Jézus hatalma

Alkalom: 
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
Dátum: 
2020. március 29. 10:30
Alapige: 
Lk 20,1-8
Audio: 

Alapige: Lukács evangéliuma 20,1-8

"Történt az egyik napon, amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik: Én is kérdezek tőletek valamit, mondjátok meg nekem: Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják, honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket."

Milyen hatalom? A hatalom kérdése jön elő ebben a Kalauzunk szerint mára kijelölt igeszakaszban. Jézus hatalmáról van szó.

Jézus hatalmáról, amiről az evangéliumok sokat mesélnek: amivel Ő betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott fel, megkötözötteket szabadított meg, lecsendesítette a vihart, a háborgó tengert, és ezreket lakatott jól néhány kenyérből és darabka halból.

Hatalmáról, amivel hirdeti Isten Országát! Igen, exúszia és dünamisz, hatalom és erő van abban is, ahogy Jézus tanít!

Elbeszélik az evangélisták, hogy az elfogására kiküldött szolgák nélküle térnek vissza a Nagytanácshoz, lebénultan, a számonkérésre azt mondják: Ember még nem beszélt úgy, mint Ő!

A sokaság hallgatja tanítását, és azt mondja: Úgy beszél, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók!

Mert Jézus által Isten cselekszik, és Isten maga szólal meg. Erővel és hatalommal, mint aki törvényt ad, megítél és bűnt bocsát, mint akinek szava megnyitja vagy bezárja Isten Országát az emberek előtt. Szava új rendet teremt, új korszakot hoz. Ő nem egy a sok nagy tanító közül, hanem Ő Isten megváltó szeretetének megtestesülése a földön.

De van itt egy másik hatalom is, a főpapoknak és a nép véneinek, vezetőinek hatalma. Egy emberi erő, vagy inkább erőlködés, amely Jézusnak feszül neki. Kérdőre vonja, hatalmát firtatja.

Elhangzik egy kérdés, és elhangzik egy felelet. Mindkettő nagyon furcsa. A főpapok és vének kérdése azért furcsa, mert Jézusnak a kegyelem esztendejét hirdető szavai és tettei, hatalmas csodái maguk beszélnek egészen nyilvánvalóan arról, hogy egyedül honnan is származhat az az erő, amivel Ő cselekszik! Tömegek követik, és jönnek hozzá, hogy lelkük-testük gyógyuljon!

Hogy lehet, hogy ez még mindig kérdés a számukra? Hogy nem hallják, látják, értik meg, hogy Jézusban Isten jött el, és munkálja az emberiség szabadítását? Lehetséges ilyen süketség, ilyen vakság?

Igen, lehetséges. Az ember képes rá. A mindenkori ember nyomorúsága, hogy mi akarunk erősek és hatalmasak lenni, olyan erősek és olyan hatalmasok, hogy ne legyen szükségünk még Istenre sem! Erről szól a bűneset története: Ádám és Éva megmutatja, hogy mi csak azért is! - és erről szól az egész történelem.

Mert ebben a mai evangéliumi történetben benne van a mai ember is, aki saját erőlködésében már vakká lett Isten erejére, a megváltó kegyelem hatalmára. Maga akarja uralni, kézben tartani a létét, és még Istennek is megmondani, hogy mit, mikor és hogyan tehet, mibe szólhat bele, és mibe nem.

Csakhogy – amint a történelem során nem egyszer – a mai nyomorúságos és félelmetes helyzetünk is azt mutatja meg, azt leplezi le, hogy valójában milyen semmi a mi emberi erőnk és hatalmunk. Hogy életünknek milyen esendő uracskái vagyunk.

Jézus pedig nem válaszol. Hallgat. Mert az Istent számonkérő, erősködve vádaskodó, vak és süket emberi gőgre nincs válasz.

Így van ez, ha rossz a kérdés. De mi mit tanulhatunk ebből az értelmetlen és eredménytelen beszélgetésből mégis? Jól kérdezni!

Mert Jézushoz oda lehet menni a kérdéseinkkel esendő és méltatlan kis embervoltunkban is! Lehet! Kérdezni, hogy Uram, hol van most a Te oltalmazó hatalmad, hol a Te gyógyító erőd?

De úgy, hogy bűnbánattal bevalljuk minden eddigi és mostani süketségünket és vakságunkat. Mely resten és önmagával túlságosan telve nem látta mindig, tisztán és jól az Ő végtelen hatalmát: élet-ajándékozó, gondviselő szeretetében és életünket ítélő és megtisztítani akaró Igéjében és Krisztusban értünk és nekünk önmagát adó kegyelmében és minket vezetni, életünket uralva betölteni akaró Szentlelkében.

Megvallva, hogy sokszor nem akartuk látni, sem hallani Őt. Nem tudtunk teljes szívvel hinni és bízni Őbenne.

Jöhetünk Hozzá, de úgy, hogy minden kérdésünkre, kétségünkre és kétségbeesésünkre az Ő erejét kérjük válaszul, az Ő hitet is adni tudó hatalmát, ahogy a beteg gyermekéért könyörgő apa borult elé egykor: Hiszek, Uram. Segíts hitetlenségemen!

Mert erre a kérdésre az Úr Krisztus válaszol. Nem hagy magunkra, nincs tőlünk távol, nem hagy el. Csüggedésben vigasztal, kétségekben megtart. Akik Isten szeretik, azoknak minden szolgálhat javukra. Ahogy a nehéz idők is taníthatnak látni, önmagunkat bűnbánattal, Megváltónkat pedig ujjongó hittel és békét, reményt adó bizalommal. Ezt adja meg nekünk kegyelmes szeretetéből a mi Urunk ebben a különös és nehéz idei böjti időben!

"Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Jövel, és nézz meg engem, magamra ó ne hagyj! Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon, Úr Isten, el ne hagyj! /*/ Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem, vigasztalást Igédben, Uram, Te adj nekem! Ha kétség közt hányódom, és mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!" (276. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 16 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára