Vezérel az úton

Alkalom: 
Húsvét utáni 6. vasárnap - Exaudi
Dátum: 
2020. május 24. 10:30
Alapige: 
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
Audio: 

Olvasmány: 1 Mózes 24
Alapige: Zsoltárok könyve 50,15.23; 1 Mózes 24,27

"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását."

"Áldott az Úr, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, aki nem vonta meg hűségét és szeretetét uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton."

Református Bibliaolvasó Kalauzunkat követve ebben a hónapban elölről kezdtük olvasni a Szentírást, kezdve az őstörténetekkel, aztán folytatva az ősatyák életével. Az Istennel való kapcsolat, a hit útjára lépő Ábrahámnál tartunk, aki nehéz helyzeteket él meg, nehéz döntéseket kell meghoznia, de mindvégig Isten Ígéreteiből tud élni.

Az ő példája is mutatja, hogy a hívő élet nem jelent valami habkönnyű életet, vannak mindig nehézségek – csak éppenséggel van Istenünk, aki mindebben velünk jár, vezet és megtart. Szeret minket, és megmenteni és formálni akar. És ahogy látjuk a történetben is, és tudjuk-tapasztaljuk a mindennapokban, ez az út idősebb korban sem lesz könnyebb.

Itt van Ábrahámnak ez a későn született, mindennél jobban szeretett fia, Izsák, az isteni ígéret gyermeke, szülei szemefénye. Immár felnőtt. Édesanyja Sára nemrég elhunyt, a fiúnak meg kellene nősülnie, hogy ne maradjon egyedül, ha apja is meghal, és persze azért is, hogy az isteni ígéret és áldás továbbadható legyen.

Van tehát egy helyzet, egy megoldandó feladat, és van bizony ezzel kapcsolatban sok bizonytalanság és aggodalom. Egyrészt az események, történések, a külső valóság miatt: bárcsak jól alakulnának a dolgok! Másrészt a belső, személyes síkon is: valahogy jól kellene dönteni, helyesen választani!

Bizonyára ismerős ez életünk megannyi helyzetéből. Van egy feladat, talán egy nehézség, valahogy megélni és megoldani kellene. Akár az egyéni, családi vagy közösségi életünkben is adódhat. Van ilyen a nagy válságok, például a most átélt járvány idején, de a simának tűnő hétköznapokban is! Mi történik, és hogyan döntünk?

Ábrahámék a történet idején ott élnek Kánaánban. Biztosan sok ott is a szép leány! Közülük választani feleséget lenne a legegyszerűbb. De Ábrahám hitben társat is akar a fiának, nem a sokistenhívő, bálványimádó népből, hanem az Egy Örök Istenben hívő rokonai közül.

Akkor hát vissza lehetne költözni hozzájuk. Még az is egyszerűbb lenne! Akkor Izsák sem maradna egyedül apja halála után sem, és így bőven lenne idő keresgélni egy megfelelő lány után. De Ábrahám az őt megszólító, útnak indító, neki új hazát: új életirányt mutató Isten szavába, ígéretébe kapaszkodik.

Nekünk ad példát hűségből, engedelmességből, hitből – mindenek fölött bizalomból! Nem a könnyebb, hanem a nehezebb, de jó utat választja, az Istenben való bizalom útját: „Ő elküldi majd angyalát előtted!”

Tanít minket nem beolvadni, istennélküliségbe besimulni, de nem is elzárkózni, kimenekülni, hanem abban és ott kitartani hűséggel, amit Isten adott. Élethelyzetben, feladatban, párkapcsolatban, nemzetközösségben. Istenhez való hűségben, engedelmességben, hitben, azzal a bizalommal, hogy akkor bármi is lesz: Ő ott lesz velem!

Eliézer, a szolga pedig ugyanennek a lelkületnek egy másik arca, embere ebben a történetben. Ő mutatja meg nekünk, hogy hogyan lehet járni ezen a nehezebb úton: egyedül az Úrral való élő, bizalmi kapcsolatban!

Ahogy a zsoltáros mondja: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.”

Erre tanít minket is az imádkozó Eliézer.

Megvallani az élethez, jó döntéshez, célbaéréshez, boldoguláshoz való kevés voltunkat, bűnös méltatlanságunkat.

Merni ezt kimondani, segítséget kérni. Nem saját okoskodáshoz vagy emberi erőkhöz, hanem Istenhez fordulni, Őt hívni, Hozzá kiáltani, és az egészet letenni az Ő kezébe!

És végül felismerni, hálatelt szívvel, hogy Ő volt ott, megmentett, megsegített, megtartott, megajándékozott, vezetett az úton. Hogy nem vonta meg hűséges szeretetét…

Ezt adja meg nekünk Istenünk egyéni hitéletünkben, szeretteinkkel való kapcsolatban, nemzetünknek és Isten népének közösségében!

Hogy tudjuk mi is megvallani gyarlóságunkat és nyomorúságainkat, tudjunk Őhozzá kiáltani, az Ő kezébe mindent letenni, és tudjuk hálával felismerni, hogy az Ő kezéből kapunk, vehetünk el mindent!

Ahogy szép énekünk, a 274. dicséret fogalmaz:

Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak Belé veti, azt csudaképpen őrzi itt lent, ínség, baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített!

Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked Ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, az mindörökké Véle él!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

10 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára