Légy hű mindhalálig!

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap
Dátum: 
2012. június 24. 10:30
Alapige: 
Jel 2,8-11
Audio: 

Olvasmány: Jelenések könyve 1,9-20
Alapige: Jelenések könyve 2,8-11

„A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt: Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.”

Kedves Testvérek! Azért választottam a mai napra ezt az igét, mert a benne elhangzottak számomra nagyon fontosak.

Szerintem az egyik legszebb idézet is innen a Jelenések könyvéből származik: ” Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját. „

De azon kívül, hogy nagyon szép, tudjuk-e, hogy miért íródott?

Én nagyon sokáig nem tudtam, hogy kinek és miért is hangzott el ez a mondat. De az Isten megadta, hogy többet foglalkozzak ezzel az igével. Hiszen a Teológián, aki már szigorlatozott görögből, annak kötelező exegéziseket végezni. Ez a biblia szövegének görög nyelven való olvasását fordítását jelenti, de nem csak ennyiből áll. Megtanuljuk, hogy kinek miért és hogyan, milyen életkörülmények közt, hangzik el az üzenet.

A Jelenések könyvének szerzője megbízást kap arra, hogy megírja az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek: Efezusnak, Szmirnának, Pergamonnak, Thiathirának, Szárdisznak, Philadelphiának és Laodicheának azt az üzenetet, amit a lélek jelentett ki neki.

Mindegyik levél igen jelentős, hiszen a levelekből mind a hét gyülekezet megtudhatja, hogy milyen is Isten szemében. Hogy milyenek valójában és milyeneknek kellene lenniük, vagy csak azt, hogy mi vár rájuk a végítéletig.

Az igében említett Szmirna egy gazdag kereskedőváros volt. Jelentős kikötőváros, jelentős átmenő forgalma volt. Ide íródott a levél, amelyet felolvastam. A hét gyülekezetből szinte mindegyik kap elmarasztalást. Ez az egyik gyülekezet, amelyik csak dicséretet kap.

Azt olvashatjuk a levélben: Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. A gyülekezet szorongattatások és üldözések közt élt. A gyülekezet külső életviszonyait tekintve szegény, de hitében Krisztus ajándékaiban gazdag. Ezért hangzik el a szegény és a gazdag szó egymás mellett.

Azt is olvashatjuk, hogy vannak, akik zsidóknak mondják magukat pedig nem azok. Hogy is kell ezt érteni? Hogy lehet valaki zsidó miközben mégsem az?

Akik magukat zsidónak mondják azok valójában már nem zsidók, hanem a Sátán zsinagógája. Hiszen a hitetlenné vált zsidók már nem viselik joggal a megtisztelő zsidó nevet. A hitetlenné vált zsidó nép a Sátán zsinagógájává lett, mert az Isten ellenségének a szolgálatába álltak. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a keresztény gyülekezetek gyakori tapasztalata volt, hogy a pogányoktól elszenvedett üldözéseknél sokszor a zsidók voltak a felbujtók.

A levél a fenyegetésben élő gyülekezetet, bátorítja nem titkolva azt, hogy lesznek a gyülekezetből olyanok, akikre szenvedés vár.

Tíz nap. De ez a tíz nap csak egy jelképes szám. Ez azt jelenti, hogy a megpróbáltatás rövid ideig fog tartani. Aki kiállja a próbát, az megérdemli az élet koronáját. Vagyis ha a görög szöveget nézzük, akkor a korona helyett koszorút kellene mondanunk. Arra a koszorúra gondolhatunk, amit az antik sportversenyek alkalmával a győztes fejére tettek. Ez volt a jól megérdemelt jutalom, a győztes, a legkitartóbb ember jutalma. Ehhez a képhez hozzá tartozik, hogy Szmirna az ókorban híres volt az ott rendezett versenyjátékokról.

Így már érthetjük, hogy miért hangzik el ez a mondat a Bibliában: Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját.

Aki kiállja az élet próbáit az megérdemli a győzelmi koszorút. Azt méltán ünnepelhetik. De mit is jelen ez a mondat számunkra?

Számomra ez a mondat mindig erőt adott ahhoz, hogy tovább tudjam vinni az élet terheit. Hiszen mindannyiunk életében vannak küzdelmek és megpróbáltatások. Amikről az ige is szól. Földi utunk során számtalan ilyen helyzet van, volt és lesz is az életünkben. Észrevehetjük, hogy nem mindig kapunk útmutatást, ahhoz hogy ezeket a próbákat kiálljuk, ahogy a Szmirnai gyülekezet sem kapott útmutatást arra, hogy hogyan is állják ki ezeket a próbákat, de látva a végeredményt, a hűségért járó élet koronát, talán könnyebb lehet, a nehézségeket elviselni.

De ez még nem minden. Van egy mondat, ami szorosan kapcsolódik A fent említetthez: Aki győz, annak nem árt a második halál. Először talán átsiklunk ezen a mondaton, de ha komolyan vesszük az igét, akkor ez egy nagyon fontos kijelentés. Mivel az első halál az a mi testi halálunk. A második halálunk pedig az örök kárhozat. A végidőbeli halál. De ez az, amit a hűséggel és a kitartással el lehet kerülni. Az örök kárhozat helyett az örök élet a jutalom.

Így, ha már egészében látjuk a levél fontosságát, mind az egyes részekben mind egészben, rájöhetünk arra, hogy ezek az egyszerű bibliából kiragadott mondatok, amiket könyvjelzőkön, vagy akár asztalterítőkön is látunk, azok önmagában is adhatnak útmutatást, de ha megnézzük azt a részt, ahonnan kiragadták, akkor lehet, hogy nem csak egy egyszeri útjelző lehet az életünkben, hanem egész életünk során elkísérhet. Hiszen példaként állhat előttünk a Szmirnai gyülekezet is, aki közt sokan voltak, akiknek szenvednie kellett, ahogy közülünk is sokaknak, de ha kiálljuk ezeket a próbákat, amiket elénk állít az Isten, akkor hiszem, hogy mi is elnyerhetjük ezt a koszorút, vagy ahogy mi ismerjük az életnek koronáját és akkor nekünk sem árthat a második halál .

Bár a Jelenések könyvét nem minden korban fogadták el, mégis azt gondolom, hogy nem szabadna ennél az egy levélnél megállni. Végig kellene olvasnunk mind a hét gyülekezetnek szóló levelet. Hiszen jobban bele láthatnánk abba, hogy milyen útjelzők vannak a hét gyülekezetnek szóló levélben. Hiszen az lenne a cél, hogy egy Istennek tetsző közösséggé tudjunk válni, és ebben segíthetnek ezek a levelek. Mi is magunkra ismerhetünk a levelekből és így megtudhatjuk, hogy mi várhat még ránk. És így lehetnek útjelzőkké a bibliai idézetek az életünkben.

Segítsen minket az ige: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját.” Ámen.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

13 + 7 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára