Isten szeretetének jele

Alkalom: 
Új borért hálaadás
Dátum: 
2019. október 27. 10:30
Alapige: 
Jn 2,11; Mt 26,29
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 2,1-12
Alapige: János evangéliuma 2,11; Máté evangéliuma 26,29

"Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne."
"De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában."

Legnagyobb ünnepeink – egyházunkban és a keresztény kultúrájú Európában is még talán – üdvtörténeti jelentőségűek, Jézus Krisztus életeseményeihez köthetők. Télen a karácsony, tavasszal a húsvét, nyár elején a pünkösd. Ősszel nincs ilyen. Október végén mégis tele vagyunk ünneppel. November 1. piros betűs ünnep, az elhunytjainkra emlékezünk, mi keresztyének a feltámadott Krisztusban hívő reménységgel. Október 31. a reformáció emléknapja – fél évezrede szegezte ki Luther egyházmegújító tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára. A mai nap, október utolsó vasárnapja pedig hálaadási ünnep az új borért, szőlőért, az élet gyümölcseiért, magáért az életért. Mit adhat, üzenhet nekünk ez az ünnep? Erre kapunk választ az Igében, a felolvasott történetben és Jézus szavaiban.

Érdekes, hogy míg Máté, Márk és Lukács nem is tudnak erről a történetről, nem jegyzik fel, János már az elsőnek elhívott tanítványok egyikeként, szemtanúként igen fontosnak tartja. Az első jel! – mondja.

Ám ha belegondolunk, mi ez az első jel: mintegy hatszáz liter víznek a borrá változtatása, talán meg is rökönyödünk. Talán az első, a messiási indulás csodájának valami mást, emelkedettebbet várnánk. Valami életfordítót, mint a vakonszületett vagy a harmincnyolc éve beteg ember meggyógyítása. Vagy egy olyan halott-feltámasztást, ami Nainban történt, esetleg egy olyan isteni erődemonstrációt, mint a gadarai megszállottal véghezvitt ördögűzés. De nem. Ez itt – mit szépítsük – egy lakodalom.

Valószínűleg Jézus édesanyjának, Máriának a rokonságában történt házasságkötés, ami abban a korban egy nyolc napon át tartó dínom-dánomot jelentett. Erre érkezhetett meg – a vége felé – a Mária révén meghívott Jézus és néhány tanítványa. Nem túl „szentséges” a helyszín, a környezet, a nagy élet-halál kérdésekhez képest apró a gond: elfogyott a bor. A küldetését kezdő Krisztus pedig nem ül az asztalfőn, nem prédikál, alig szól, csak együtt eszik és iszik a többiekkel – és bort ajándékoz.

Ez a jelentéktelenebbnek tűnő csodajel mégis már a helyszínében, a közegében üzen nekünk. Mert arról beszél, hogy Jézus nem csak akkor áll mellettünk, mikor gyászban, betegségben, nagy nyomorúságban hozzá kiáltunk. Nem is csak az istentiszteletek, egyházi szertartások szent helyszínein van jelen. Hanem ott van velünk a mindennapokban, munkában és kikapcsolódásban, az örömeinkben együtt örül velünk, és apró, „jelentéktelenebb” gondjainkra is figyel és segít.

Talán jelentéktelennek tűnik ez a csoda, mégis a legfontosabbra kérdez rá: Látod-e Istent igazán és hiszel-e, bízol-e Benne?

Az egész történet nem egy száraz leírás, hanem egy sokszereplős párbeszédsorozat. Mária szól Jézusnak, Jézus válaszol, aztán Mária szól a szolgáknak, később Jézus is beszél velük, majd szólnak a násznagynak és bort visznek neki, ő pedig beszél a vőlegénnyel. Sokan sokféleképpen élik át és élik meg a történéseket.

A násznagy nem tud semmiről, csak a végeredményt tapasztalja és értetlenkedik. Ő az az ember, aki nem ismeri az Urat és az ő hatalmát, az élet csodáiban ezért képtelen felismerni Őt. Jellemző, hogy számára csak „butaság” történt: a legjobb bor maradt a végére.

A szolgák tulajdonképpen látták, tudják, hogy mi történt, valahogy mégis hallgatnak. Nem olvasunk később a hitükről sem. Bizony, vannak emberek, akik életében Isten akármit csinálhat, nem érdekli őket. Látja, átéli, mégsem hat rá, csak végzi a munkáját, teljesít, ha kell, a kézzelfoghatóval törődik, s más nem érinti meg.

A tanítványokról pedig azt olvassuk, hogy láttak és hittek. Hogy számukra a bor ajándékozása a gondviselő Isten Fiának tette volt.

Van tehát, aki lát, és van, aki nem. Van, aki hisz, és van, aki nem. S a történet minket kérdez: Tudsz-e látni és hinni?

Sőt Mária példája még tovább megy. Mert milyen jó, hogy a tanítványok számára az, amit átéltek, hitük erősödésére szolgált! De eszünkbe juthat, amit éppen ennek az evangéliumnak a végén Tamásnak mond Jézus: „Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek!” Mária személye ebben a történetben nem azért fontos, mert ő Jézus édesanyja. Erről szól az „Asszony” megszólítás is. Hanem sokkal inkább azért, mert ő már akkor hisz és bízik, mikor még semmi nem történt. Még nincs bor, sőt, még víz sincs!

Mi tudjuk-e úgy, mint ő, hittel elhordozni, ha felismert és Istennek panaszolt hiányainkra az a válasza, hogy: Még nem!? Mikor megéljük, hogy nincs, elfogyott, hiányzik valami az életünkben, tudunk-e bízni?

Mária érzi a hiányt, a szükséget, szól és kér, s mikor a válasz az, hogy most nem, még nem, ő akkor is hisz, és ebben a hitben tud remélni, és kész szívvel várni mégis az istenit, a csodát, a megoldást.

Végül egyáltalán nem jelentéktelen ez a csodajel, mert éppen a lényegről szól. Jézus együtt van, jelen van hatalmával és szeretetével, és a szükséget szenvedő embernek önmagát adja a borban.

Néhány év múlva újra közös ünnepi vacsorán lesz együtt a tanítványokkal, mikor megintcsak ő adja, nyújtja a borral teli kelyhet, s abban sokkal többet is: az értük és értünk kiontott vére jelképét. Ez az első csodajel arról az utolsó vacsoráról is beszél.

Szomorú vacsora lesz, de Jézus mégis azt mondja: Így ünnepeljetek! Mert ez az első jel nem csak a három év múlva elköltött vacsoráról, az ott megtört kenyérről és kiöntött borról szól, hanem milliónyi ilyen vacsoráról, sok száz és több ezer év múltán is. Minden úrvacsoráról, amit mi keresztyének átélünk, s benne az Ő jelenlétét, a Vele való közösséget. A lényegében Tőle kapott borban pedig kapjuk a bűnbocsánat és örök élet csodáját, ajándékát.

Sőt, még tovább mutat ez a jel! Azt csak az Atya tudja, még hány esztendő telik el, de lesz egy vacsora, amelyről Jézus beszél a Máté evangéliuma végén: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.”

Lesz egy vacsora, amelyen Istennel teljes közösségben, igazi örömben és békességben, minden hiányból, szükségből, veszteségből, fájdalomból, kétségből gyógyulva, együtt isszuk a Megváltótól kapott bort. Az üdvösség poharát.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.”

(János evangéliuma 12,24)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Alkalmaink a koronavírus helyzet miatt szünetelnek

• Március 11-én elhunyt Liptay-Oncsik Éva testvérünk 33 esztendős korában. Temetése március 18-án 11 órakor volt a református temetőben. Gyászoló szerettei számára Isten vigasztalását kérjük!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára