Én vagyok az út

Alkalom: 
Böjt 3. vasárnapja (Okuli)
Dátum: 
2019. március 24. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 14,4.6a
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 14,1-14
Alapige: János evangéliuma 14,4.6a

Jézus mondja: "Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat."
"Én vagyok az út."

Ahhoz, hogy Jézus szavainak igazi mélységét meglássuk, fontos, hogy elhelyezzük azokat a maguk időiségében: Mikor is beszél Jézus mindezekről?

Bibliaolvasó Kalauzunk szerint követve János evangéliuma leírását, tudjuk, hogy ekkor már túl vagyunk a jeruzsálemi bevonuláson, ami Jézus szenvedéstörténetének a nyitánya. Nem sokkal azt megelőzően támasztja fel Lázárt, amivel legfényesebb tanúságát adja küldetésének: Azért jött, hogy kihozza a halál sötétjéből Övéit, és életet adjon nekik. Olvasunk arról is, hogy a Nagytanács nemcsak Jézus megölését határozza el ekkor, hanem Lázárét is, hiszen ő volt az élő bizonyíték Jézus Élet-adó hatalmára!

Közvetlenül a mostani szavait megelőzően Jézus utoljára vacsorál együtt tanítványaival. Nagycsütörtök estéjén vagyunk tehát, amikor Jézus sok mindent elmond tanítványainak, ezt gyűjtötte össze az evangélista a 14-17. részekben. – Ezt követően pedig már jönnek Jézusért, hogy elfogják, és megfeszítsék.

Emberileg tehát utolsó szavai, mondatai ezek, amiket búcsúzóul mond el tanítványainak, – ez pedig különleges többlet-súlyt ad Jézus szavainak. Ha tudjuk, hogy utoljára beszélhetünk valakivel, és többé nem találkozunk, akkor csakis a legfontosabb dolgokról beszélünk.

Böjt idejében, egyre közelítve Jézus halálának és feltámadásának titkához, legyen számunkra is fontos, ami Jézusnak fontos volt!

A mai Igében Jézus két összetartozó témát tár tanítványai elé.

Először arról beszél, hogy Övéinek biztos helye van Atyja házában. Ő most előremegy, hogy mindent előkészítsen, de aztán maga mellé veszi majd Övéit, és együtt lesz majd velük azon a helyen.

Nagyon egyszerű szavakkal, de az üdvösségről beszél itt Jézus. Nem díszítgeti az örök boldogságot, nem mond különleges részleteket, csakis a lényeget: Az a hely biztos, hiszen Ő maga készíti el, és különleges módon együtt lesz majd ott Övéivel.

A másik pedig, amit Jézus rögtön ezután hozzátesz: Ti, az én tanítványaim, ismeritek az utat, ami odavezet. „Ahova én megyek, oda tudjátok az utat.”

Elképzelhetjük, milyen arcot vágtak erre a tanítványok: Mit is tudunk mi? Hova is megyünk? Milyen útról van szó? – Egyikük, Tamás ki is mondja a többiek kérdését: De hát honnan tudnánk az utat, hiszen nem tudjuk, hova mész!? Nem tudjuk, merre van Atyád háza és ezek a hajlékok, mutasd meg, hol van, és akkor talán tudnánk, merre is kell indulnunk!

Igen, így gondolkodik a mindenkori ember, ahogy Tamás. Megpróbáljuk szó szerint elképzelni, amit Jézus mond Atyja házáról és az elkészített hajlékokról, és megpróbáljuk térben elhelyezni valahol az általunk ismert világban.

Jézus azonban válaszában helyre teszi Tamást: Nem jó irányban keresel, a dolog sokkal egyszerűbb. Én vagyok az út. Tudjátok az utat, mert ismertek engem. – Ne azt keresd, hogy merre van a Mennyország. Ne azon törd a fejed, hogy hogyan is kell azt elképzelni, vagy helyileg elhelyezni. Itt van a világunkban? Vagy fent, a felhők felett?

Nem! – mondja Jézus. A kulcs, a megoldás én magam vagyok. Tudjátok az utat, ha ismertek engem.

Igen, a saját tapasztalataink is alátámasztják: fontos, hogy ismerjük az utat, ha célba akarunk érni.

Biztosan volt már olyan élményünk, hogy egy ismeretlen helyre kellett eljutnunk, de nagyon eltévedtünk. Pedig valaki nagyon szépen elmagyarázta nekünk, merre menjünk, hol kell balra, majd jobbra fordulni, és mi igyekeztünk is követni, de valahol belezavarodtunk.

Talán még olyan is volt, hogy rábíztuk magunkat a műholdas navigációra: az irányított, mi pedig követtük, de végül ahová elvitt, az nem az volt, ahová igyekeztünk volna. Eltévedtünk, és nem tudtuk, merre tovább, ismeretlen helyen elveszettnek éreztünk magunkat.

Ha ismeretlen helyre akarunk eljutni, akkor nincs jobb annál, mint amikor velünk jön valaki, akinek helyismerete van. Aki már sokszor járt ott, pontosan ismeri a helyet, és egészen biztosan odavezet minket.

Pontosan erről beszél itt Jézus: a személyes vezetettségről! Tudjátok az utat, mert ismertek engem. Én vagyok az út. Ha velem jöttök, mellettem maradtok, akkor pontosan célhoz fogtok érni.

Úton járó emberek vagyunk, és ebben a folyamatban akkor is benne vagyunk, amikor nem különösebben gondolunk rá. Élünk – úton járunk. Amikor megszülettünk, ráléptünk egy útra, és ezen lépkedünk mindaddig, amíg életünk véget nem ér.

Ha most hátranézünk ezen az úton, látjuk mindazt, amit már magunk mögött hagytunk. Felidézhetünk nagy döntéseket, fontos eseményeket, társakat, akik eddig velünk jöttek, és élményeket, tapasztalatokat, amik meghatározók lettek életünkben. – És nincs megállás, most is az úton vagyunk, miközben ezeket végiggondoljuk, és peregnek velünk a másodpercek. Valamilyennek látjuk magunkat a mostani helyzetben, talán éppen érlelődik bennünk egy döntés, talán terveink vannak holnapra, amiket szeretnénk majd megvalósítani. – De ahogyan előre fordulunk, egyre csak szaporodnak körülöttünk a kérdések. Mert nem tudhatjuk, hogy amit eddig bejártunk, ahhoz képest mennyi van még előttünk! Mi vár ránk? Milyen útszakaszokat kell még bejárnunk?

Olyan jó nekünk, hogy úton járókként éppen ezekkel a szavakkal szólít meg bennünket Jézus! És boldogok vagyunk, ha megértjük szavait, és bele tudunk kapaszkodni, rá tudunk állni, teljes hittel rá tudjuk bízni magunkat.

Tudjátok az utat, – én vagyok az út. Ha énbennem maradsz, ha velem jössz, akkor nem tudsz eltévedni, – sem életed mostani dolgaiban, sem pedig a végső dolgokban, az üdvösség kérdésében. Mert én vagyok az út, – a te életed pedig énhozzám kapcsolódik!

Olyan szépen vall erről a kapcsolódásról Pál apostol: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)

Segítsen bennünket Isten, hogy miénk lehessen ez a hitben bátor meggyőződés: Krisztussal együtt vagyunk keresztre feszítve, – Ő felvállalt minket, Önmagához kapcsolta a mi életünket, ezért ha Őbenne maradunk, biztosan Őhozzá érünk. Az Övéi vagyunk, – Ő a mi utunk!

„Szabadságot adj nekem És tiszta szívet,
Vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled!

Vezess engem utadon: Magad légy az út,
Melyen lelkem a halálból életre jut.”
(469. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára