Keresztyén böjt

Alkalom: 
Invocavit - Böjt 1. vasárnapja
Dátum: 
2014. március 9. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jak 1,12
Audio: 

Olvasmány: Jakab levele 1,12-18
Alapige: Jakab levele 1,12

"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."

Szokott-e ön böjtölni? – kérdezte az utca emberét a Napló, megyénk napilapja. A kérdés Hamvazószerda kapcsán egyértelműen a Húsvét előtti nagyböjti időszakra vonatkozott, a válaszok azonban valami egészen másra. „Az egészséges életmód miatt évente kétszer böjtölök. Ezek tisztítókúrák” – mondja az első válaszadó. „Akkor szoktam böjtölni, ha pluszkilóktól szeretnék megszabadulni” – így a második. „Évente egyszer-kétszer szoktam böjtölni. Nálam ez nem hitbéli indíttatás, sokkal inkább az egészséges életmód iránti elköteleződés. Naponta méregtelenítek.”

A válaszok viszonylag jól tükrözi, hogy a böjtről mi jut az emberek túlnyomó részének eszébe.

Természetesen az egészségügyi böjtnek, a méregtelenítésnek megvan a létjogosultsága, és nagyon fontos az egészséges életmód. Nem ezek ellen szólok most, hanem egy másféle böjt mellett. Ugyanis az egészségügyi böjt a testünk egészsége érdekében történik. A keresztyén böjt értelme és célja viszont a lelkiekben való gazdagodás!

A Húsvét előtti böjti időszak azért különösen fontos nekünk, mert a keresztyén hitünk szempontjából legfontosabb ünnephez vezet el minket. Ilyenkor Jézus halálának és feltámadásának titka felé fordulunk, ami a keresztyén hitünk és reménységünk alapja. A böjt ezt a titkot segít megérteni, és ebben segít elmélyedni.

Megkérdezhetné valaki: Talán kötelező a keresztyén embernek böjtölni? Biblikus és református módon én erre azt válaszolom: Nem kötelező, de nagyon hasznos! Annak nincs értelme, ha valaki csupán parancsra, vagy akár egyházi előírásra, tehát külső kényszer hatására böjtöl. Viszont érdemes önként beleengedni magunkat a böjt önfegyelmező keretébe a lelki gazdagodás érdekében!

A keresztyén böjt egy lelki gyakorlat. Hitünket mélyítő, Istennel való kapcsolatunkat erősítő gyakorlat, amire érdemes rászánni magun-kat! Jézus böjtölése mutat nekünk példát, aki szolgálata megkezdése előtt negyven napig böjtölt. A pusztába ment ki, távol mindentől és mindenkitől, hogy Atyjához még közelebb lehessen.

A keresztyén böjtnek része lehet az elfordulás a világtól, a hangosságtól, viszont odafordulás a csendben Urunkhoz. Nemet mondás a testnek és követelőzésének, viszont igenlése a léleknek, a Szentlélek vezetésének. Visszafogottság, a test megzabolázása is hozzá tartozik: Igen, a böjt áldozattal, lemondással jár. Talán lemondás egy időre a finomságokról, akinek az a gyengéje. Talán szóböjt, akinél a sok beszéd jelent veszélyes terepet. Esetleg internet-böjt vagy facebook-böjt, aki azokba van belegabalyodva. Az önkéntes lemondás vonatkozhat sok mindenre, de ennek a böjtnek egyetlen célja van: a belső értékekben, lelkiekben gazdagodás! A Jézussal való kapcsolatunk erősödése, kibékülés Istennel, visszatalálás Hozzá, több imádság, csendesség révén. Csak biztatni tudok mindenkit: ilyen nagy értékekért igenis érdemes böjtöt, valamilyen lemondást vállalni, magam is így tettem.

Ez a mára kijelölt ige segít a mi böjtünket Jézus szenvedéséhez, megkísértéséhez kötni. Jakab apostol arra figyelmeztet, hogy a mi életünkhöz is hozzátartozik a próbatétel, a kísértés, viszont megmutatja azt is: Jézushoz hasonlóan mi is győzhetünk ezek fölött!

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját.” Az ige egyik súlypontja a tennivalónkról szól, a másik a győzelemről.

Mit kér tőlünk Urunk ebben az igében? Próbatételek idején kitartást, tűrést, a próbák kiállását. Állhatatosságot kér.

Különös szó ez a kitartás a görög eredetiben. A „hypomoné” valami alatt megmaradást jelent. Az állhatatosság ezek szerint a terhek alatti megmaradás, a súlyos próbákban való kitartás! A hangsúly pedig azon van, hogy a megpróbáltatás elől nem futunk el, és a terhet nem dobjuk le magunkról! Hűségesek maradunk azok alatt is Urunkhoz!

Bizony, nagyon nehezet kér tőlünk az ige! A ma emberének általános megoldása ezzel éppen ellentétes! Ha baj van, lelépünk. Ha fenyeget valami, kitérünk. Ha nehéz egy szolgálat, nem vesszük fel. Ha valami súlyos teherré lett számunkra, akkor mielőbb kilépünk alóla: legyen az akár házasság, vagy más kapcsolat, család, vagy éppen közösségi feladatok.

Állhatatosság, megmaradás a terhek alatt… Ezek a kifejezések annyira idegennek tűnnek...

Eszembe jut a görög mondavilágból Sziszifosz példája. De micsoda óriási a különbség! Hiszen neki örök büntetésként kellett megmaradnia a teher alatt! A roppant súlyos szikla terhe alatt kellett kitartania, felfelé görgetnie, s ha azt gondolta, mindjárt vége lesz, hát kezdhette mindig elölről. Neki nem volt ebben a küzdelemben semmi reménye, nem menekülhetett a súly alól, és esélye sem volt győzelmet aratni.

Nekünk viszont Isten igéje arról tesz bizonyságot, hogy van győzelem, és van győzelemért járó jutalom!

Isten megígérte, és el is készítette a jutalmat övéinek, és nagyon fontos tudnunk erről! Nézzünk fel győztes Urunkra! Nézzünk előre, és lássuk meg, hogy nemcsak pálya van, amit végig kell küzdenünk, nemcsak terhek, próbák alatti kitartás van, hanem hazaérkezés is: Győztes Jézusunkkal együtt ünneplés. Jakab apostol ezért kezdi így a mondatot: Boldog! Boldog az ilyen ember!

Boldog, aki hűséges, boldog, aki kitart, mert elnyeri az élet koronáját. Tudjuk, hogy Jakab kitől tanulta, amit itt ír, hiszen hasonlóan tanított a földön élt Jézus is: Boldogok a szelídek, boldogok a tiszta szívűek. Mert ők öröklik a földet, mert meglátják az Istent, mert övék a mennyek országa. És ugyanezt üzeni a feltámadott Krisztus is a Jelenések könyve elején a gyülekezetnek: Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

Ez az ige jó útitársunk lehet az idei böjti időszakban: engedjünk vezetésének!

Vigyük el magunkkal az ige ígéretét, mely segít előrenézni, felnézni a mi győztes Urunkra! Tőle nyerhetünk mi is bátorságot küzdelmeinkhez. Ő tehet bennünket hűségessé. Az Ő ajándéka számunkra is az erő, a kitartás, az állhatatosság!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára