Zakariás "zökkenője"

Alkalom: 
Advent 3. vasárnapja
Dátum: 
2019. december 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 1,11.13.
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 1,5-20
Alapige: Lukács evangéliuma 1,11.13.

"Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől.
Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed."

Az adventi időszakban különösen is hangsúlyos, hogy a Krisztussal való találkozásra készülünk. Az „adventus Domini” a hozzánk érkező Urat jelenti. Ő közeledik felénk sokféle módon, keres bennünket, mi pedig igyekszünk nyitva tartani magunkat Előtte, hogy meghalljuk, megértsük, befogadjuk Őt.

A mai ige egy olyan találkozásról szól, amelynek körülményei egészen különösek. Zakariás papi család tagja volt, feleségével, Erzsébettel együtt már idős emberek, és gyermeket ígér nekik Isten. Ő lesz Keresztelő János, akinek küldetése sokakat megtéríteni, és az érkező Jézus előtt az utat készíteni.

Hogyan is történt ez a találkozás? Zakariás a szokásos papi szolgálatát végezte a beosztás rendje szerint.

A jeruzsálemi templomban szolgálatra rendelt papok feladata az áldozatok előkészítése, bemutatása, az előírt imádságok elmondása volt, és közülük sorsolással jelölték ki az éppen esedékes szolgálattevőt.

Így történt tehát Zakariással: A megszokott rend szerint, a begyakorolt mozdulatokkal el akarta végezni feladatát. – Ám ezúttal nem a szokásos dolgok történtek: Az Úr angyala odaállt az oltár mellé, és üzenetet hozott neki. Teljesen váratlanul érkezett, és megtört minden megszokott rendet és rutint.

A mi megszokott életrendünkbe is beléphet Isten a maga üzenetével. Talán folyik az életünk, telnek napjaink a maguk megszokott rendjében. És biztonságot ad, hogy van egy bejáratott menetrend a napjainkban: A felkeléstől az elalvásig rengeteg dolgot rutinszerűen végzünk, oda sem figyelünk. De aztán váratlanul történik valami, ami kibillent bennünket ebből a rutin-működésből. Valami megakaszt, megállít és elgondolkodtat. Mint egy zökkenő, valami furcsa, amire felkapjuk a fejünket. Mint amikor egy hosszú unalmas úton az autó váratlanul kátyúba fut, megrázza az autót, és aki bóbiskolt, az is hirtelen éber lesz.

Lehet ez egy ünnepi időszak, egy gyülekezeti alkalom, egy igehirdetésben egyetlen mondat, ami nagyon „betalál”. Lehet váratlan esemény is, érkezik valaki, egy beszélgetés, ami elszomorít, megállít. Lehet szomorú és fájdalmas is: Elveszítünk valakit, aki fontos volt, mindent újra kell gondolnunk. Vagy ér minket egy baleset, ami akár súlyosabban is végződhetett volna, és ez megállít minket, dolgaink, rohanásaink átgondolására kényszerít.

Fontosak ezek a „zökkenők”. Becsüljük meg, és köszönjük meg ezeket Istennek! Mert jelet adnak, felráznak, lelkileg éberré tesznek, és Isten felé fordítanak minket.

Zakariás a megszokott szolgálati beosztás szerint tette a dolgát, rutinnal, unásig ismételt mozdulatokkal, és aztán váratlanul jött egy neki szánt „zökkenő”: Küldött érkezett hozzá Istentől, üzenetet kapott, pedig nem számított rá.

Miről szólt az üzenet? Egy gyermekről, akinek születését ekkor ígérte meg az Úr. Igen ám, de az angyal szavaiból kiderül, hogy ez a dolog korábban kezdődött. „Meghallgatásra talált a te könyörgésed.” Bizony! Zakariás kérte a gyermeket, imádkozott ezért a gyermekért! Ő és felesége, Erzsébet, remélték, hogy gyermekük születik. Idős koruk ellenére ezt kérték, ezt várták az Úrtól.

Gondoljunk csak bele, milyen erős hit, milyen mély bizalom lehetett bennük Isten felé! Hiszen kétszeresen is lehetetlent kértek: Nagyon idősek voltak mindketten, és Erzsébet meddő is volt. Ennek ellenére várták a gyermeket, ez derül ki az angyal szavából: Az ő kérésük volt, ami meghallgatásra talált.

De milyen szomorú: Mostani állapotukban mintha már lemondtak volna róla. Valamikor még várták, és kérték, de aztán, ahogy múlt az idő, talán maguk is egyre inkább úgy érezték, hogy lehetetlent kérnek. Az Igéből kiderül: Zakariás ekkor már kételkedéssel fogadja, hogy Isten megadhatja. „Miből tudom meg ezt?” – kérdezi, „hiszen feleségem és én is idősek vagyunk.” Ezzel megkérdőjelezte, kétségbe vonta az angyal üzenetét, és büntetésből néma marad a gyermek megszületéséig. Fájdalmas helyzet ez: egykor még reméltek, hitték, várták, aztán lassan beleszürkültek, és most már úgy érzik, hogy lehetetlent kértek az Úrtól.

Ennek az Igének a legfelemelőbb fordulata, hogy mostani állapotuk ellenére is elhangzik ez a mondat: „Meghallgatásra talált a te könyörgésed.”

Isten itt azt a szót húzza keresztül, hogy „lehetetlen”. Az Ő szótárában nincs ilyen jelző. Nincs olyan, hogy „képtelenség”, „ez nem történhet meg”. Mi ezeket gyakran mondogatjuk emberekre is, helyzetekre is, mert nincs hatalmunk megváltoztatni a dolgokat. Istennél azonban semmi sem lehetetlen! Ő néha még a természeti alaptörvényeket is átírja, mert az Ő terveinek végbe kell menniük. Zakariás minden „lehetetlen”-je és fásultsága ellenére az Úr ezért toppan be az ő életükbe, és új irányba fordítja azt.

Ez az Ige most kérdéseket hoz elénk, amiket mostani állapotunk szerint érdemes átgondolni:

Van-e bennünk olyan nyitottság, várakozás, hogy az Úr akár ilyen váratlanul is belépjen az életünkbe? A jól megszokott menetrendbe, amihez mi magunk annyira ragaszkodunk, mert biztonságot ad. Hogyan fogadjuk, amikor Isten ezt megtöri, és kizökkent minket a rutinos dolgainkból, életünk megszokott menetéből?

Van-e bennünk arra való nyitottság, készség, hogy Isten megváltoztassa életünket? Engedjük-e, amikor új irányba akar fordítani minket? Ahogyan Zakariás és Erzsébet élete is ettől fogva egészen új irányt vett: Rajtuk keresztül Isten tervei valósultak meg.

Vagy inkább ott tartunk, hogy valamikor régen még hittünk, kértünk Istentől, vártunk, reméltünk Tőle dolgokat? – De aztán beleszürkülve a megszokott életrendünkbe már magunk se hisszük, hogy megkaphatnánk. Már nem várunk változást, sőt, talán már nem is kérünk, nem várunk semmit Istentől.

Bármelyik állapotban is vagyunk, ez az Ige reménységgel tölthet el bennünket. Mert az üzenete az újrakezdésről, az új reménységről szól. Zakariás minden „nem”-je és „lehetetlen”-je ellenére az Úr „igen”-t mond, és reményteli irányba fordítja életüket.

Istennek van hatalma betoppanni Zakariás életébe és a mi életünkbe is. Istennek van hatalma, hogy megállítson, elgondolkodtasson minket. És van hatalma arra is, hogy új irányba fordítson. Ahogy itt Zakariásnak kijelenti: Meg fog történni, amit valamikor még kértél, reméltél! – Engedjük Istennek, hogy rámutasson fájó pontjainkra, megállítson, és Önmaga felé fordítson bennünket!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

10 + 8 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én délben egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára