Öröm, amit nem vehetnek el

Alkalom: 
Jubilate vasárnap
Dátum: 
2011. május 15. 10:15
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 16,16-23
Audio: 

Olvasmány: Jeremiás könyve 31,7.10-14
Alapige: János evangéliuma 16,16-23

„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.” A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.” Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. … most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.”

Biztos mindenkinek volt már olyan élménye, hogy nekifogott valaminek, amitől semmi jót nem várt, végül aztán mégis jóra fordult a történet. Keressünk ilyeneket az emlékeink között! Például féltünk egy beszélgetéstől, mert semmi remény nem volt a békés megegyezésre; vagy kedvetlenül indultunk egy ügyintézésre, mert az mindig olyan kilátástalanul sokáig tart; vagy csak kényszerűségből mentünk el egy rendezvényre, mert illő volt ott megjelennünk. Így indultak a dolgok, de amikor túl voltunk rajta, felszabadultnak, boldognak éreztük magunkat. Mert akitől féltünk, mosolygósan, kedvesen fogadott, és mindent sikerült megbeszélnünk; mert az ügyintézésben mindenki segítőkész volt, és hamar végeztünk; mert az összejövetelen egy régi kedves baráttal futottunk össze, akivel jót beszélgettünk, és teljesen feldobott minket.

Mindegyik példában szükség volt egy kis apróságra, egy nagyon lényeges mozzanatra, ami végül jó irányba fordította a dolgokat. Egyik esetben sem a mi pozitív hozzáállásunkon múlott a fordulat.

Mai igénkben is valamiféle átfordításról beszél Jézus a tanítványainak: „Szomorúságotok örömre fordul.” De vajon min fordul meg? Mi az a mozzanat, ami örömre fordítja majd a szomorúságukat?

S ha Jézus szavait nekünk adott ígéretként értjük – márpedig annak érthetjük – akkor a saját reménytelenségeinkkel, szomorúságainkkal kapcsolatban is megkérdezhetjük: miként tud az örömre fordulni?

A mai vasárnap óegyházi elnevezése a Jubilate vasárnap a 66. zsoltár felszólítása alapján. Örvendezz Istennek te egész föld! Örvendezz Isten népe! De vajon lehet parancsra, felszólításra örülni? Nótázni lehet parancsra, ahogyan a seregben is, mikor lépést kellett tartani, gyakran parancsoltak nótát. Egy szomorú embernek viszont teljesen életidegen lenne parancsba adni az örvendezést. Sem önhipnózissal, sem bemagyarázással, sem külső paranccsal – a szomorúság egész másképpen tud őszinte örömre fordulni!

Az igéből az derül ki, hogy az örömöt a tanítványok a Jézussal újra átélt találkozásban fogják elnyerni!

Ezek a szavak Jézus búcsúbeszédeiben hangoznak el. Jézus nem titkolja, hogy először szomorkodni fognak, át kell élniük, hogy Ő eltávolodik tőlük: „elmegyek az Atyához”, „nem láttok engem”. Át kell élniük Mesterük elvesztését, halálát! – „De ismét egy kis idő, és megláttok engem.” Ebben van az a bizonyos átfordító erő! „Megláttok engem”, ismét átélitek a közösséget velem, ismét érzitek szavaim, tetteim gyógyító erejét!

Ténylegesen így is történt Krisztus feltámadása után, hiszen ennek felszabadító öröme töltötte el őket, ez változtatta meg teljesen az életüket, ezt vitték el szerte az akkor ismert lakott földön!

Jézus szavai bennünket is kérdeznek: Vajon éreztük-e már ezt az erőt? Hogy Ő valóban át tudja fordítani a mi rosszul programozott agyunkat, észjárásunkat? Hogy van ereje teljesen más, pozitív irányba állítani minket? Hogy mennyire gyógyító, felemelő, üdítő az Ő jelenléte?

„Megláttok engem” – mondja Jézus – „szomorúságotok örömre fordul.”

Jézus szavaihoz gyönyörű háttérképet kapunk Jeremiás próféciájából. Isten ugyanazt mondja népének: „Gyászukat örömre fordítom.” De még milyen örömre! „Megjönnek majd, és ujjonganak, élvezik az Úrtól kapott javakat, olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, nem hervadoznak többé. Táncolva örül a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt.” – Ezek a képek egy hatalmas körtáncos, nevetős, éneklős, ujjongó örömünnepet jelenítenek meg!

Az ujjongó öröm annak szól, hogy ismét az Úr vezeti őket! Vége a szétszóratásnak, hazatérnek, ismét közösségben lehetnek egymással és Istenükkel! Olyanok, mint az öntözött kert – mindent megkapnak, amire szükségük van, nincs hiányuk semmiben!

Öntözött kert az élete annak, aki sorsát Jézus kezébe meri tenni. Aki tud bízni az Ő vezetésében. Öntözött kert, mely nem szárad ki, hanem gyümölcsöket terem.

Olyan öröm ez, amit „senki sem vehet el tőletek” – mondja Jézus. Ebből kiderül az is, hogy nem mindenféle örömre vonatkoznak szavai, hanem csakis az el nem veszíthetőre.

Jézus tehát itt nem külső forrású örömökről beszél. Nekünk minden öröm nagyon fontos, meg kell látnunk ezeket, és engednünk kell, hogy fényessé tegyék az életünket! Lehet örömünk, ha valamiben sikert érünk el, munkahelyen, iskolában vagy bárhol; lehet örömünk, ha megadatik, hogy anyagi biztonságban élhetünk; lehet örömünk a családunkban, és még sok mindenben. Isten ajándékai ezek, de tudnunk kell róluk, hogy külső forrásúak, és legtöbbször sajnos időhöz kötöttek!

Az igében olyan örömről van szó, aminek maga Jézus a forrása! Sem tolvaj nem lophatja el, sem az idő nem veheti el, sem a körülményeink vagy élethelyzetünk változásai nem tudják azt elkoptatni!

Egy kislány beszélt így keresztyén tanító nénijéről: Szerintem az én tanító nénim minden éjjel elmegy a mennyországba és ott alszik. Biztos így csinálja, hogy napközben velünk mindig kedves és mosolygós tud lenni.

Gyereknyelven így is lehet fogalmazni, de a lényeg ugyanaz: A mennyei öröm előlege az, amit mi már itt megérezhetünk. Ez ülhet ki az arcunkra, ez tükröződhet egész életünkön: olyan öröm, ami abból táplálkozik, hogy mi Jézushoz tartozunk, és mellette biztonságban vagyunk!

„Ismét meglátlak majd titeket, és örömötöket senki nem veheti el tőletek: azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” Jézus biztató szavaira legyen válaszunk az énekelt imádság:

„Jézus, Üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök örömem!
Kik szeretjük Istent, Zengjünk neki itt lent S otthon odafenn!
Lelkem esd, hogy Te vezesd! S hazahívó szavad várom,
Jézus, Vígasságom!”
(294. ének)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

6 + 8 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára