Életem ideje kezedben van

Alkalom: 
Epifánia utáni 3. vasárnap
Dátum: 
2020. január 26. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Zsolt 31,2-6.16.
Audio: 

Alapige: Zsoltárok könyve 31,2-6.16.

"Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha!
Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam!
Mert te vagy az én sziklaváram!
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!
Életem ideje kezedben van"

A mai istentiszteleten hálát adunk Istennek a megújult templomtoronyért és az új toronyóráért.

A torony különleges része a templomépületnek: függőleges vonalával ez töri meg a vízszintest. Felfelé mutat. A mi vízszintes életünkbe, földhözragadt gondolkodásunkba behúz egy függőlegest: ezzel új perspektívát nyit, új irányt mutat, tájékozódni segít.

Fodor Ákos zseniális rövidségű, háromszavas verse: Templomtorony: ÉGBE VERT SZÖG.

Igen, valóban az. Mert ez a torony fizikai valójában teljes súlyával benne áll a kenesei anyaföldben, – mégis a fölfelé nyújtózásával és karcsúságával egy „égbe vert szög”. Az a hivatása és létének lényege, hogy Isten felé hívjon és mutasson.

Ezért aztán lényeges, hogy ennek az „égbe vert szögnek” hangja is van: ahogy megszólal, Isten felé fordít, és hív. Harangjai hol fájdalmasan, hol örömmel zúgnak, Isten elé tárják gyászainkat és örömeinket egyaránt. Hangjuk Isten hívását továbbítja felénk. Hív az alkalmainkra, hív együtt ünnepelni, reggel és este emlékeztet az imádság idejére.

És immár új órája is van a toronynak: Ez mind a négy égtáj felé mutatja a nekünk adott időt, a perceinket és óráinkat.

Az idő olyasmi, amihez állandóan igazodnunk kell, ezért aztán a legtöbb ember magára köti az órát, hogy bármikor ránézhessen. Talán úgy érzi, hogy így kézben tartja az időt, hatalma van fölötte, mindig tudhatja, hogy éppen mennyi idő van.

A tornyon levő óra a helyzete miatt is egészen más: Ezt nem lehet ide-oda helyezgetni, épp ott van a helyén, az „égbe vert szögön”. És ez úgy mutatja nekünk az időt, hogy közben a „felfele” irányt is jelzi. Az időt hozzáköti Istenhez.

Ezzel pedig pontosan azt mutatja a toronyóra, amit a zsoltárban is olvastunk: „Életem ideje kezedben van.”

Ez a mondat sokak számára ismerős, a meghívóra és a plakátra is rákerült, Dávid imádságából való. Ekkor éppen egy nagyon zaklatott időszakát élte Dávid. Ellenségei halálra keresték, mindig a nyomában voltak. Ő a hűséges embereivel a Hebrón-hegység magas sziklákkal védett helyein talált menedéket, amiket több más zsoltárában is „sziklavárnak” nevez. – Egy ilyen helyen születhetett ez az imádság, és ebben Dávid két fontos dologért ad hálát Istennek.

Egyrészt megköszöni neki a védettséget, amit éppen átél. A magas sziklák közötti oltalmat Istentől fogadja el, olyannyira, hogy Őt magát nevezi sziklavárnak:

„Hozzád menekülök, mert te vagy az én sziklaváram! Kezedre bízom lelkemet.” Az imádság minden szavából az érződik: Nálad teljes biztonságban vagyok.

Olyan ez az imádság, mint egy odabújás. – Ahogyan az éjszaka felriadt kisgyermek odabújik édesanyjához, és tudja, érzi: itt biztonságban vagyok, szeretnek engem, itt senki nem bánthat, nem kell félnem senkitől. – Így bújik oda Dávid is Istenéhez.

És volt ezer évvel később egy leszármazottja, aki pontosan ugyanezzel az imádsággal bújt oda Istenhez. „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet.” Igen, ott, a kereszten, a halál torkában, tudva, hogy immár minden elvégeztetett, Jézus így teszi le földi életét Atyja kezébe. Ez a legvégső odabújás Istenhez.

Abban a védettségben, amit Dávid megtalál Istennél, a sziklavárban, ki tud mondani egy másik fontos dolgot is: „Életem ideje kezedben van.”

„Életem ideje.” – Ha valaki keresi a Szentírásban, ez a kifejezés a régi Károli-fordításban olvasható. Az újakban így fordították: „Sorsom kezedben van.” Persze, jó így is, mert egész életünk, sorsunk mindenestől Isten kezében van. Mégis jobb az „idő”, hisz életünk órákból és percekből áll.

Az eredeti héber szövegben itt egyetlen szó áll, az „idő”, de többes számban és birtokos raggal: „időim”.

„Időim a kezedben vannak”. Minden időm a kezedben van – mondja Dávid Istennek, a tegnapi harcaim, a mostani védettségem és a holnapom is.

És ezt az örökkévaló Istennek mondja, aki idők fölött való, aki számunkra felfoghatatlan módon egyszerre van jelen itt, a mostban, és az elmúltban, és a jövőben is. Őt nem kötik másodpercek és órák, Neki nem ketyeg sz idő, és nem lapoznak naptárat. Ő csak a mi kedvünkért látja és ismeri a toronyóra idejét, és a mi naptárainkat.

Tőle, az idők Urától fogadja el Dávid azt az időt, amit éppen kap, és megél. És egyúttal odateszi azt Isten kezébe. Rábízza teljes hittel és bizalommal.

A mai istentiszteleten hálát adunk Istennek a nekünk adott időért. A mi „időinkért”. Az életünkért, és annak minden percéért. Azért, amit mutatni tud a toronyóra, és azért is, amit nem tud. Azért, amit átéltünk, és már a múlté, és azért, ami még rejtve van, és előttünk áll.

Ez a zsoltár végső soron egy nagyon egyszerű, de nem könnyű mozdulatra hív bennünket, ez pedig az odaadás. Arra hív, hogy forduljunk oda Isten felé, és adjuk oda Neki a mi „időinket”. Tegyük a kezébe, bízzuk Rá egészen! És miközben mi odaadjuk, kiadjuk a kezünkből, és belül talán megrémülünk: „jaj, mi lesz, ha nem én irányítok!” – közben az történik, hogy nem veszítünk, hanem sokkal teljesebben megnyerjük időnket! Immár úgy, mint ránk szabott időt fogadjuk azt Isten kezéből, teljes bizalommal. Ahogy az Ő bölcsessége méri ki nekünk. Atyánktól fogadjuk, aki ismer bennünket és szeret, „jól tudja, hogy mi kell nekünk”, mire van igazán szükségünk.

Amint ebben a zsoltárban láthattuk, nagyon szép bizalmi állapot az, amit Dávid a sziklavárban átél Istennel: minden fenyegetettsége ellenére is teljes védettségben van.

És nem kell nekünk ezt az állapotot távolról csodálni, netalán irigyelni. Ugyanezt mi is átélhetjük: Zaklatottságaink ellenére, időpontok közé szorított életünkben, az időtől űzetve is van ilyen védettség, – ha teljes hittel tudunk Istenhez fordulni:

„Te vagy az én sziklaváram! Életem ideje kezedben van.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

9 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára