Legfrissebbek:

Jézus igehirdetése Názáretben

Dátum: 
2020. szep. 27. 10:30

Olvasmány: Lukács evangéliuma 4,9-30
Alapige: Lukács evangéliuma 4,16-19

Mustármagnyi hit

Dátum: 
2020. szep. 20. 10:30

Olvasmány: Máté evangéliuma 17,14-20
Alapige: Lukács evangéliuma 17,5-6

"Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek."

Mindenekelőtt tegyünk a helyére egy-két apróságot Jézus hasonlatában, hogy aztán jól érthessük a képek mögötti tartalmat is!

Jól látni és cselekedni

Dátum: 
2020. szep. 13. 10:30

Olvasmány: 1 Sámuel 25, 2-35
Alapige: 1 Sámuel 25,17

"Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mitévő légy."

Dávid tehát erősebb volt

Dátum: 
2020. szep. 6. 10:30

Olvasmány: Sámuel 1. könyve 17,37-52
Alapige: Sámuel 1. könyve 17,50

"Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt Dávidnál."

Ez az Ige úgy szólít meg minket mint küzdőket, akik szüntelen vívjuk csatáinkat: Szorongatnak kihívások, nehéz feladatok; küzdünk ellenünk forduló emberekkel, bántásokkal; félelmekkel és nehéz helyzetekkel.

Bízzál az Úrban teljes szívből

Dátum: 
2020. aug. 30. 10:30

Olvasmány:Lukács evangéliuma 18,35-43
Alapige: Példabeszédek könyve 3,5-8.11-13

Oldalak

A hét igéje:

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” 

(2 Timóteus 1,10)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk. Aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Mi is kérjük a Testvérektől, hogy viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel az egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Gárdonyi kurzus - 2017

A program 2017 nyarán az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő anyagi támogatásával valósult meg, pályázati azonosító: REB-17-PROG-0211. A programról a beszámoló itt olvasható.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára