Énekeljetek az Úrnak!

Alkalom: 
Húsvét utáni 4. vasárnap - Cantate
Dátum: 
2019. május 19. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Zsolt 59,1-4.17-18
Audio: 

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 16,25-34
Alapige: Zsoltárok könyve 59,1-4.17-18
 

"A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű ének dallamára. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy tartsák szemmel a házát, és öljék meg.

Ments meg ellenségeimtől, Istenem, védj meg támadóimtól!
Ments meg a gonosztevőktől, szabadíts meg a vérszomjas emberektől!
Mert ólálkodnak körülöttem, életemre törnek a hatalmasok.
Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet.
Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok.
Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem."

A Húsvét utáni 4. vasárnap latin neve Cantate, vagyis „Énekeljetek”. „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!” (Zsoltárok 98,1). A református ünneprend szerint is az egyházi ének és zene vasárnapja ez.

A mai igehirdetés legfőbb üzenete ugyancsak ez a buzdítás: Énekeljetek az Úrnak! – A felolvasott Ige Dávidnak egy szorongatott élethelyzetében mutatja meg nekünk, hogy miért jó énekelni Istennek.

Ez az imádság ugyanis akkor született, amikor Dávidot mindenütt ellenségei vették körül. Saul király kémeket küldött utána, akik vadásztak rá, hogy elveszítsék. – Ezt az űzött helyzetét viszi Isten elé: Elmondja szorongattatását is, majd pedig énekel Neki arról, hogy Őt hűséges Istennek, erős várnak éli meg, biztonságnak, megtartó erőnek.

Fontos, hogy nemcsak elmondja ezt, hanem énekli! Mert az éneklésben van valami többlet. Amikor énekelünk, az több, mint amikor csak prózában beszélünk, és több a versmondásnál is. Az éneklés mélyebb csatornákat nyit ki rajtunk. Akár nagy mélységeinket, akár túláradó örömünket énekben lehet igazán kifejezni.

Dávid szeretett énekelni, és ismerte és használta az éneklés többletét, ezt a szélesebb, mélyebb csatornát, amely Istenével kötötte őt össze. Lehet, hogy pásztorfiúként szokott rá az éneklésre. Énekelt Istennek, hogy ne legyen egyedül. És nem is volt egyedül!

Tudjuk róla azt is: Amikor Saul súlyos depresszióban szenvedett, őt hívták, hogy énekeljen neki, hozzá pedig lantját pengette. A zeneterápia nagyon jól működött, mert Saul ilyenkor mindig jobban lett.

A felolvasott zsoltárban azt látjuk, hogy Dávid üldözöttként is énekel!

Igen. Dávid példája alapján egyértelműen kimondhatjuk: Boldog ember az, aki tud énekelni Istennek, mert így mélyebben megnyílhat Előtte. Közelebb kerülhet Hozzá, átélheti azt, hogy Ő biztonság és oltalmazó erő. Ellenségei zaklatásai ellenére ezt tapasztalja meg Dávid újra meg újra.

„Én pedig hatalmadról énekelek, magasztalom minden reggel hűségedet. Mert erős váram vagy, menedékem, amikor bajba jutok. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem.”

Használjuk ki azt a többletet, amit az ének hordoz: Énekeljünk Istennek! Csak úgy: Otthon, egyedül is, főzés közben a konyhában, kint a kertben a gazok elleni küzdelemben, vagy bármikor.

Miért énekelj Istennek?

Mert átélheted, hogy akinek énekelsz, ott van veled!

Átélheted azt, amit Dávid: Isten hatalmát, erejét, amiről az éneke szól.

Átélheted ugyanazt, amit Pál és Szilász: Nem a bilincseidre figyelsz, nem a nyirkos, sötét börtönödre, ami bezár irgalmatlanul. – Milyen sokszor érezzük életünk különféle helyzeteiben ezt a börtönös bezártságot, tehetetlenséget, bilincseket magunkon, amiket hiába próbálunk lerázni! – Amikor Istennek énekelsz, egy másik valóság nyílik meg előtted. Mert akinek énekelsz, ott van veled: Ott már nincsenek bilincsek és börtönös bezártság, hanem mintha egy felemelő Istentiszteleten lennél, Isten békessége jár át. Nemcsak téged, aki énekelsz. A többi rabot is, a megkötözött, bezárt embereket. – Lám, miközben énekelünk Istennek, aközben csodák történnek! (ApCsel 16,25-34)

Igen, például ezért is énekeljünk az Istennek! Akár bajban, veszedelemben, próbák között; akár csak úgy, zöldségpucolás közben a konyhában. – Mert jó átélni, hogy akinek énekelsz, ott van veled.

Az éneklésnek aztán van egy olyan tulajdonsága is, hogy ahhoz mások is kapcsolódhatnak. Közösséget tud formálni. És amikor másokkal együtt énekelünk, az további többletet jelent.

Közvetlenül az Egyiptomból való szabadulás után Izráel népe abban is átélte Isten szabadítását, hogy száraz lábbal átkeltek a Vörös-tengeren, üldözőik pedig odavesztek. – S akkor Mirjám prófétanő énekelni kezdett. Dobolva és táncolva, lelke mélyéről, teljes szívvel énekelt Istennek. „Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges. Lovat lovasával a tengerbe vetett.”

És ha elolvassuk a 2 Mózes 15-ben az erről szóló híradást, és helyes sorrendbe tesszük az eseményeket, azt találjuk, hogy Mirjám éneke különleges módon továbbterjedt, és felerősödött. Asszonyok gyűltek Mirjám köré, és együtt táncoltak, énekeltek vele; majd Mózes is átvette Mirjám énekét, és ki is bővítette egy csodálatos himnusszá, és vele együtt az egész nép énekelt, dicsérték Istent! Íme, egyetlen szál női hang felébresztett egy egész nagy kórust, és az egyszerű kis buzdító ének hatalmas himnusszá lett! Mind Isten szabadító hatalmát dicsérték!

És átélték, hogy akinek énekeltek, ott volt velük! Az Úr adott nekik szabadulást, és az efölötti örömben Ő forrasztotta eggyé egész népét.

Énekeljünk az Istennek! Boldogok vagyunk, amikor itt az Istentiszteleten együtt énekelhetünk. Egy szép összekapcsolódás ez Isten színe előtt. Ugyanazt a szöveget és dallamot többen énekeljük. Ezzel pedig átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Isten előtt mi mind összetartozunk, tudjuk együtt dicsérni Őt. – Óriási dolog ez mai világunkban: van valami nagyszerű dolog, amiben nem kell egyedül maradni, hanem másokkal kapcsol össze minket, és emellett lélek-emelő, hit-erősítő!

Isten közös dicséretében, abban, amikor együtt énekelünk Istennek, van még valami különleges, amibe talán bele sem gondolunk: Ilyenkor ugyanis elővételezünk valamit az örökkévalóból. A mennyeiből. János apostol szépen leírja a Jelenések könyvében, hogy az üdvözültek a Bárány énekét zengik hatalmas kórusban. És ez az éneklés a mennyei Istentiszteleten soha nem hallgat el! Gyönyörű harmóniákkal magasztalják Isten szabadítását, hűségét, megtartó erejét,– mert Ő menedék mindörökre.

Amikor Dávid Isten hatalmáról énekel, ehhez a mennyei kórushoz kapcsolódik.

Amikor mi az Istentiszteleten együtt éneklünk Istennek, ugyancsak ehhez a mennyei kórushoz kapcsolódunk. – Talán töredékes és földi módon, de azt visszhangozzuk itt, ami a Bárány trónusánál zeng!

Ezért tehát: Nem baj, ha nincs szép hangunk. Mindenki a saját hangján magasztalhatja Istent. Nem lehet mindenki Pitti Katalin, vagy Luciano Pavarotti, és folytathatnánk a sort a kiemelkedő, gyönyörű hangú énekesekkel. Ahogy ők énekelnek, az az éneklés csúcsa. De az éneklés nem ott kezdődik, és annak lényege nem a kiemelkedő szépségben van.

Hanem egyszerűen abban, hogy te és én, egyedül vagy másokkal együtt, de elkezdünk énekelni Istennek, és így kinyílunk Előtte. Még szorosabban az Övéi vagyunk. És akinek énekelünk, – ott van mellettünk.

„Én pedig hatalmadról énekelek… Mert erős váram vagy… Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.”

(Zakariás 4,6)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Június 1-én hétfőn, pünkösd másodnapján fél 11-kor a Templomban ünnepi istentisztelet lesz – úrvacsora nélkül!
• Június 7-én vasárnap istentisztelet lesz 9-kor az akarattyai Imaházban és fél 11-kor a kenesei Templomban.
• Június 4-én fél 5-kor, a Trianoni Békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, nemzeti összetartozásunk jeleként megszólalnak a magyar templomok harangjai, felekezetre való tekintet nélkül. Ebbe a megemlékezésbe kapcsolódunk majd be mi is. Kérjük a Testvéreket, nemzetünkért és keresztyénségünkért a mi könyörületes Istenünkhöz fohászkodva hallgassák a harangszót!
• Május végétől tehát megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük azonban, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivételek a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára