Mellettünk van. - Felismerjük?

Alkalom: 
Epifánia utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2019. január 13. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 1,22-23.26b-27

Olvasmány: János evangéliuma 1,19-29
Alapige: János evangéliuma 1,22-23.26b-27

"Ezt mondták tehát: Ki vagy? – hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz magadról? Erre ő így felelt: „Én kiáltó hang vagyok."
Közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam."

Az új év első vasárnapjai egyértelműen a karácsony üzenetéhez kapcsolódnak: Jézus születéséhez, akiben testben jelent meg Isten. Az Epifánia-vasárnapok ugyanezt az örömhírt visszhangozzák, mindig kicsit másképpen: Hogyan jelenik meg Jézus a világban, hogyan van jelen, hogyan jön közel hozzák. Ezt keressük most is a mai Igében.

Keresztelő János egy rendkívüli jelenség, feltűnő egyéniség volt. Olyan, aki felkavarja az állóvizet. Már különös ruházatával és evési szokásaival is azt hirdeti: Én Istennek vagyok szentelve. Amit pedig hirdetett, az felrázta az embereket.

Prófétai erővel szembesítette hallgatóit bűneikkel, hirdette a bűnbocsánat és megtérés evangéliumát. Azokat, akik megtértek bűneikből, megkeresztelte a Jordánban. Eljött a megújulás lehetősége! – Jöttek is hozzá rengetegen.

Olyan népmozgalom keletkezett Keresztelő János irányába, hogy a nép vezetőit is érdekelni kezdte: Mi történik itt? Ki ez az ember? Elmentek tehát hozzá, hogy igazoltassák, megkérdezzék: „Ki vagy te? Mit mondasz magadról?” – Ő pedig ezt válaszolta: „Kiáltó hang vagyok.”

Kik vagyunk? Mit mondunk magunkról?

Talán a kérdésre legtöbbször a nevünkkel válaszolunk, esetleg elmondjuk, mivel foglalkozunk. Válaszunk attól függ, ki kérdezi, és milyen helyzetben.

A hétköznapi életben sokszor előfordul, hogy igazoljuk magunkat. Egy küldemény átvételekor szükség van a személyi igazolvány számunkra. Ha a rendőr megállít, átadjuk neki az iratainkat. Ha bankkártyával fizetünk 5000 forint felett, PIN-kóddal kell igazolnunk, hogy jogosultak vagyunk a kártya használatára.

Itt azonban a kérdés mélyebbre megy. Keresztelő Jánostól nyilván egy komoly vallomást, egy élet-választ vártak, hiszen felkavarta az egész környéket. Ki vagy te? Mit mondasz magadról? Miért hirdeted, amit hirdetsz? Miért teszed, amit teszel? Mi a célod mindezzel? Mit akarsz elérni? Mi indít téged, mi mozgat, és milyen felhatalmazással cselekszel?

Igen, ha ilyen kérdéseket tesznek fel nekünk, nem biztos, hogy azonnal válaszolni tudunk. Nem foglalkozunk minden nap ilyenekkel, de az Ige tükrében érdemes feltenni magunknak a kérdést: Ki vagyok, és milyen céljaim vannak? Mit várok az élettől? Mi ad nekem erőt, mi mozgat?

A kérdésre Keresztelő János azt válaszolta: Kiáltó hang vagyok. Utat készítek. Ezzel azt mondja: Jézusnak dolgozom. Az Ő hangja vagyok. Minden szavammal Rá mutatok, Róla teszek bizonyságot. Minden tettemmel Rá mutatok, Őt képviselem.

Az Ige bennünket is kérdez: Tudunk-e mi „hang” lenni? Megszólaló hang. Nem kell szépen zengeni, hanem amilyen nekünk van. El tudjuk-e mondani, mit jelent nekünk Jézus, hogyan segített talpra, hogyan állt mellénk, milyen erőt adott életünk egy sötét pontján.

Vagy akár hang nélkül, de tudunk-e Rá mutatni? Megjelenítjük-e Őt? Megjelenik-e rajtunk, hogy békességünk van, mert Hozzá tartozunk? Látszik-e az életünkön, hogy kimeríthetetlen erőforrás Ő nekünk?

Nézzük a továbbiakban: Mit mond Jézusról ez a kiáltó hang?

Ilyeneket mond: Utánam jön, de erősebb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.

Ami engem János szavai közt leginkább megragadott, hogy ezt mondja Róla: Ő már itt van, eljött! „Közöttetek áll, akit ti nem ismertek.”

Micsoda pillanat! El tudjuk ezt képzelni? Egy egész tömeg hallgatja Keresztelő Jánost a bűnbocsánatról és megtérésről. A tömegben ott van Jézus is, de senki nem figyel Rá, mert nem ismerik Őt. Még nem.

De hamarosan Jézus kezd el beszélni, átveszi a szót Jánostól. Hirdeti, hogy Isten országa elérkezett, közöttetek van. Hirdeti a bűnök bocsánatát, de úgy, hogy ő maga oldozza fel a vétkezőt: Megbocsáttattak a bűneid, menj el, és többé ne vétkezz! Meggyógyít, felemel, megújít embereket.

És ez sem elég: Ő maga lesz az áldozat azért, hogy a bűnök bocsánatot nyerjenek! Hogy legyen valódi kiengesztelődés Isten és ember között, legyen valódi megtisztulás. Ő a fizetség, aki a keresztre visz minden bűnt.

„Közöttetek áll, akit ti nem ismertek.” – „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!”

Igen. Közöttünk van. Vajon felismerjük Őt? Vagy eltakarja előlünk valami?

Miután Jézus meghalt, két szomorú ember bandukolt hazafelé Emmausba. És Jézus, aki feltámadt, melléjük csatlakozott útitársként, de ők nem ismerték fel. Érthető, hiszen megváltozott kissé, és egyébként is annyi minden történt a napokban, olyan mély a szomorúság… És Jézus beszélt nekik arról, hogy az Írásoknak kellett így beteljesedni, de nem ismerték fel, és nem értették szavait. A szívük azonban különös módon hevült Jézus mellett, és annyit legalább megtettek, hogy nem engedték Őt továbbmenni!

Behívták otthonukba. Asztalhoz ültették, és amikor Ő hálát adott, és a kenyeret megtörte, akkor megnyílott a szemük. Ő az!

Milyen sokszor megtörténik ez velünk is! Mellettünk van, velünk jön útitársként, de mi nem ismerjük fel. Eltakarja talán a sok feladat, amit mindig végezni kell, dolgozni kell. Eltakarja talán az örökös nyüzsgés, az élet sok érdekes kihívása, élménye. Eltakarja talán egy betegség, ami hosszan, sötéten lenyom. Eltakarja talán saját önhittségünk: megy ez nekem így is, jól vagyok magam is.

Közöttetek van, mellettetek van, de nem ismeritek fel. – Olyan szomorú lenne, ha ez így maradna! Olyan szomorú lenne, ha nem volnánk képesek csak egy lépést tenni: csak azt, amit az emmausiak. Hogy figyelünk Rá, meghallgatjuk Őt, keressük szavai értelmét. És nem engedjük továbbmenni, hanem behívjuk magunkhoz!

És igen: Áldott pillanatok, amikor Jézus megtöri a kenyeret, – neki vannak ilyen mozdulatai, amiről fel lehet Őt ismerni! Ráteszi kezét egy fájó pontra, és emlékeztet minket, hogyan segített egykor. Utunkba küld valakit, aki pont azt mondja, amire szükségünk van, és erről felismerjük Őt. Vagy megállít, hoz valami váratlant az életünkbe, keresztezi a dolgainkat, kizökkent a megszokottból, és felismerjük, igen, ez Ő!

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” – Ismerjünk Rá újra! Ismerjük fel Őt újra meg újra! Mert aztán kezdődik minden elölről, amint már sokszor tapasztaltuk. Mindig keletkeznek olyan leplek, amik eltakarják Őt. Valami mindig lesz, ami közénk áll. Nekünk ezért újra meg újra keresni kell Őt. Törekedni kell, hogy megismerjük Őt!

Áldja meg Urunk az ilyen törekvéseinket!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára