Tökéletes Atya gyermekei

Alkalom: 
Epifánia utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2018. január 7. 10:30
Alapige: 
Mt 5,43-45.48
Audio: 

Olvasmány: Mózes 1 könyve 9,8-17
Alapige: Máté evangéliuma 5,43-45.48

"Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes."

Legyetek tökéletesek!

Na, ez az a pont, ahol minden normális önismerettel rendelkező ember összecsukhatja a Bibliáját, vagy felállhat és kimehet a templomból, azzal hogy: Ne haragudj, Uram Istenem, de ilyen egyszerűen nincs, erre én képtelen vagyok!

Jézus egész Hegyi Beszéde nagyon radikális mai olvasói, de korabeli hallgatói számára is. „Hallottátok, hogy megmondatott” – idézi a törvényt vagy az akkori törvényértelmezést, s mindig így folytatja: „Én pedig azt mondom nektek...”

Bár valóban radikális, de azzal azért mégiscsak tudunk mit kezdeni, hogy nem szabad haragot hordozni a szívünkben, hogy igyekezni kell kibékülni és békességben lenni mindenkivel, hogy nem lehet szemet vetni más házastársára, hogy nem szabad esküdözni, hanem egyszerűen szavahihető embernek kell lenni, és hogyha valaki segítséget kér, nem lehet elfordulni tőle.

De szeretni, szívből, azt, aki az ellenségem, gyűlölőm, üldözőm, és mindennek a tetejébe tökéletesnek lenni?!? A legbeképzeltebb ember sem gondolja magáról komolyan, hogy tökéletes, vagy akár csak lehetne az.

Mit akar ezzel tőlünk Jézus? Legyetek tökéletesek! Nos, azt, hogy:

Vegyétek komolyan, hogy Isten gyermekei vagytok!

A gyermek hasonlít az apjára. Ki jobban, ki kevésbé, de hasonlít. Ez egyszerűen tény. Testileg, sőt temperamentumunkban is szüleink, őseink génjeit hordozzuk. Mondták rólunk is, mondjuk sokszor mi is: Tiszta apja! Vagy: Tiszta nagymama!

No és lelkileg? Ki vagy mi nemzett, szült minket? Azt, akik belül vagyunk? Ki vagy mi formálta belső énünket? A vágyaink vagy kudarcaink, reménységeink vagy csalódásaink, saját képességeink vagy éppen korlátaink? A simogatások és szerető szavak, amiket kaptunk, vagy a fájdalmas ütések és veszteségek, amik értek? Ki vagy mi formált bennünket, milyen „lelki géneket” hordozunk?

Szegény öreg Nikodémus nem érti, mikor Jézus ezt mondja: Újra meg kell születnetek! Mi értjük? Amiről Jézus, meg Pál a leveleiben, és a Biblia oly sok helyen beszél? Hogy a testi génektől és örökségtől ugyan nem, de a lelkitől szabadok lehetünk! Hogy meghalhat az a valaki, akit a saját belső vágyai, reményei, képességei vagy éppen kudarcai, csalódásai, korlátai, a kapott szeretet vagy elszenvedett fájdalom nemzett és szült.

Akkor, ha megszületik bennünk Isten gyermeke! Igen, lehetséges!

A gyermek az apjára hasonlít. És Jézus rámutat a mennyei Atyára.

Aki mindenkit szeret. Akár érdemli, akár nem. Aki jóra és gonoszra is felhozza napját. Aki mindenkinek életet ad.

És a Szentlélek vezetése által itt adja nekünk a Bibliaolvasó Kalauzunk az újszövetségi igerész mellé az ószövetségi példát, hogy érthessük jobban a Hegyi Beszéd Jézusát.

Az özönvíz rettenetes pusztulásában azt kapta a világ, amit megérdemelt. A földön megsokasodott az emberi gonoszság. Ezt érdemli, érdemelné a mai világ is! Ha úgy gondoljuk, hogy vannak, akik haragunkat, gyűlöletünket érdemlik, gondoljunk erre! Megérdemeljük-e mi az életet?

Noé is esendő, tökéletlen ember volt, ha tovább olvassuk a történetét az özönvíz után a viselt dolgairól, részegségéről, látjuk. De volt egy mindennél fontosabb és meghatározóbb dolog az életében: „Istennel járt.”

Istennel volt kapcsolatban! Szüntelenül, nap mint nap. Miatta lehetett ő „más”. És mindaz, aki és ami az istenkapcsolat bárkájában volt, megmenekült, megtartatott.

És utána valami új kezdődött az egész világra kiterjesztett kegyelmi idő ígéretével. Hogy bárkik és bármilyenek is leszünk, többé nem lesz evilági ítélet, Isten kegyelmi időt ad, egészen ama utolsó napig.

Isten szövetséget kötött az emberrel, és rajta keresztül az egész teremtett világgal, már akkor arra a reménységre nézve, hogy egy napon többek lehetünk, mint ennek a teremtettségnek a része, mint a „teremtés koronái”.

Sokkal többek: az Ő gyermekei!

Hogy meg fog halni bennünk mindaz, ami özönvízre, ítéletre, halálra méltó. Mert meg fog születni ezen az özönvízen átment földön az Ő gyermeke, az Egyszülött Fia, és meg fog születni bennünk is Általa az Isten gyermeke! Aki már az Apukájára hasonlít…

Nem azért szeretheted az ellenségedet, vagy imádkozhatsz azért, aki bánt, mert az ezt érdemelné. Vagy mert magadtól képes lennél rá. Magunktól az ilyesmire csak azt mondanánk, hogy igazságtalan!

De aki Krisztusban van, az Új Teremtés. Ő az igazi „bárka”, az Istennel való kapcsolat bárkája, és aki Őbenne van, Benne hisz és bízik, az minden pusztuláson át mégis hazaér: Istenhez, az atyai házba.

Aki Krisztusban van, az újra született. Már nem a régi „lelki gének” kell, hogy meghatározzák, a szavait, tetteit, gondolatait, érzéseit, az egész belső arcát és valóját. Nem a saját képességei, természete, vagy kapott sebei, veszteségei, fájdalmai, hanem a belső, lelki legközelebbi rokonai: a mennyei Édesapánk és a legidősebb testvérünk, az Egyszülött Fiú!

Vegyétek komolyan – ezt mondja Jézus – a mindennapi életetekben, ami még itt e földön hátra van, kicsi és nagy dolgaitokban, próbáitokban, döntéseitekben, emberi kapcsolataitokban, hogy Isten gyermekei vagytok!

Hozzá bújhattok, ha fáj, Ő tud megvigasztalni, Ő tud táplálni, ha éheztek erőre, békességre, reményre, Tőle lehet bocsánatot kérni elrontott dolgokért, Hozzá lehet szaladni tanácsért.

Ígéretünk van arra, hogy az Ő szeretetétől, amit Krisztusban megbizonyított, senki és semmi el nem szakíthat!

Lehet nekünk Őrá hasonlítani, a Szentlélek bennünk munkálkodása által.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok.” 

(Jeremiás könyve 17,14)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára