jézus éppen ezen a legemberibb ponton valami hatalmasan újat hozott, és ezen messze továbbmutatott: Feltámadásával legyőzte a halált, és megnyitotta előttünk az élet útját az örök boldogságra!

Ez tehát az út valódi végcélja, – de vajon mi ellátunk-e odáig?

Járjuk a saját utunkat, éljük napjainkat. Utunkra most éppen a koronavírus terít félelmes leplet: Nem tudjuk, mi történik velünk és szeretteinkkel. Figyeljük a híradásokat, de csak annyit láthatunk, amennyit elénk adnak: Senki nem tudja pontosan, hogy valójában hol is tart a járvány, mik a valós betegség-számok, és mi következik ránk még ezután.

Mégis: Olyan jó, hogy hívő emberként Jézus útján mindezeken messze-messze túl is elláthatunk! Szenvedésen és halálon túl, egészen a megnyitott Élet-kapuig! A felhőtlen mennyei örömig, azokig a hajlékokig, amikről Jézus azt mondta, hogy el vannak készítve az Övéinek! (Jn 14) Milyen jó erre a majdani boldog közösségre gondolni! Milyen jó ott látni magunkat Jézussal egy közösségben, Tőle elszakíthatatlanul!

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek”, sem magasságok sem mélységek, sem semmiféle erő vagy hatalom „nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Rm (8,38-39)

A tanítványok ekkor még nem értették, amit Jézus mondott nekik. Olyan szomorú, amikor a Szentírás a tanítványok értetlenségét hangsúlyozza. Itt is háromszorosan erősíti meg, hogy nem értették Jézus szavait, azoknak értelme „rejtve maradt előlük”.

Talán mert ez sok volt nekik, még nem bírták el a titok teljességét. Talán még nem voltak erre felkészülve. Talán kishitűségük, földhözragadtságuk miatt rejtőzött el mindez az értelmük elől.

Legkésőbb azonban Jézus feltámadása után, a Lélek által megragadva és mozgósítva nagyon is jól érteni fogják Jézus itteni szavait! Ami most még elrejtett és titok, az a legszebb, hangosan kimondandó evangélium lesz az ajkukon!

Ez a Jézus „halálra adatott a mi bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért”. (Rm 4,25)

Adjunk hálát a mi Urunknak minden megértett Igéért, mindenért, amit már most érthetünk e titokból! Hogy Jézus értünk adatott oda, és feltámadásával nekünk készített utat az Életre.

Adjunk hálát azért is, mert nem vagyunk egyedül! Az úton, amit járnunk kell, az életben, amit élünk, nem vagyunk egyedül hagyva. Kezünkben van most is Isten Igéje, olvashatjuk, kutathatjuk értelmét. És jó hozzánk a mi Istenünk, mert Ő utat talál hozzánk a technika, az internet, a tévé segítségével is, az Ő Igéjének hirdetése előtt nem lehet akadály.

Segítsen nekünk a mi Urunk meglátni ebben a mostani helyzetünkben is azt, ami az áldásunkra lehet!

Adjunk Neki többet önmagunkból, az időnkből, a figyelmünkből, hadd alakítson minket, hadd formáljon az Ő bölcs tervének megfelelően!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva,” 

(Lukács 12,35)

Igehirdetések

2020.11.22.
Mt 2,1.9-11; Jel 19,11-13.16
2020.11.15.
ApCsel 16,23-33
2020.11.08.
1Móz 22,1-2.10-12; 2Sám 24,16
2020.11.01.
Jób 7,7-10; 1Thesz 4,13

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

• Károlyi Zoltánné (Nagy Julianna) testvérünket kísértük utolsó földi útjára november 20-án pénteken 11 órakor a református temetőben. November 13-án, életének 76. esztendejében hunyt el. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztalását kérjük!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára