alázat

A 12 éves Jézus

Dátum: 
2019. dec. 29. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 2,40-52
Alapige Lukács evangéliuma 2,52

"Ő pedig így válaszolt: Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?"
"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben."

Legnagyobb győzelem

Dátum: 
2016. júl. 24. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 18,9-14
Alapige: Lukács evangéliuma 18,15-17; Jelenések könyve 3,15-18

Összetört szív

Dátum: 
2015. aug. 16. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 18,9-14
Alapige: Zsoltárok könyve 34,19

"Közel van az Úr a megtört szívűekhez."

A modern üzleti életben gyakran használatos kifejezések a management és marketing. Lényegében a jó és sikeres üzletvitel tudományai ezek. Jól tudni kezelni és eladni valamit. De ma sokszor használják ezeket a fogalmakat nem csak üzletre, árura, hanem emberekre, életekre is: ön-menedzselés, ön-marketing. Bizony nagy tudomány jól tudni „eladni” magunkat!

Növekedés és alázat

Dátum: 
2015. jan. 4. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 2,40-52
Alapige: Lukács evangéliuma 2,52

"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben."

Az esztendő első vasárnapjára különleges történet van kijelölve. A tizenkét éves Jézusról felolvasott ige ugyanis az egyetlen híradás a Bibliában Jézus ifjúkoráról.

Ujjongó örömmel

Dátum: 
2014. dec. 21. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 1,26-35
Alapige: Lukács evangéliuma 1,46-54

Növekedni a hitben

Dátum: 
2014. júl. 27. 10:30

Olvasmány: Péter 1. levele 2,1-10
Alapige: Apostolok Cselekedetei 18,24-28

Borulj le Elé, és halld szavát!

Dátum: 
2011. júl. 3. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 22,1-14
Alapige: Zsoltárok könyve 95,6-11

„Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet.”

A hét igéje:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” 

(Zsoltárok 103,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára