Bor Jézus kezében

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap
Dátum: 
2018. október 28. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 26,27-29
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 5,27-32.36-38.
Alapige: Máté evangéliuma 26,27-29

"Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában."

A mai ünnepen az új borért adunk hálát. A szőlőtő terméséért, amiért a szőlősgazdák sokat dolgoztak, míg végigkísérték útját a szőlő hajtásától a gyümölcsön át az újborig. Hála legyen Istennek, aki erőt adott minden munkánkhoz!

Persze az új bor mellett sok minden más is itt van a hálaadásunkban: Megköszönjük Istennek földünk minden egyéb termését is, fáink gyümölcsét, és mindent, amivel gondoskodik életünkről.

Az új bor azonban valamiért mégis kiemelkedik a sok más közül. Valamiért különleges, és saját ünnepe van. Ennek okát abban a jól ismert Igében találjuk, amit felolvastam. Jézus szavait követve gondoljuk végig most együtt, mit tanít erről.

Fontos látnunk, hogy a bornak csak úgy önmagában is, ahogy emberi, hétköznapi módon találkozunk vele, vannak különleges tulajdonságai. Nem véletlen, hogy a szőlő és bor kultúrája kezdettől fogva elkíséri az embert. A Biblia legelső lapjain Noéval kapcsolatban bukkan fel először.

A bor tulajdonságai közül a legismertebb, hogy hozzátartozik a vidámság, a jó hangulat. Azt talán már kevesebben tudják, hogy régen gyógyászati céllal, fertőtlenítésre is használták. Jézus példázatában az irgalmas samaritánus olajjal és borral ápolta a sebesült embert. Az olajjal hűsítette, a borral pedig fertőtlenítette sebeit. A bor emberi tulajdonságai közt az is fontos, hogy közösségteremtő ereje van.

Jézus azonban mindezeken felül valami egészen különlegeset tett a borral: Hozzáfűzött két lelki értéket, és mindkettővel önmagához kapcsolta.

Az első lelki érték az, hogy a bor az Ő vérét jelképezi.

„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére.”

Amikor ezek a szavak elhangoznak, Jézus egy asztalnál ül tanítványaival, és éppen a páskavacsorát fogyasztják, mivel közel volt a páska, a zsidók húsvétja. Ennek kötött liturgiája van, az elhangzó mondatokat mindenki ismeri, minden évben ugyanúgy hangzik a családfő vagy a házigazda szájából. Ennek megfelelően Jézus felemeli a pohár bort, és hálát ad érte Istennek. Majd pedig hozzáfűzi ezt: „Ez az én vérem, a szövetség vére.”

Tanítványai azonnal értik, hogy miről beszél, és mire utal, hiszen a páska központi témája ez!

Az ó szövetségben egy bárány vérére volt szüksége Isten népének az Egyiptomból való szabaduláskor. Annak vérét kenték az ajtófélfára, így menekültek meg az öldöklő angyaltól, Isten haragjától.

Az új szövetségben már Isten Báránya adja a vérét. Az a Jézus, akit éppen maguk előtt látnak a tanítványok teljes emberi valójában. Ő áldozza oda életét, hogy megszabaduljanak, megmeneküljenek Isten haragjától, és bocsánatot nyerjenek bűneikre.

A közönséges borral bárki élhet. Mi azonban, amikor az úrvacsorában a szövetség vérével élünk, hisszük, hogy az Jézussal köt össze. Lelki módon, de nagyon valóságosan. Az Ő erejével táplál minket. Emlékeztet bűneinkre, és feltárja előttünk a bűnbocsánat lehetőségét.

A másik lelki érték, amiről Jézus beszél: Isten országának új bora.

Látjuk lelki szemeinkkel Jézust ebben az ünnepélyes jelenetben: Még mindig kezében tartja a pohár bort, tanítványai pedig nagyon figyelnek, isszák minden szavát, mert ilyen páskavacsorán még soha nem voltak, ilyen szavakat még senki sem fűzött a jól ismert mondatokhoz!

„Nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.”

Más szavakkal: Ezt a bort most úgy igyátok meg velem, hogy ez záloga egy másiknak, egy új bornak, amit ugyancsak velem fogtok meginni Isten országában! Ez a bor fordítson előre benneteket, mutasson előre, amikor majd újra találkoztok velem, és együtt leszünk sokakkal, örökké tartó örömben, boldogságban!

Amikor Lévi, a vámszedő, Jézus követője lett és megújult az élete, örömében nagy lakomát rendezett. Eljöttek sokan, akik hozzá hasonlóan megtért bűnösök voltak, és egy asztalhoz telepedtek Jézussal. Milyen különleges és felemelő élmény lehetett ez számukra: Együtt enni és inni Jézussal, s hallgatni közben tanítását! Bizonyos, hogy ebben a körben sokan megéreztek valamit Jézus istenségéből, mennyei bölcsességéből és békességéből. Ez az örömlakoma és együtt örvendezés valami egészen halovány előképe az eljövendőnek…

„Újat iszom veletek Atyám országában.”

Olyan ígéret ez, aminek üzenetében mi is ma újra megerősödhetünk. Isten országának új bora a Jézussal való találkozást és a mennyei örömöt, egy olyan leendő állapotunkat hirdeti, amire nincsenek emberi szavak. A titkok az Úréi. „Amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív elgondolni sem tud, azt készíti Isten az Őt szeretőknek.”

Az Úr asztalán a kelyhekben valódi újbor van, a szőlőtő termése. Most azonban, amikor azt Jézustól fogadjuk el, ez a bor a hit által Jézussal köt össze bennünket.

Áldjon meg minket Isten, hogy tiszta szívvel tudjunk ma hálát adni az új borért. És legyen kegyelmes hozzánk, hogy megízlelhessük annak Jézustól kapott lelki értékeit: Lelke által vezessen el minket valódi bűnbánatra és megtisztulásra, és éreztesse meg velünk az Ő országának örömét!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 13 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok.” 

(Jeremiás könyve 17,14)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára