Templomépítés Akarattyán

Dátum: 
2018. január 20. 08:00
Balatonakarattya református templom

Egy balatonakarattyai református templom felépülésének reménye első ízben 1943-ban csillant fel. Ezidőtájt ugyanis nemcsak a katolikus, hanem a református templomnak is ki lett jelölve a helye.

Az egyházközség az akarattyai Fürdőegyesülettől kapott illetve vásárolt telket templom és parókia céljára. A templomtelek a Rákóczi tér Brassói utca felőli részén volt, a parókiatelek pedig az Esze Tamás utca és az Árpád utca sarkán. A tervek elkészültek, a hívek az építkezéshez szükséges nagy mennyiségű vöröskövet is odaszállították. Sajnálatos módon azonban az akkori lelkész, Fáber Kovács Gyula súlyos betegsége, majd halála miatt az építkezés nem indult meg. Az államhatalom elvette az egyháztól a telkeket.

Néhai Kuti József tiszteletes úr az 1960-70-es években megpróbálta visszaszerezni. Több beadványt is írt az ügyészségnek, és az állampárt (MSZMP) veszprémi irodájába, azonban nem járt sikerrel.

Másodszor 2015-ben csillant fel a remény, amikor egy alapítványon keresztül támogatást kaptunk, ám lassan kiderült, hogy kizárólag a támogatók elképzelései szerint épülhetett volna fel a református templom, ez pedig az egyház számára teljesen elfogadhatatlan volt. Így a támogatást szomorú szívvel, de tisztán megőrzött lelkiismerettel visszautaltuk.

Végül a harmadik esetben, 2017-ben, állami támogatással, kiemelt projekt keretében nyílt újra egy lehetőség, amivel sikerült élni. Ezt a folyamatot nyugodtan nevezhetjük történelmi igazságtételnek: A kommunista állam elvette az akarattyai református templom építésének lehetőségét, a mostani (az előző jogutódja) pedig visszaadja.

Mindenek előtt helyet kellett keresni a templomnak, mivel az egyháznak már nem volt ingatlanja Balatonakarattyán. Sajnos a történelmi helyszín, a Rákóczi park nem jöhetett szóba a szigorú szabályozás miatt. Az Önkormányzat több helyszínt is felajánlott, de mindegyikkel volt valami gond, vagy a mérete, vagy az elhelyezkedése nem volt megfelelő, vagy a kölcsönös elképzelések nem találkoztak.

Végül a támogatás terhére az egyház megvásárolta a Szépkilátás Bisztróval szembeni, a volt Kertmozitól jobbra eső ingatlant a templomépítéshez, az önkormányzat pedig felajánlotta a volt Kertmozit parkoló céljára. A két telek utcafrontjának megnyitásával szép kis park tárul majd fel a főút, a központ felől.

Az önkormányzattal tervezett megállapodás szerint a parkoló nyilvános lesz. Az egyház vállalja, hogy a templomtelek is nyitva marad az emberek előtt, egy díszpark és a későbbiekben játszótér is létesülne, ugyanakkor azt kéri az önkormányzattól, hogy a volt Kertmozi építési törmelékeivel együtt a templomtelken levő kis épület romjait is szállítsa el, nagyban elősegítve ezzel a templomépítést.

Jelenleg a templom tervezési szakaszának a legvégén tartunk. Reményeink szerint 2018 januárjában engedélyes tervekkel rendelkezünk, és a munkálatok legnagyobb része el is készülhet 2018 végére.

A református templom befogadóképessége kb. 70 fős lesz, és az istentiszteleti és más egyházi alkalmak mellett otthont ad majd igényes koncerteknek, zenés áhítatoknak is.

Részlet a tervező, Szabó György műszaki leírásából:

„A templomtér, mint minden református liturgikus tér középpontjában az Isten jelenlétét és áldozatát jelképező úrasztala van. E köré szerveződik a gyülekezet laikus, és az istentiszteleten szolgáló tagjainak helye: a szék (pad-) sorok, velük szemben pedig a szószék, oldalt az orgona. A tér fő problematikája, hogy a funkcionálisan megfelelő (frontális) és a szimbolikus (centrális) modell között egyensúlyt találjon. Ezt az akarattyai templom központi terének koncepciója két egymás felé forduló ívben találja meg. A beltér északkeleti íve mentén húzódnak az ülőhelyek, gyújtópontjukban a szószékkel. Erre válaszol a délnyugati, az Isteni kegyelmet megjelenítő hasonló, íves fal a szószékkel.

A tér alaprajza így egy levelet (vagy hajót) formáz, mely gazdag szimbolikus jelentéstartalommal bír. Tovább erősíti a tér szimbolikus üzenetét a falívek fölött „lebegő” (üvegezett sávokkal „kikönnyített”) levél alakú tető. A templomtér intimitását a tömör, magukhoz ölelő falívek, felfelé való nyitottságát pedig az e fölött megjelenő nagyvonalú üvegezett sávok adják.

Az épület tömegformálása a funkciót követi. A központi hajó levél formájú tetejével a nap felé fordul. A szomszédos karcsú torony az ég felé mutat, míg a kiszolgáló helyiségek karéja az érkezők irányából szinte észrevétlen marad, csak a bejárat jelzi.

.

A templom bejárata az épület helyiségeit feltáró (ívesen forduló) közlekedési gerinc indulópontja. A templomhajó és a torony ívesen forduló tömege közt, a főhomlokzat kompozicionális súlypontjában nyílik.

Az épület homlokzati anyaghasználatában a puritán református hagyományokat követi. A vakolt fehér falak, látszó faszerkezetek, cserép héjalás révén, különleges formája ellenére, a templom a településképbe illeszkedik.”

Hordozzuk imádságainkban a templomépítés szent ügyét! Legyen a mi Urunk áldása a munkálatokon, és a templomot majdan használó embereken!

Németh Péter

A képek a látványtervek alapján készültek, csupán nagy vonalakban mutatják a tervezett célt.

A hét igéje:

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” 

(2 Timóteus 1,10)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára