Csökkentett sereggel győzni

Alkalom: 
Konfirmáció vasárnapja
Dátum: 
2016. május 22. 10:30
Alapige: 
Bír 7,1-7
Audio: 

Bírák könyve 7,1-7

"Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Haród forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára: Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről! Erre visszatért a hadinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön; meg azokat is, akik letérdelve isznak! És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza!"

Háborúról szól ez az ige – Isten népének küzdelmeiről.

Az Egyiptomból való szabadulás után, Mózes negyven évig vezette őket a pusztában, mikor pedig végül elérkeztek az Ígéret Földjének határára, Józsué vezetésével átkeltek a Jordánon, és elfoglalták Kánaánt. A honfoglalás után játszódik a történet, de még az erős és gazdag dávidi királyság létrejötte előtt.

Isten népe elnyerte már megígért lakhelyét, de még gyenge és kiszolgáltatott a környező ellenséges népeknek. Nincs még király, egységes vezetés, és a gyakori támadások, rablások miatt állandó fenyegetettségben élnek. Van már országuk, de azt még be kell lakni, meg kell küzdeni érte.

Kedves konfirmáló Fiatalok! Lassan ti is átléptek egy határt, elbúcsúztok az általános iskolától. Tovább kell tanulni, továbblépni, pályaválasztás és felvételik nehézségei várnak rátok. Talán sokat hallottátok már ezekben a napokban, ahogy felnőttek a „nagybetűs életet” emlegetik… Amiben bizony már nem kisgyerekként, hanem felcseperedve, meg kell küzdenie mindenkinek a „helyéért”.

De Kedves Testvérek, ez a küzdelem nem csak a fiataloké, hanem folyamatosan meg kell vívni a földi életben. Küzdenünk kell önnön esendőségünk miatt önmagunkkal, belső természetünkkel, de külső rosszal, emberi gonoszságokkal is, vagy éppen egyszerűen csak az élet kihívásaival, nehézségeivel.

A bibliai történet harcos főszereplője pedig mégsem egy hadvezér. Amikor megismerkedünk Gedeonnal, ő csak egy egyszerű fiatalember, tele kételyekkel, bizonytalansággal és félelemmel. A rabló midianita csapatok elől rejtőzködve, egy présházban csépel egy kis búzát, hogy eldugja, hogy egy kis élelmet mentsen a fosztogatók elől.

Mikor Isten angyala megjelenik neki, hogy harcba szólítsa népe élén, megdöbben és megijed, rémülten tiltakozik. Szenved attól, ami rossz, de szeretné megúszni a harcot. Az Úr végül nagy nehezen meggyőzi őt, hogy szembe kell néznie az ellenséggel, kihívással, az élettel – ahogy nekünk is. Feladata, feladatunk van!

Ígéretet kap, hogy Isten vele lesz ebben a küzdelemben, ő pedig összegyűjt egy körülbelül harmincezer fős sereget, hogy megütközzön a midianiták százharmincezer harcosával. Százezres túlerő!

Ez a kis serege a Gileád hegyén gyülekezik, ahonnan jól látni a Jezréel völgyét ellepő hatalmas ellenséges tábort. Nem csoda, hogy a forrás, ahol várakoznak a „Haród = félelem, rettegés kútja” nevet kapta! Gedeon alátekint, és félelemmel a szívében imádkozik, valami váratlan segítségben reménykedik, talán jól felfegyverzett erősítésben. Igyekszik bízni Isten hatalmában, amely képes győzelemre segíteni még ezt a kevés harcost is. Talán ad az Úr többet…

Amikor nehézségekkel szembesülünk, az élet támadásainak vagyunk kitéve, a mi Istenbe vetett bizalmunk is megpróbálásra kerül. Ez a hitharc. Ott van bennünk a vágy, hogy az Úrra bízzuk magunkat, de közben a készültség is, ahogy számba vesszük saját, emberi erőforrásainkat, s ezeket látva, ott a bizonytalanság is: hogyan tudunk így Istenben bízni.

Ekkor Isten olyan választ ad, amire Gedeon biztosan nem számított. Az a harmincezer – az is túl sok!

Ő próbálta számba venni a saját erejét, a sereg erőforrásait, és talán látott benne kevés, de némi esélyt. De most Isten teljesen semmibe veszi az ő saját, emberi erőforrásaikat! Igen, mert szeretné megmutatni Gedeonnak, az Ő népének, hogy mit jelent igazán bízni Őbenne.

Először is el kell küldeni mindenkit, aki csak fél. Több mint húszezren úgy vannak ott, hogy megtették a tőlük telhetőt, eljöttek Gedeon hívására, hűségből, de valójában semmi reményt nem látnak a győzelemre. Látják a hatalmas tömeget a völgyben, talán elkeseredetten a fejüket csóválják, és mikor kiderül, hogy jobban teszik, ha hazatérnek, bizonyára megkönnyebbüléssel – Gedeon felé persze sajnálkozva – elmennek.

Mindössze tízezren maradtak.

Döbbenetes, hogy Istennek még ez is sok!

Mert Ő jól ismer minket, és tudja, hogy bármily kevés emberi erőnk, okoskodásunk, emberi eszközök sikere képes eltakarni a hatalmas és kegyelmes Istent előlünk. Még ez a tízezer is képes lenne a győzelmet és a dicsőséget saját magának tulajdonítani! Ettől akarja megóvni őket az Úr.

Nagyon egyszerű próba következik: A forrásból alácsorgó vízhez vezeti a várakozásban és izgalomban egészen megszomjazott kis sereget. A többség szinte ráveti magát a hűs vízre, még talán a fejüket is belemártják önfeledten, hogy felfrissüljenek. Háromszázan azonban csak letérdelve, a kezükbe merítenek, és úgy isznak. Ők lélekben már valóban készek a harcra. Őket választja ki Isten, a többinek pedig haza kell mennie.

Az eredeti harmincezres seregnek csupán 1%-a marad! Háromszáz a százharmincezerrel szemben!

Mennyi értetlenség és aggodalom vegyülhetett a hittel Gedeon szívében! Hová vezette őt Isten? Hát, Testvérek, Önmagához! Emberi erőktől, gondolkodástól Isten saját lényéhez vezette el őt.

Céljaink, küldetésünk, győzelmeink eléréséhez mi mindig számolunk a saját erőinkkel, eszközeinkkel. Számunkra legtöbbször csak többletet jelent, ha elmondhatjuk, hogy Isten áldása kísér. Mintegy hozzáad, a mi tehetségünkhöz, lehetőségeinkhez, kiegészíti azokat – gondoljuk.

Csakhogy az Úr megteheti, hogy ilyen helyzetekben éppenséggel elvesz. Elvesz valami fontosat, ami nélkülözhetetlennek tűnt a győzelmünkhöz, amivel számoltunk, amire építettünk. És ott állunk saját erőinkből, lehetőségeinkből kifogyva, eszköztelenül. Szinte minden nélkül.

De Istennel!

Hogy rádöbbenhessünk végtelen hatalmára, de irántunk való mélységes szeretetére is. Arra, hogy ígérete szerint valóban, igazán velünk van! Hogy ne fedje el Őt többé semmi emberi erőnk és erőlködésünk, okoskodásunk és akarásunk. Hogy megerősödött hittel vallhassuk, amit Ady így fogalmazott meg:

„És hogyha néha-néha győzök,
Ő járt, az Isten, járt előttem,
Kivonta kardját, megelőzött.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva,” 

(Lukács 12,35)

Igehirdetések

2020.11.22.
Mt 2,1.9-11; Jel 19,11-13.16
2020.11.15.
ApCsel 16,23-33
2020.11.08.
1Móz 22,1-2.10-12; 2Sám 24,16
2020.11.01.
Jób 7,7-10; 1Thesz 4,13

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

• Károlyi Zoltánné (Nagy Julianna) testvérünket kísértük utolsó földi útjára november 20-án pénteken 11 órakor a református temetőben. November 13-án, életének 76. esztendejében hunyt el. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztalását kérjük!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára