Gonosz idő

Alkalom: 
Húsvét utáni 2. vasárnap - Misericordias Domini
Dátum: 
2020. április 26. 10:30
Alapige: 
Zsolt 90,3-6.12; Ef 5,15-17
Audio: 

Alapige: Zsoltárok könyve 90,3-6.12; Efézusi levél 5,15-17

"A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!"

"Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata."

Az idők gonoszak – mondja Pál apostol. 

De miért fogalmaz így, mit akar ezzel mondani? 

Miért „gonosz az idő”?

Persze a szentíró nem abban az értelemben gondolja, hogy van jó idő és rossz idő, ahogy mi az időjárásról szoktunk beszélni. De még csak nem is abban az értelemben, hogy vannak jó napok, szép napok és vannak nehéz és rossz napok. A jelenlegi helyzetben sokan biztosan inkább az utóbbit mondanánk.

Hanem teljes általánosságban fogalmaz az Ige magára az eltelő időre, az elmúló napokra értve: rossz, gonosz, beteg, tökéletlen, alkalmatlan, káros, veszélyes, ellenséges! Talán megdöbbentő a felsorolás, de ez az ógörög szó itt az eredeti szövegben mindezt jelenti!

De hát miért lenne gonosz az idő? Hiszen életünk ideje, mondhatnánk inkább, felülről való ajándék, nem?

Kétfajta emberi hozzáállás is van, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy nem vagyunk jóban az idővel, hogy esztelenül, ostobán, nem jól állunk hozzá.

Az egyik a versenyfutás az idővel.

Amikor birtokolni, uralni, kihasználni akarjuk, megtölteni mindenféle általunk fontosnak gondolttal, és mégis azt éljük meg nagy keservesen, hogy nem elég, kevés a nap 24 órája.

Túl sok a dolog, és túl kevés rá az idő. Mindarra, amit terveztünk, amit szeretnénk, mert csak a rohanás van, mert bele kell gyömöszölni sok muszáj-dogot, és talán pont arra nem jut, ami igazán fontos lenne.

A másik rossz hozzáállás pedig a Pató-Pál-féle szétesettség, az „ejj ráérünk arra még” gondolkodású sodródás. Csak vagyok, várok, hátha valami jó fog történni… aztán még az is lehet, hogy nem.

Akárhogy is, nem tudjuk az idő múlását legyőzni. 

És csak úgy magától – az idő nem dolgozik nekünk!

Mindkettőben ott van a tehetetlenség. A kiszolgáltatottság. Hát ez a baj az idővel. Ezért gonosz. Ezért ellenség. Mert elmúlik. Mert mulandók vagyunk. És talán egy ilyen világjárvány árnyékában ez még nyilvánvalóbb.

Ha esztelenség a görcsös rohanás, a stresszes igyekezet és ostobaság a nemtörődömség is – és ezek ellen szól az Ige, akkor hogyan lehetünk bölcsek – amire viszont buzdít minket?

Van egy időfogalom az ógörögül megírt Újszövetségben: a kairosz, amit úgy fordítanak, hogy: alkalmas idő 

A csak úgy eltelő, lepergő, mulandó időnek, a kronosznak bármely pillanata, órája, napja lehet az: kairosz, alkalmas, értelmes, JÓ idő! Rajtunk múlik! A bölcsességünkön!

Ahhoz, hogy ne legyünk az „idő markában”, azt kellene felfognunk, megértenünk és elfogadnunk, hogy az sincs a mi markunkban! Nem vagyunk urai.

De van Ura az időnek! Az, Aki teremtette! 

Aki – mint a lét egyik koordinátáját – kitalálta és megalkotta, és minekünk a létünkhöz odaadta: az Úristen. Meg kellene értenünk és elfogadnunk, és ebben a látásban is élnünk, hogy „Életem ideje a kezedben van, Uram!”

Istentől jön az időm. Ő látja és tudja az első pillanatától az utolsóig. Ő méri ki, és Ő tudja, hogy mire adja, adná… Kapálózhatunk és akarhatunk – vagy lustán tehetetlenkedhetünk, de mindez ostobaság, értelmetlenség. Elvesztegetése az időnek.

Hagyd az Úrra utadat, és bízzál Őbenne – mondja a 37. zsoltár

De az Igéből az is egyértelműen kiderül, hogy ez semmiképpen sem valami gyeplőt a lovak közé hozzáállás!

Mert egyrészt igaz az, hogy az Istenben hívő embernek lehet így egy lét-bizalma, békessége az elmúló időben is – tudva, hogy az Örökkévalótól jön és Őhozzá tart az élete. 

Hogy az idő mulandó bár, de a Megváltó, a testté lett Isten Fia, belépve ebbe az időbe, legyőzte azt, feltámadásával legyőzte a mulandóságunkat, az elmúlásunkat, a halálunkat!

Ugyanakkor van akarata életünk idejére nézve!

Nincs olyan pillanat, óra, nap, hónap vagy esztendő, amire ne lenne Neki szándéka, akarata, terve, bölcsessége, amit ne tudna megáldani.

Igaz ez a könnyű, örömteli vagy sűrű, nehéz de tartalmas időkre is, és igaz a próbás, bénító, emberileg értelmetlennek látott időkre is.

Csak legyünk bölcsek, és a markunkban hiábavalóan szorongatott időnkből nézzünk fel Rá minden pillanatban, és tegyük át az Ő kezébe, és kérdezzük meg Őtőle: Mire adtad, mire lehet jó, mit kell mit LEHET vele cselekednem, Uram?

 

Azt mondta Jézus: Idelenn új próba és új küzdelem a hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd el, készen állj, Krisztus-nép, jön, jön a király!

Éneklünk, és a perc szalad. A nap, mely nesztelen halad az öröklét felé mutat. De míg hangunk majd zengve szárnyal hozsannás angyal-kar szavával, az álmot űzd el, készen állj, Krisztus-nép, jön, jön a király!

Ó, kérünk Jézus, jó Urunk, Te szabd meg életünk, utunk: hány éjszakánk lesz s hány napunk. Bölcs szívedből töltsd meg szívünket! Te ismered jól kis hitünket: Küldj, küldj szent sóvárgást nekünk, hogy majd ha jössz, készen legyünk!
(367. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

2 + 2 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára