Sötétség és Világosság

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap
Dátum: 
2018. június 17. 10:30
Alapige: 
1Jn 1,8-9
Audio: 

Olvasmány: 1 János 1,5-2,5
Alapige: 1 János 1,8-9

"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."

Talán ismerjük a viccet, amiben a feleség elmegy vasárnap a templomba, a férj pedig otthon marad. Mikor az asszony hazaér, kérdezi tőle, hogy no, mi volt, miről beszélt a pap. Mondja a felesége, hogy a bűnről. És mit mondott róla? - kérdezi a férj. Hát, ellenezte! - feleli. Nagyon vicces...

Kicsit sablonos rálátás a mi keresztyénségünkre. De hát ez csak egy vicc. Én most mégis a bűnről szeretnék beszélni. Egyrészt azért, mert a mai igénk ezt hozza elő, aztán mert a Biblia alapvető üzenete szól róla, s végül azért, mert egyáltalán nem vicces ez, hanem élet és halál kérdése.

Általános vélekedés, hogy az élet nem fehér és fekete. Bizonyos értelemben ez nyilván igaz, hiszen a dolgok, történések, és persze az emberek igencsak összetettek, s csak a mesékben van tökéletesen ártatlan Hófehérke és teljesen gonosz mostoha. Ebben a földi világban kavarodik a jó és a rossz, ezt mind tapasztaljuk. De Isten igéje végig arról beszél, hogy az élet igazi lényegét tekintve a véglegesen meghatározó, döntő igazság az, hogy igenis van jó és rossz, van világosság és sötétség, és nem lehet mindkettőhöz tartozni! És az ember igazi életfeladata ezt meglátni, közöttük tudatosan választani, és végül odaadni magunkat annak, ami mellett döntöttünk.

A gonosz legiszonyúbb és leghatékonyabb csapdája, hazugsága ezeknek az összemosása. Lehet mondani, hogy senki sem tökéletes, és minden rosszban van valami jó és fordítva. A bűntől megrontott földi létben jelen van mindkettő, igen, csakhogy az ember mégsem tartozhat mindkettőhöz!

Isten Világosság. Ő tökéletesen jó, mindenható és mindentudó, tökéletesen igazságos, Ő a szeretet, az Élet maga. Ha mi ezt nem hisszük, akkor hagyjuk az egészet, nincs miről beszélnünk. Istennek nincsenek rossz tulajdonságai, nincsen benne semmi sötétség, legfeljebb a mi torzult istenképünkben. S ebből, az Ő „Élet-igen” lényegéből következik, hogy gyűlöli a sötétséget. Egyszerűen NEM-et mond rá, nem fogadja el! Tulajdonképpen ez maga az „ítélet”, amit az Úrral kapcsolatban szoktak emlegetni.

Krisztus keresztje erről is beszél. Mivel Ő magára vette és hordozta a világ bűneit, minden sötétségét, az Ő halála ezt is megmutatta: Istennek, a Világosságnak és Életnek a hozzáállását a Sötétséghez. De nemcsak az Ítélet van ott a keresztben, hanem az Irgalom is, mert az Ő halála ugyanakkor végső diadal és hatalmas győzelem volt a küzdelemben értünk, a megszabadításunkért. A Sötétség, Bűn, Halál, Gonosz hatalmának megtöréséért, hogy végre felébredjünk, lássunk, és a Világosság gyermekei lehessünk!

Minap olvastam valahol a szomorú hírt, hogy egy tizenhét éves lányt elütött a vonat egy vasúti átjáróban. Pirosan villogott a fénysorompó, az érkező vonat vezetője teljes erejéből fékezett és dudált, a szemtanúk kiabáltak a lánynak, hogy álljon meg. De ő csak ment. Mert közben a telefonját nézte a kezében, és hangosan zenét hallgatott a füldugóján keresztül. Ment a jól megszokott úton, épen, erősen, egészségesen, fiatalon, csak éppen vak és süket volt a halálra!

Lehet ennek kapcsán fejcsóválva emlegetnünk a modern civilizáció, az okostelefonok és internet káros hatásait ránk és főképp fiataljainkra, de ez a történet egy nagyon kemény és találó kép is általában rólunk, emberekről. Magáról a bűnről = ami elválaszt Istentől, az Élettől. Tűnhet minden rendben valónak, haladunk az úton, esetleg a lábunk alá, lefelé nézünk is, de a látásunkat, gondolkodásunkat, „lépéseinket” az uralja, az határozza meg, ami vakká és süketté tesz az Életre, az Istenre. És a Sötétség nagyon is valóságos és halálos erejére!

Ezt a sötétséget és annak hazugságait leplezik le a jánosi levél sorai: „Ha azt mondjuk, közösségünk van Vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk.” Ez az egyik hazugság, hogy lehet a lelkünkben Istent keresni, vágyni a Vele való találkozásra és áldásaira, de közben nem vagyunk hajlandók változtatni azon, amiről pedig szívünk mélyén tudjuk, hogy rossz – azaz sötétség. Nem tagadjuk meg, nem gyűlöljük meg, fel sem ismerjük.

A sötétben járás nem kis botlásokat jelent, hanem Isten akaratának ellentmondó életgyakorlatot. Persze jól meg tudjuk magyarázni, indokolni, hogy ez az élet, és két lábbal a földön… És elkezdjük a sötétséget átcímkézni és világosságnak nevezni. Csakhogy Isten igéje így erről: Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, hogy a keserű édes, és az édes keserű!

A másik hazugság: „Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” Ez a sok tekintetben jót hozó „felvilágosodás” legnagyobb sötétsége, amikor úgy tekint az emberre, mint aki alapvetően, lénye legmélyén jó, csak a környezete viszi rosszba. Aki ezt állítja, az nem ismeri önmagát, de nem nézett szembe a 20. század borzalmas történelmével, napjaink kegyetlen eseményeivel sem!

A harmadik hazugság: „Ha azt mondjuk, nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt.” Elismerhetjük, hogy a bűn igenis elválaszt Istentől, és azt is, hogy az ember bűnös természetű, elveket mindig könnyebb kimondani, mint beismerni azt, hogy igen, személyesen én vétkeztem. Engedni, hogy Isten ezt megláttassa velem, és ki tudjam mondani, hogy ez bűn, Istentől elválasztó dolog az életemben!

Nem könnyű mindezzel szembesülnünk. Mikor a sötétségben járunk, és ez fenyegeti az életünk. De így folytatja János apostol: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsát és megtisztít! Ezzel kezdődhet minden, a bűnlátással és bűnbánattal. Ha elismerem, hogy Istennek igaza van, ha meglátom azt, ami a szívemben lakik, és nem takargatom, Elé teszem. A felidézett szomorú képpel élve: mikor kiengedem a kezemből az okostelefont, kiesik fülemből a dugó, ami addig szép dallamokat vagy süketítő zenét játszott, és hirtelen meglátom, hogy jön a vonat!

Nevezhetjük ezt az állapotot „Gödörnek” is. Akár az élet nehézségei löknek a mélyére, próba, betegség, veszteség, vagy ha mi magunk szánjuk el magunkat a mélyére ásni a lelkünknek, dolgainknak és ott találjuk magunkat a mélyben. De nem lehet ezt megúszni, mert csak ennek a „gödörnek” az alján lehet találkozni igazán Krisztussal. Azzal a Krisztussal, aki járt az élet legmélyén már. Éppen azért, hogy a mi emberi, bűnös, halálos mélységünkbe, értünk eljöjjön, hogy minket megváltson, kiemeljen. Hogy a végre felismert sötétségben beragyoghasson minket az Ő tökéletes, megtisztító, életre gyógyító világossága – Ő már végigjárta a legmélységesebb utat halálon és poklon át. Ha belátom és bevallom, hogy sötétség van bennem, akkor jelenhet meg az életemben az igazi Világosság. Az életünk első, nagy, Krisztushoz segítő „gödre” után pedig sokszor kell még a sötétségeinket felismernünk, mindennap letennünk, „beleállnunk az Ő fényébe”. Ezt jelenti a „világosságban járni”. Ez a megszentelődés útja. Vannak kísértések, gyarlóságaink, de – Luther képével élve – bár azt nem akadályozhatom meg, hogy madarak szálljanak el felettem, néha le is piszkítsanak, de hogy fészket rakjanak a fejemen, azt igen. Az az én döntésem…

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

6 + 12 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára