igehirdetés

Isten szereti népét

Dátum: 
2020. okt. 25. 10:30

Olvasmány: Ézsaiás könyve 5,1-7
Alapige: Ézsaiás könyve 5,3-4

"Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai,
tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között!
Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni,
amit meg nem tettem?
Azt vártam, hogy jó szőlőt terem majd,
miért termett mégis vadszőlőt?"

Krisztus jó illata

Dátum: 
2020. okt. 18. 10:30

Olvasmány: János evangéliuma 17
Alapige: 2 Korinthus 2,14-15; Efézus 5,1-2

"De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére."
"Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként."

Vámszedő asztaltól Jézus asztaláig

Dátum: 
2020. okt. 11. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 9.9-13
Alapige: Máté evangéliuma 9.9-10

"Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és odatelepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz."

Semmiből királyfi

Dátum: 
2020. okt. 4. 10:30

Olvasmány: 2 Sámuel 9
Alapige: Efézusi levél 2,13-14

"Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, megbékéltetett Istennel a kereszt által."

A felolvasott fejezet első ránézésre, emberi olvasatban mindenképpen egy szép és nagyon szépen végződő történet. A szereplők, emlegetett nevek, az egész történeti háttér ismerős a bibliaolvasó, igehallgató embernek. 

Jézus igehirdetése Názáretben

Dátum: 
2020. szep. 27. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 4,9-30
Alapige: Lukács evangéliuma 4,16-19

Mustármagnyi hit

Dátum: 
2020. szep. 20. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 17,14-20
Alapige: Lukács evangéliuma 17,5-6

"Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek."

Mindenekelőtt tegyünk a helyére egy-két apróságot Jézus hasonlatában, hogy aztán jól érthessük a képek mögötti tartalmat is!

Jól látni és cselekedni

Dátum: 
2020. szep. 13. 10:30

Olvasmány: 1 Sámuel 25, 2-35
Alapige: 1 Sámuel 25,17

"Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mitévő légy."

Dávid tehát erősebb volt

Dátum: 
2020. szep. 6. 10:30

Olvasmány: Sámuel 1. könyve 17,37-52
Alapige: Sámuel 1. könyve 17,50

"Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál."

Ez az Ige úgy szólít meg minket mint küzdőket, akik szüntelen vívjuk csatáinkat: Szorongatnak kihívások, nehéz feladatok; küzdünk ellenünk forduló emberekkel, bántásokkal; félelmekkel és nehéz helyzetekkel.

Bízzál az Úrban teljes szívből

Dátum: 
2020. aug. 30. 10:30

Olvasmány:Lukács evangéliuma 18,35-43
Alapige: Példabeszédek könyve 3,5-8.11-13

Ne félj

Dátum: 
2020. aug. 23. 10:30

Olvasmány: Ézsaiás könyve 43,1-5
Alapige: Márk evangéliuma 4,35-41

Oldalak

A hét igéje:

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 

(Mikeás könyve 6,8)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

•  jövő vasárnap, október 25-én, az új borért való hálaadás alkalma lesz. Az Úr asztalát megterítjük, és a vírushelyzethez igazodó, biztonságos módon tudunk majd élni az úrvacsora sákramentumával.
Ugyanezen a vasárnapon a Zsinat döntése alapján az ország minden református gyülekezete perselypénzével az akarattyai templom építését támogatja majd.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára