Feltámadás - sorsfordító erő

Alkalom: 
Húsvét vasárnap
Dátum: 
2011. április 24. 10:45
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 2,19-21

Olvasmány: Máté evangéliuma 28,1-10
Alapige: János evangéliuma 2,19-21

Jézus így felelt: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” Ezt mondták rá a zsidók: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?” Ő azonban testének templomáról beszélt.

Húsvét a reménység és az élet ünnepe. Mégpedig azért, mert a feltámadás örömhíre képes elrontott emberi sorsokat, eltévesztett irányokat megfordítani.

Hallottuk a feltámadás evangéliumából, hogy azok az asszonyok, akik a halott Jézust keresték, de üres sírt találtak, hogyan lettek a feltámadt, élő Jézus hirdetőivé. – Olyan jó lenne, ha úgy tudnánk ma ünnepelni, hogy mi is engedjük magunkat ezen a sorsfordító úton végigvezetni!

Nézzük mindenekelőtt azt, hogy mi is a húsvét örömhíre, miben van ez a sorsfordító erő!

Maga Jézus saját haláláról és feltámadásáról szólva fogalmazott így: „Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.” Szavaiban benne van a Nagypéntek és az azutáni 3. nap, benne van a halál és a halálból új életre feltámadás – vagyis a mai ünnep felemelő üzenete!

Miért éppen templomról beszél? Azért, mert a templom a találkozás helye. Az Istennel való kapcsolatteremtés helye! A Jézus korabeli zsidóság számára a jeruzsálemi templom volt az a pont, ami összekötötte az eget a földdel, Istent az emberrel.

„Romboljátok le, és három nap alatt felépítem.” Nyilván Jézus nem kőből épített templomokat akar döntögetni, sem Jeruzsálemben, sem Kenesén. A zsidók közbekérdezése után János evangélista gyorsan hozzá is teszi: „Jézus a testének templomáról beszélt.” Önmagáról! Így is mondhatta volna: Megöltök majd engem, de én a harmadik napon új életre támadok fel! Ő maga tehát ez a három nap alatt felépített új templom! Istennel találkozni rajta keresztül lehet. Az élethez rajta keresztül vezet út! Ez húsvét örömteli evangéliuma!

Régen és ma is az egyik legfontosabb emberi kérdés: Hogyan lehet kitörni emberi korlátozottságunkból? Hogyan juthatok el Istenhez? Hogyan találhatok boldogságot, teljes életet?

Az ember különböző időkben különféle módokon akart az Istenhez eljutni. Eszünkbe juthat Bábel története, ahol olyan magas tornyot akartak építeni, ami az égig érjen, egészen az Istenig. Merész vállalkozás – de reménytelen! Vagy egy másik példa a mitológiából Ikarosz alakja, aki szárnyakat készített magának, hogy a levegőeget, az isteni szférát meghódítsa. A történet szerint minél magasabbra jutott, a Nap miatt annál inkább megolvadt a viasz, ami a szárnyait összetartotta.

Ezek a történetek arról beszélnek, hogy nincsen emberi módszer az Isten elérésére. Ma is számtalan módon lehet próbálkozni. Lehet, hogy mi is sokféle utat kipróbáltunk már. Ady Endre az „Isten-kereső lárma” c. versében mintha kifejezetten a modern hiszékeny emberről írná:

„Próbáltam sokféle mesét,
de hajh, egyik sem volt elég.
Szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma
téged keres, Fölség:
Isten, a Tied minden!”

Nagyon sok félrevezető ál-vallás és tévtanítás zsong a mi világunkban. Ezek mind azt hirdetik, hogy megmutatják az egyetlen utat, a létező legjobb utat a valódi boldogsághoz; mi pedig bizony sokszor bedőlünk ezeknek a meséknek.

Húsvét evangéliuma tárja elénk a megoldást: Igen, van út Istenhez, van út a teljes boldogsághoz, a teljes élethez – de az csakis Jézus halálán és feltámadásán keresztül vezet! Oly módon, hogy hitünkkel megragadhatjuk Feltámadott Urunkat, Hozzá kapcsolódhatunk, és így sorsában is osztozni fogunk! „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” – mondja Jézus.

Nézzük azonban tovább: Mit kap az, aki odatalál Hozzá? Milyen hozadéka van ennek a találkozásnak?

Az evangéliumból azt érthettük meg: Aki a Feltámadottal találkozik, az az Élet felé fordul! Az többé nem a megfeszített Jézust keresi! Nem egy megkínzott, halott Jézust, mert halott Jézus nincsen! Hanem az Élet Urát!

Az asszonyokat ez a találkozás teljesen más irányba fordította. Eddig tele voltak a halál, a sírbolt, a részvét, a fájdalom gondolataival, de most ezeknek hátat fordítva elindultak a tanítványok felé! Az üres sírral szembesülve új reményt kaptak, és egyszerűen menniük kellett, hogy ezt a reménységet hirdessék! És ez nemcsak velük történt így, hanem mint egy láncreakció, mindazokkal is, akik később ezt az evangéliumot megértették! Az asszonyok mentek a tanítványokhoz. A tanítványok is elindultak később mindenfelé, az egész akkori lakott világba, hogy vihessék az üres sír örömhírét! Így jöttek létre egymás után új gyülekezetek Jézus körül!

Így épült tovább az a bizonyos templom, amiről Jézus beszélt, amit Ő három nap alatt felépített. Az nem csupán egy általa kivívott isteni győzelem volt, egy érinthetetlen szép elmélet, hanem ahhoz kapcsolódni lehetett, és lehet ma is! Ahhoz a templomhoz hozzáépültek a Benne hívők, mint élő kövek, így épül ma is ez a lelki ház, a Krisztus temploma.

Egész életünket át meg átszövi a halál és a pusztulás lehúzó ereje. Akkor válik ez leginkább ijesztővé, mikor közel jön hozzánk! Amikor saját csontjainkon, testünkben, szerveinkben érezzük a romlást; amikor a családban, vagy rokonságban elveszítünk valakit; amikor szembesülünk megpróbáltatásokkal, szenvedésekkel. – A halál által nekünk szegezett kérdések ezek, amikre kell, hogy legyen valamilyen válaszunk!

A Feltámadott Krisztus segít megfelelni ezeket a kérdéseket! Elénk kínálja önmagát, az Élet templomát, amit három nap alatt felépített, amihez csatlakozhatunk. Odafordít minket egymás felé, azt kéri, éljétek meg, amit tőlem kaptatok, és adjátok tovább ezt a reményt! Tegyetek bizonyságot arról, hogy van tovább, és nemcsak a halálig láttok!

Bonhoeffer hitvalló német evangélikus teológus volt, akit a 2. világháború idején Hitler személyes parancsára végeztek ki. Élete utolsó néhány hónapját egy koncentrációs táborban töltötte, a megmenekülés legcsekélyebb esélye nélkül. Amikor érte jöttek, hogy kivégezzék, így köszönt el társaitól: Nekem ez a halál az élet kezdete.

Nem menekült meg a haláltól, de félnie nem kellett tőle! Ő a maga helyén, abban az extrém történelmi helyzetben így tett bizonyságot arról, hogy a győztes Krisztusé az utolsó szó. A mi bizonyságtételeink ugyanennyire fontosak, még ha kevésbé extrém helyzetben születnek is! Ne szakítsuk meg a láncot, menjen tovább általunk is az üres sír, a feltámadás erejéről szóló örömüzenet! Ajándékozza nekünk Isten ezt a reménységet!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

7 + 13 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára