Isten újjáteremtő ereje

Alkalom: 
Pünkösd hétfő
Dátum: 
2020. június 1. 10:30
Alapige: 
Jn 3,8
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 3,1-8
Alapige: János evangéliuma 3,8

"A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."

Ez a különös mondat egy éjszakai beszélgetésben hangzott Jézus szájából, aki a Szentlélekről tanítja beszélgetőtársát, Nikodémust. Nikodémus egy idős, bölcs, sokat megélt ember, méghozzá egy tanult farizeus, az írások ismerője. Igazi törvénytisztelő, és kellő tisztelettel közeledik Jézushoz is. Nem akárki tehát, mégis – kérdéseiből kiderül – nem nagyon érti, miről beszél Jézus. Ő Jézusról a Mesterről, meg a tanairól, tanításáról szeretett volna beszélgetni, de ez a fiatal rabbi közbevág, és egyszer csak már róla, Nikodémusról van szó, az ő életéről… És az egész olyan érthetetlen.

Nikodémus értetlenségét látva talán mi is bevallhatjuk, megengedhetjük magunknak a saját kérdéseinket, kétségeinket, éppen pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ünnepén. 

Istent ismerjük Teremtő Atyának, akinek számunkra alkotott világában élünk, és tapasztaljuk gondviselő szeretetét. Mindez kézzelfogható!

Ismerjük Őt a Fiúban, az emberré lett Megváltóban, akiben közel jött hozzánk. Karácsonykor megszületett, ahogy mi mindannyian egyszer, és ezzel új kezdetet, új életet hozott mindnyájunknak. Nagypéntek és húsvét a mi halálunkról is szól, és az ember egyetlen reménységéről. De a Szentlélek, aki az ószövetségi prófétákban, Jézus Krisztusban majd az apostolokban működött, a hagyományosan protestáns ember számára már sokkal távolabbi és érthetetlenebb. 

Jézus válasza Nikodémus értetlenségére egy hasonlat: Isten Szentlelke olyan, mint a szél. Valóságos és érezhető, mégis megfoghatatlan.

Hallod a zúgását, érzed az erejét, megtapasztalható. Ismerjük a szél pusztító erejét, ahogy az orkán képes házakat, falakat ledönteni, a hosszan tartó, gyakori szélfújás hegyeket is elkoptat. De ismerjük a szél építő, hasznos erejét is, hiszen ez az egyik legősibb energiaforrásunk. Meghajt, visz, magával ragad, vitorlába kapva hajót, szélmalmot. A szél megtapasztalható fizikai valóság. S itt Jézus arról beszél, hogy Isten Lelkének jelenléte ugyanilyen tapasztalható valóság az emberi lélekben. 

Hogyan, hát pusztít és rombol a Szentlélek, hasonlóan a szélhez? 

Hadd kérdezzük úgy, ahogy Nikodémus tette:

Visszamehet-e valaki az anyaméhbe? Lehet-e lezárni, és elölről kezdeni mindent? Megváltozhat-e az, aki valójában, természetem szerint vagyok? El lehet-e törölni a múltbeli tetteimet, bűneimet, elrontott döntéseimet, vagy legalább teljesen mássá tenni engem, azt, aki ezeket így gondolta, így cselekedte, így élte? Lehet-e kutyából szalonna? Vagy pedig: én ilyen vagyok és kész. Nincs mit tenni.

Rombol-e a Szentlélek, hasonlóan a szélhez? Bizony rombol. 

Ha valaki beengedi, ha egy lélekbe betör, képes lerombolni azokat a masszív falainkat, amik között mi emberek élünk sokszor, amiket sem mi, sem más ember nem képes ledönteni. Isten Lelke le tudja! 

A masszív, régi beidegződéseinket, előítéleteinket, félelmeinket, indulatainkat, zártságunkat, a kétségeinket, a földhözragadtságunkat, a megfáradtságunkat, a keserűségünket. Kemény kövekből vannak felrakva ezek a falak, de a Szentlélek pusztító ereje le tudja dönteni. 

Vannak olyan szeméthalmaink a lelkünk mélyén, ahová csak ez a „szél” tud betörni, csak Ő tudja kiseperni, kitisztítani.

És ezzel együtt igaz, hogy a Szentlélek újjáépít! Az összetöretés után újjászül és átformál. Isten Lelkének ez a megszabadító ereje képes mozdítani, vinni is: megfeneklett emberi életeket, gyászban megakadt lelkeket, gátlásokkal-félelmekkel lebénult életeket meg tud újítani és indítani. Tovább, az igazi, teljességre vivő életúton, amire magunktól nem lenne erőnk, felfelé: Isten felé, Hozzá mindig közelebb, és a másik ember felé is.

A Lélek közeli és megtapasztalható.

Ugyanakkor meg- és felfoghatatlan. Nem tudod, honnan jön és hová megy, arra fúj, amerre akar. Nem uralható, nem kiszámítható. Mert Ő az Úr! Ha kinyitod magad a Szentlélek Isten előtt, nem mondhatod: Ebben-abban segíts, adj rá erőt, de az életem többi részét hagyd békén! Őt nem lehet „használni”, mint a szélmalomnál a szelet! 

És nem lehet Őt irányítani. Nem mondhatod: Elterveztem az életem, de kevés az erőm, az önbizalmam, segíts be egy kicsit! Mert ha engedsz az erejének, Ő visz, amerre Ő akar. Ügyekbe, amiket magadtól sose vállalnál fel. Emberek felé, akikkel véglegesnek gondoltad a szakítást, a távolságot. Elragad utakra a saját mélységeidbe, amiket jól lezártál, és magad sose nyitnád ki.

Nem irányítható, nem uralható. Mi az, amit tehetünk Istennek e hatalmas erejével szemben hát? Jézus azt mondja: „Az ajtó előtt állok, és zörgetek.” Én pedig vagy kinyílok, vagy mégegyszer ráfordítom a kulcsot belülről. Ezt tehetem. Jézus nem töri ránk az ajtót. 

Bezárkózhatunk, élhetünk tovább a falaink között, a lelki szemét-dombjaink tetején. Élhetünk megfeneklett életeket, gyászban, gyűlöletekben, keserűségben elerőtlenedett életeket, kellő távolságban egymástól, kockázatmentes, langyos kapcsolatokban és utakon, józan és hűvös, vallásos távolságban az Istentől.

De megtehetjük azt is, hogy megnyílunk, és behívjuk Istent valóságos jelenlétre az életünkbe. Kérjétek a Szentlelket, és megkapjátok! Ez a bizalom kockázata, az Isten irántunk való szeretetébe vetett bizalomé.

Hogy jön, mert szeret, mert megmenteni akar. És megtisztít, falakat dönt, felragad, utakra indít. Azzá tesz, akivé rendeltettem, hogy legyek – az Ő megváltó akaratában.

Nem tudjuk, hogy akkor éjjel Nikodémus hogy döntött. Az, hogy Jézust haláláig kísérte, s hogy neve egyáltalán fennmaradt az evangéliumokban, talán azt jelenti, hogy végül is jól, az Úr Krisztus mellett. De most nem is ez a fontos. Mert a mai pünkösd a mi életünkről szól…

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 3 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára