Ne ítéljetek

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2020. június 14. 10:30
Alapige: 
Mt 7,1-5
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 13,24-30
Alapige: Máté evangéliuma 7,1-5

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek: Hadd vegyem ki a szálkát a szemedből! – miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató..."

Ítéletről, ítélkezésről szólva be kell vallanunk, hogy bizony jócskán van bennünk kritika, könnyen megmondjuk a véleményünket, hangot adunk sokszor a nemtetszésünknek. De hát – mondhatjuk joggal – sok is a rossz körülöttünk! Nem vagyunk vakok, süketek és érzéketlenek: tapasztaljuk, szenvedjük, a saját bőrünkön, lelkünkben érezzük a rosszat a világban, az emberekben körülöttünk. Tudnánk bőven panaszkodni, sérelmeinket és a csúnya, gonosz, rossz dolgokat sorolni.

Mindenekelőtt meg kell értenünk, mire nem kér miket Isten igéje! Önáltatás és vakság lenne azt hinni, vallani, hogy minden szép és jó, hogy az igazi hívő mindenben és mindenkiben csak a jót látja. Pedig sokszor dugnánk inkább a fejünket a homokba! És megalkuvás lenne a jót rossznak „elhallgatni”, a rosszat jónak „elfogadni” – noha így sokszor jobban boldogulnánk, érvényesülhetnénk az életben.

Sőt, Isten Igéje alapján, az Ő lelkületével – főleg saját életünkre nézve – fontos a jó és rossz megvizsgálása, megítélése. A jó, a megismert igazság mellett igenis szólnunk kell, még ha az nem is mindig népszerű. A felismert rosszra, igazságtalanságra pedig rá kell mutatnunk, még ha ez sokakat zavar, vagy érdekeket sért. Azért, hogy a leleplezett rossz megjobbítható legyen. 

Lám, a példázatbeli szolgák is milyen figyelmesek és szorgalmasak, készek a cselekvésre. Észreveszik a gazt, és buzgón gyomlálni akarnak. Csakhogy különbség van a megítélés és az elítélés között! A megítélés a jó és a rossz felismerése, megkülönböztetése, elfogadása vagy elutasítása. Az elítélés pedig gyomlálás, szaggatás embermódra, a másik ember ellen.

Ez pedig hamis buzgóság, és a példázatban a gazda le is hűti a heveskedő szolgákat. Jézus NEMet mond a konkolyszaggató akaratra! Ahogyan Jakabot és Jánost is leállítja és meginti, mikor az őket elutasító samáriai falura tüzet akarnak kérni az égből. Mert az ilyen ítélet Isten kezében van! „Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr” (Rm 12,19)

Mai igénkben nem a hitetlen világgal való szembefordulásról van szó, hanem a testvérek, a hitben testvérek egymással való kapcsolatáról. Amire Jézus tanít minket, az az önteltséggel szemben az alázat, az önfejűséggel szemben a türelem, és az önzéssel szemben a szeretet.

Jézus ALÁZATra tanít minket, mert Istené az ítélet. Meg kell értenünk, hogy sem méltók, sem alkalmasak nem vagyunk rá. Nem vagyok Isten, nem érek többet semmivel sem, mint a másik ember. Élete nem az enyém. Nem én teremtettem, és alkalmas sem vagyok megítélésére, hiszen sosem leszek képes igazán látni, ismerni őt. „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van (látszat szerint ítél, előítél), de Isten a szív alapján ítél.”

Jézus TÜRELEMre is tanít minket. Vigyázz, ítélkező ember, mert ha az igazság kardját nagyon suhogtatod a fejed felett, az először terád sújt le! Igazságot akarnék? Rettenetes lenne! Ha Isten igazságos lenne, akkor mi bűnösök, kárhozatra méltók nem élhetnénk, meg sem születtünk volna. Isten teljességgel igazságtalanul a názáreti Jézust engedte meghalni miattunk, értünk és helyettünk. És Isten igazságtalan kegyelme és szeretete a mi egyetlen reménységünk.

Mi a mértéked, amivel másoknak mérsz? Ítélet vagy könyörület? Ha a mértéked ítélet, jogosság és igazság, akkor amit akarsz, megkapod, – és  Isten is így ítél téged! Ha a mértéked könyörület, akkor úgy. Aki Isten kegyelméből él, nem nézhet másként embertársára!

És végül a jó és rossz meglátásának és megítélésének éles fényét mindig foglaljuk a SZERETET melegébe! Ítélet-alkotásaink, -mondásaink soha ne legyenek kövekként „odavágott” szavak, gennyesedő szurkálások, hideg-néma kiközösítések, elfordulások, megvető gondolatok, gyilkos indulatok, vádló és bosszúért kiáltó imádságok. Vegyük komolyan az „aranyszabályt” (12.v.): Amint szeretnétek, hogy veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok másokkal!

Vizsgáljuk meg magunkban mindig: Valóban az igazság a cél? Vagy inkább az én igazam a fontos? Vagy netán az, hogy megmutassam, én milyen igaz, méltó bíró, különb vagyok?! 

Még szánalmasabb, ha az ítélkezés nyájas álszenteskedés, segítőkésznek játszott képmutatás, amint azt Jézus leplezi le példájában: „Hadd vegyem ki a szálkát…!” – Hadd segítsek, testvérem! Hiszen nem jól látsz! Nem olyan jól, nem úgy, mint én! 

Mikor a másik feletti ítélkezésünk mércéje önmagunk vagyunk: majd én megmondom, mi a jó és mi a rossz, mi helyes és illendő, kit szerethetsz és kitől fordulj el, mit gondolj, hogyan lásd magadat, a másikat és Istent! Lukács evangéliumában, ezeknél a gondolatoknál nagyon találó képet olvashatunk: vak vezet világtalant!

Akinek a szemében, a szívében az önteltség, önigazság és a szeretetlenség ölnyi gerendái hevernek, és takarják a fényt, az alkalmatlan arra, hogy mások szeméhez és szívéhez nyúljon!

Jézus „csak” arra int: Ne gondold, ne légy oly biztos abban, hogy te a másiknál jobb vagy: jobban tudod, jobban csinálod, jobban hiszel. Vagy, hogy bírálataid, ítéleteid nagyobbá, igazabbá tesznek mások előtt. Mikor ítéletet alkotsz, előzze meg és burkolja be azt az alázat, a türelem és a szeretet!

Mert jó az, ha nagykorúságra törekszel hitben, keresztyénségben, de ne feledd: a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme! És jó az, ha felelősségérzet van benned a testvér iránt, de ne feledd: Krisztusnak érted is meg kellett halnia!

Olyan kritikusnak kell lennünk önmagunkkal szemben, mint amilyenek többnyire másokkal vagyunk, és olyan elnézőnek kell lennünk másokkal, mint amilyenek rendszerint magunkkal szemben vagyunk.

E gondolatokat követve sokunknak eszébe juthattak a másik „testvértől” kapott fájó ítélgetések, de most inkább gondoljunk magunkra, vizsgáljuk magunkat! Mark Twain, a híres író válaszolta egyszer panaszkodó barátjának, aki azzal fordult hozzá, hogy mennyire zavarják azok a bibliai igék, amiket nem ért: „Engem azok az igék zavarnak igazán, amiket megértettem.”

Értsük meg mi is Jézus minket megszólító üzenetét, és engedjük, hogy zavarjon egy kicsit…

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 13 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára