igehirdetés

Mustármagnyi hit

Dátum: 
2020. szep. 20. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 17,14-20
Alapige: Lukács evangéliuma 17,5-6

"Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek."

Jól látni és cselekedni

Dátum: 
2020. szep. 13. 10:30

Olvasmány: 1 Sámuel 25, 2-35
Alapige: 1 Sámuel 25,17

"Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mitévő légy."

Dávid tehát erősebb volt

Dátum: 
2020. szep. 6. 10:30

Olvasmány: Sámuel 1. könyve 17,37-52
Alapige: Sámuel 1. könyve 17,50

"Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál."

Ez az Ige úgy szólít meg minket mint küzdőket, akik szüntelen vívjuk csatáinkat: Szorongatnak kihívások, nehéz feladatok; küzdünk ellenünk forduló emberekkel, bántásokkal; félelmekkel és nehéz helyzetekkel.

Bízzál az Úrban teljes szívből

Dátum: 
2020. aug. 30. 10:30

Olvasmány:Lukács evangéliuma 18,35-43
Alapige: Példabeszédek könyve 3,5-8.11-13

Ne félj

Dátum: 
2020. aug. 23. 10:30

Olvasmány: Ézsaiás könyve 43,1-5
Alapige: Márk evangéliuma 4,35-41

Élet kenyere

Dátum: 
2020. aug. 16. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 6,1-15
Alapige: János evangéliuma 6,11.15.

"Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak... Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában."

Az evangélium: Isten hatalma

Dátum: 
2020. aug. 9. 10:30

Olvasmány: Rómaiakhoz írt levél 1,1.7-17
Alapige: Rómaiakhoz írt levél 1,16-17

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni."

Elnyerted jóindulatomat

Dátum: 
2020. aug. 2. 10:30

Olvasmány: 2 Mózes 33,12-23
Alapige: 2 Mózes 33,17-18

"Az Úr így szólt Mózeshez: Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet!"

Hozzászoktunk ahhoz, hogy mindenért, amit szeretnénk elérni, keményen meg kell küzdenünk. Ha nem vagyunk rámenősek, ha nem teszünk érte, nem lesz soha a miénk. Bizonyos fokig ez rendjén is van.

Maradj kapcsolatban!

Dátum: 
2020. júl. 26. 10:30

Alapige: János evangéliuma 15,5a.7-8

Jézus mondja: "Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek."

Jézus szavai valamennyiünket megszólítanak: mindenkit, aki keresztyén emberként a tanítványság útján igyekszik járni. – A mai ünnepen azonban ez az Ige és az üzenet elsősorban hozzátok szól, kedves Konfirmáló Fiatalok, akik a tanítványság különleges pontjához érkeztetek.

Istent viszontszeretni

Dátum: 
2020. júl. 19. 10:30

Olvasmány: Mózes 2. könyve 20,1-17
Alapige: Mózes 2. könyve 20,2; Máté evangéliuma 22,36-40

"Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából."
"Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."

Oldalak

A hét igéje:

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok!” 

(1 Péter 5,7)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára