Kérjetek és adatik!

Alkalom: 
Húsvét utáni 5. vasárnap - Rogate
Dátum: 
2019. május 26. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 11,9
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 11,5-13
Alapige: Lukács evangéliuma 11,9

"Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek."

Az egyházi ünneprend szerint a mai vasárnap neve Rogate, ami azt jelenti: Kérjetek! Imádkozzatok!

Az imádság a keresztyén hit számára olyan, mint a levegővétel, ami friss, életadó oxigénnel látja el testünket, és erre folyamatosan szükségünk van. Ha csak pár percig nem kapunk levegőt, végünk van. – Az imádságról tanít Jézus példázata az éjszaka ébresztő barátról.

Először is próbáljuk elképzelni magunkat ebben a helyzetben: Az éjszaka kellős közepén, valami lehetetlen időpontban felébresztenek. Megszólal a csengő vagy telefon, és mi azt reméljük, ez is csak az álom része, de lassan rá kell döbbennünk: Vége az alvásnak, ki kell kászálódnunk az ágyból, hogy megnézzük, ki keltett fel, és mit akar tőlünk.

Jézus az előbb hallott példatörténetben valami hasonló helyzetet ábrázol. Éjfélkor állít be barátjához valaki, hogy kölcsönkérjen három kenyeret a váratlanul érkezett vendégének.

A mi magyar körülményeinkhez mérve furcsának találhatjuk ezt a helyzetet, de egyébként Jézus teljesen reális képet rajzol. A korabeli Palesztinában egyáltalán nem volt ritka az ilyen késői vendég. A forróság miatt ugyanis a gyalogos vándorok naplemente idején indultak útra, s ha valami közbejött, vagy kicsit elszámolták magukat, könnyen kialakult pár órás csúszás az érkezésben.

Az is lényeges, hogy a keleti világban a vendégnek különös tisztelet járt, étel nélkül fogadni igen nagy szégyen volt. Nem csak annak az egy családnak, hanem az egész település közösségének. A három kenyér is kicsit túlzónak tűnhet magyar szemmel, de ne nagy vekni kenyerekre gondoljunk. Lapos, kb. 20 cm átmérőjű kenyérlepényeket sütöttek annak idején, s abból bizony illett hármat a vendég elé tenni.

Jézus példájában a felébresztett barát először morgolódik, de aztán nyilván segíteni fog. „Ki az közületek” – kérdezi Jézus az elején – aki hasonló helyzetben nem kel fel, és nem ad kenyeret a kérőnek? S a válasz kimondatlanul is nyilván az: Senki! Nincs olyan, aki ne segítene. Lehetetlen, hogy valaki egy ilyen helyzetben elutasítsa barátját.

Amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk. Az imádság a legalapvetőbb kommunikációs csatorna Isten és közöttünk. Az imádságnak van egy emberi oldala, hiszen elindul tőlünk egy kérés vagy kérdés, és van egy Isteni oldala, ahová megérkezik, s kapunk rá valamilyen választ. Erről a két oldalról szólnak Jézus szavai: „Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik.”

Ha az imádság emberi oldalát nézzük, Jézus a legelemibb dologra bátorít bennünket: Mivel vannak szükségeink, ezért merjünk kérni! Bizalommal menjünk oda Istenhez!

A bajba került barát talán szorongva indult el kölcsönkérni, hiszen érezte, mennyire alkalmatlan az időpont. Mégis elindult, és valószínűleg tisztában volt azzal, hogy a barátja nem fogja őt elutasítani. Felvállalta azt, hogy ő most „tolakodó”, mert szükségben van!

Nagyon érdekes része a példázatnak, hogy a barátja tolakodása miatt fog segíteni a felébresztett barát. Kifejezetten azt hangsúlyozza Jézus, hogy nem is a barátságra tekintettel, hanem a „tolakodása miatt” adja meg neki, amit kér tőle.

Ha az imádságra gondolunk, Istennel kapcsolatban ez a „tolakodás” a mi gyermeki bizalmunk lehet. A kisgyermek teljes természetességgel megy szüleihez, hogy kérjen tőlük. Fel kell vállalnunk ezt a „tolakodást”, tudnunk kell ilyen bizalommal menni mindenféle örömünkkel, bajunkkal, kérésünkkel Istenhez!

A barát tolakodásában az a kitartás is benne van, hogy megtesz mindent, ami csak rajta múlik! Elindul, felvállalja a kellemetlenkedést is, hogy enni adhasson váratlan vendégének.

Az imádság nem rendelés, amit leadunk Istennek mint valami pincérnek, aztán szépen hátradőlünk. Szólunk Istennek, mit kérünk, és várjuk a „sültgalambot”. Mint az az ember, aki éveken át imádkozott lottónyereményért, de a szerencse mindig elkerülte. Végül bosszúsan így imádkozott: Elegem van, Uram! Hiába bíztam benned, nem hallgattál meg! Az Úr így válaszolt: Hogyan hallgassalak meg, ha évek óta arra sem voltál képes, hogy egy szelvényt megvásárolj!

Vizsgáljuk csak meg magunkat: Megteszünk-e mindent a magunk részéről? Megvan-e bennünk a jó értelemben vett „tolakodás”? Az a bizalom, hogy Istenhez bármikor odafordulhatunk kéréseinkkel. Az a bizalom, ami a gyermekben is megvan, és nem kérdőjelezi meg édesanyja szeretetét. Tudja, hogy nem kap tőle rosszat, ártót, hanem csak azt, amire igazán szüksége van.

Ezzel aztán el is értünk az imádság isteni oldalához, az ima meghallgatásához. „Kérjetek, és adatik.”

Minden megadatik? Bármi megadatik? Tényleg kérhetünk Istentől lottó főnyereményt? És mi van, ha Ő egyáltalán nem szereti a szerencsejátékot? Mit ad meg nekünk Isten, hogyan hallgatja meg imádságainkat?

Nyilván minden imát meghallgat, de nem mindent teljesít! Vagy nem úgy teljesít, ahogyan azt mi kérjük, vagy szeretnénk.

Nem véletlen az, hogy ahol az imádság meghallgatásáról olvasunk az Újszövetségben, ott szűrőkről is hallunk! „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” – mondja Jézus. Itt a szűrő az, hogy a kéréseink rajta keresztül érkeznek az Atyához (Jn 16).

Ebben az igében is van egy szűrő. „Ha ti tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik.” Vagyis a legfőbb „jó ajándék” a Szentlélek, és Őutána következik mindaz, amiket Rajta keresztül, Vele együtt kapunk!

Egyáltalán nem biztos, hogy mi csak olyat kérnénk, ami valóban jó nekünk, hiszen sokszor a saját helyzetünket sem tudjuk jól megítélni. Lehet, hogy mi rosszat kérnénk magunknak, vagy átkot másoknak. Lehet, hogy egyik ember esőt kér, mert porzik a földje, míg a másik ugyanoda napsütést kér, mert pikniket tervez a családjával. Isten nem ilyen szinten nézi a mi kéréseinket.

Ő a mi valódi szükségleteinket nézi! Jó ajándékokat akar adni Szentlelke által. Csak olyanokat, amik valóban hasznunkra vannak! Nem mérget, nem gagyit, nem olyat, ami árt nekünk, csak olyat, ami igazán a segítségünkre van. Ami erősít minket hitben, reménységben.

Bátorítson bennünket ez a példázatbeli barát! Bátorítson arra a „tolakodó” bizalomra, amellyel Istenhez mint barátunkhoz fordulhatunk! Kérjük Tőle az ének szavaival:

„Hinni taníts, Uram, kérni taníts,
Gyermeki nagy hitet kérni taníts…”

(479. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.”

(János 1,16)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 16 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban

Hálaadó istentisztelet a megújult toronyért és az új toronyóráért január 26-án, vasárnap fél 11-kor a templomban – szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
• Elhunyt Czvitkovics Lajosné (Róka Irma) testvérünk 92 esztendős korában. Temetése január 24-én, pénteken 10.45-kor lesz a református temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára