Bízzál az Úrban teljes szívből

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap
Dátum: 
2020. augusztus 30. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Péld 3,5-8.11-13
Audio: 

Olvasmány:Lukács evangéliuma 18,35-43
Alapige: Példabeszédek könyve 3,5-8.11-13

"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat!
Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. 
Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld!
Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.
Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet."

Az előttünk álló héten elkezdődik egy újabb tanév: Óvatosabban, félősebben, mint máskor, de legalább elkezdődik, és személyes lesz. A diákok újra beülnek az iskolapadba, hogy a tudományokban fejlődjenek, a legkisebbek pedig a legelemibb tudnivalókkal, az olvasás, írás és számolás tudományával ismerkedjenek.

A felolvasott igében a bölcsességről hallottunk. Valóban boldog az az ember, aki megtalálja a bölcsességet. Milyen jó is lenne, ha a bölcsességet hasonlóképpen bele lehetne csöpögtetni a fejünkbe, akárcsak a legelemibb tudnivalókat a kisdiákoknak! De hát tudjuk, a bölcsesség több és más, mint a tudás és az okosság. Aki okos, annak jól vág az esze, sok mindenről van információja, ismerete, és jól teljesít az iskolában. A bölcsesség viszont sokkal inkább az élethez kötődik: A bölcs ember átlátja az összefüggéseket, van egy letisztult értékrendje, ami alapján döntéseit meghozza, és követi életcélját.

Ez az ige arra hív minket: Üljünk be Isten iskolapadjába, és Tőle halljuk, milyen is az Ő szerinte való bölcsesség!

Az első, amit erről megtudunk, hogy az Isten szerinti bölcsesség a bizalommal kezdődik. „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Itt az Istenbe vetett hitünkről van szó, hiszen ezek rokon fogalmak: Ha hiszünk, akkor bízunk Benne, Rá bízzuk életünket.

Az Isten szerinti bölcsesség első lépése, hogy rábízzuk magunkat teljes szívből. De gondoljunk csak bele, hogy mit is jelent „teljes szívvel” bízni! Rábízzuk egész valónkat. Teljes a bizalmunk, hogy biztonságban vagyunk az Ő kezében. Ez egy mindenre kiterjedő bizalom.

Olyan bizalom, amire az ugrónak is szüksége van a gumiköteles ugráskor. Biztos láttunk már ilyet élőben, tévében, vagy videókon: Nagyon kedvelt extrém sport („bungee jumping”). Lényege, hogy nagy magasságból leugrik a vállalkozó szellemű, természetesen a testére biztonsági heveder van erősítve, és egy különleges gumikötéllel fent rögzítik. Ahogy zuhan lefelé a mélységbe, a gumikötél fokozatosan megfeszül, lelassítja a zuhanást és mielőtt a földbe csapódna, visszarántja. Gondoljuk csak oda magunkat, mi történik a leugrás előtti pillanatokban! Aki ugrik, az egész életét rábízza az őt rögzítő szakemberekre, bíznia kell a kapcsokban, a gumikötélben, bíznia kell, hogy minden rendben lesz, semmi nem törik, nem szakad el. Hiszen az életével játszik, és az elugrás után már nincs visszaút. 

Bízd magad az Úrra teljes szívből, tedd magad mindenestől az Ő kezébe, ahogyan az ugró rábízza magát a gumikötélre!

A bölcs ember felteszi magának a kérdést: Az én életemben mi vagy ki töltheti be a gumikötél szerepét? Ki kaphat tőlem teljes bizalmat? Kitől remélem, hogy az életem zuhanásaiban lefékez, visszatart, és nem enged a földbe csapódni?

Az igében egyértelmű a válasz: Akire teljes szívvel rábízhatjuk magunkat, az csakis az Úr lehet. Mégpedig azért, mert tudjuk, hogy nekünk nem a vaksötétbe kell elugranunk. Mi pontosan tudjuk, hogy ki kér tőlünk ilyen teljes és feltétlen bizalmat. Az az Isten, aki ismer és szeret bennünket.

A jerikói vak történetében mindig rácsodálkozom, hogy Jézus megkérdezi tőle: Mit kívánsz, mit tegyek veled? Előzőleg a vak hangosan kiabál, hogy „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Amikor pedig végre Jézus elé vezetik, Ő a vaktól kérdezi: „Mit tegyek veled?” Most itt állsz előttem, rajta, mondd meg, mire van szükséged! Vajon miért kérdezi ezt Jézus? Talán nem látja, mi a baj? Dehogynem! Csakhogy a betegnek is ki kell mondania a betegségét! Ezért kérdez Jézus.

Miben szenvedsz hiányt? Hol látod magad leginkább gyengének? Miben vagy legsebezhetőbb? Mik az életed leggyengébb pontjai?

Jézusnak ma is ezek a kérdései felénk. Nekünk kell kimondani, miből kell gyógyulnunk. Nekünk kell megvallanunk Előtte bűneinket. Ő is jól látja, de nekünk is látnunk kell gyengeségeinket. Ezért kérdez, és ezért kéri bizalmunkat, ezért kell nekünk teljes szívvel Őrá bízni életünket.

Két ígéretet is találunk ebben az igében: Ezek az Istenbe vetett bizalom következményei. Aki teljes szívvel tud bízni Benne, ezekkel a következményekkel számolhat.

Az első: „Egyengetni fogja ösvényeidet; gyógyulást, felüdülést ad csontjaidnak.” Az ösvény itt nyilván az életünk útját jelenti. Ha teljes szívvel Istenre bízzuk magunkat, Ő odafigyel életünkre, vigyáz lépteinkre. Ha Őelé tesszük gyengeségeinket, Ő gyógyító jelenlétével vesz körül. Tápláló erejével felüdít, újra meg újra felsegít minket.

Eszembe jut Illés próféta példája, aki belefáradt a rengeteg küzdelembe, és a pusztában lefeküdt egy bokor alatt. Azt mondta Istennek: Elég már, Uram, vedd el életemet! Nem akarok tovább menni, engedj engem itt meghalni, nem bírom tovább. Isten azonban odarendelte angyalát, küldöttét, akivel megetette, megitatta, felsegítette prófétáját. Egyszóval nem engedte, hogy Illés a földbe csapódjon. Isten megtartotta őt, új erőt adott neki, megmentette a haláltól.

A másik egy nehezebb ígéret, hiszen Isten dorgálásáról, fenyítéséről szól. „Az Úr intését meg ne vesd… Akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel.” Igen, ez az életünk sötétebb útszakaszaira vonatkozik. Amikor az eseményekben Isten haragvását, büntetését érezzük. Amikor pl. Isten megállít minket egy-egy betegséggel, próbatétellel. Bizony, az ilyen helyzetek mutatják meg, mennyire tart erősen a bizalmunk. Bízni tudunk-e Benne teljes szívvel?

A hangsúly azon van: „Akit szeret az Úr.” „Akit kedvel.” Vagyis Isten dorgálása soha nem öncélú. Ő nem élvezi a mi szenvedéseinket. Minden dorgálása mögött az Ő szeretete van. A próbák sötétjében nehéz ezt belátnunk, de gyakran később megértjük, mitől védett meg bennünket, ami még rosszabb lett volna; mire készített fel, erősített meg minket.

Isten iskolapadjában most ezzel az igével tegyük mérlegre bölcsességünket! Úgy, ahogyan az ugrás előtt is ellenőrizni kell a felszerelést, csatokat, rögzítést, gumikötelet. Az ige ellenőrző kérdéseit kapjuk amolyan nyár végi „házi feladatként”, továbbgondolásra: Oda van-e rögzítve a mi életünk Istenhez? Erősen tart-e Benne a bizalmunk? Naponként keressük-e akaratát, olvassuk-e igéjét? Tartjuk-e Vele a kapcsolatot, erősödünk-e Őbenne?

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

12 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára