Én élek, és ti is élni fogtok

Alkalom: 
Húsvét hétfő
Dátum: 
2019. április 22. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 14,19-20
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 28,1-10
Alapige: János evangéliuma 14,19-20

"Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek."

Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet!

Úgy örülök, hogy itt lehetünk, ünnepelhetünk. Nincs veszélyben az életünk, és nem azért, mert nem Srí Lankán élünk, hanem azért, mert Krisztuséi vagyunk. Sokat gondolkodtam a mai prédikáció fő tételén, amire felfűzhetem a három biztos pontot: Mi az élet? Közhelyes ez a kérdés. Talán nem is szívesen tesszük fel mások előtt. Általános témakör, sokan foglalkoztak vele. Most már inkább a közgazdasági helyzet állását bolygatjuk. A napokban volt egy hatalmas vita est, ezer dolláros belépőjegyekkel, ahol egy kanadai pszichológus és egy szlovén filozófus ütköztette a véleményét a kapitalizmusról és a marxizmusról. Fontos volt még a boldogság kérdése is a vitán. Viszont az élet fő céljának kérdése már nem volt annyira egyértelmű. Korszerűtlen lenne a kérdés: hogy mi az élet? 

Lehet, pedig az Újszövetség és az ige üzenete aktuális. Az életünkről van szó, arról hogy hogyan éljünk, hogy mi az élet. Elénk hozza, hogy mire figyeljünk a mindennapokban. Mit tegyünk, amikor ég a Notre Dame, amikor üldözik a keresztyén testvéreinket Afrikában, Ázsiában és a világ egyéb szegleteiben. Olyan világban élünk, ahol gyűlölködőnek tartjuk egymást. Mi van akkor, ha nem akarsz menekülteket? Gonosz vagy. Mi van akkor ha akarsz menekültek? Szintén gonosz vagy! Mit tegyünk ha az ország, a kontinens két oldalra szakad? Testvéreim, az ősbűn, az édenből való kiűzetés ezt hozza magával. Nem értjük meg az Édesapánkat, vagy a gyermekünket a politikai gondolkodása miatt. Sőt nem beszélünk egymással, mert ő nem úgy áll a dolgokhoz mint én. Mi kell ahhoz, hogy ez megváltozzon? Az élő Krisztus, aki az örök életben mindent a helyére tett és már elrendezett. Ő már a vágószobából látja azt a filmet, amit mi csak másodpercenként pillanthatunk meg. Mi kell ahhoz, hogy mi is a vágószobában: teljességében átlássuk a filmünket és idővel majd ne a gyűlölet üljön a Földön? Krisztus, aki valóságos ember, de tökéletes és igaz, mindazonáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz valóságos Isten is. Ő az, aki kiment minket ebből, aki által más lehet az életünk.

Mi az élet? Az élet nem csak létezés. Nagypénteken Krisztust megfeszítették, meghalt. A csodatévő, a gyógyító. Érthetetlen, miért nem jött le a keresztről? De ha tovább gondoljuk és egészben látjuk, ahogy az Úr Isten látja a világot és az életünket, akkor már láthatóbb, nekünk embereknek is, hogy minden a helyére került. Krisztus nem jöhet le a Keresztről, ő a tökéletes bárány, az Isten báránya. Minden a helyére került, ez igaz a feltámadásra is. Ki gondolta, hogy ez megtörténik? Egyedül a Nagytanács, de ők is csak csalásra számítva. Krisztus feltámadt, a ma élő embernek is nehéz ezt megérteni, lehet még nehezebb a sok tudományos innováció mellett. A racionális biztonságba menekülünk. Az egyenletek, a minden megértése tud nyugalmat adni. Keresztyénként az Úr Isten gondviselése lehet a tökéletes biztonság, ami sokszor megmagyarázhatatlan.

Sokszor beszélt az Úr Jézus a tanítványoknak ezekről a megmagyarázhatatlan dolgokról példázatokban. Mindent előre elmondott. Azt is, hogy az ő szenvedése, halála és feltámadása nem a farizeusok igazát bizonyítja, hanem Isten akaratát, ami a mi bűneink bocsánata. Értünk született az Újszövetség, miattunk hívja el Krisztus Mátét, helyettünk van ott a fájdalmakban. Kedves testvérek, valljuk be, nehéz ezt felfogni. Nehéz megérteni. Ki az aki nem magából indul ki? Magunkból indulunk ki, ez természetes. A hangyának lehetetlen elmagyarázni a hajszárító működését. Hogyan érhetjük meg az üdvtörténetet?

„Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.“ Mi meglátjuk a Messiást, mert ő él és mi is élni fogunk. Augustinus egyházatya, hippói püspök tökéletesen elénk hozza, hogy hogyan tudjuk megérteni hangyaként a hajszárító működését. Ismerhetjük az összes lélektípust, az összes verset, az összes híres gondolkodót. Lehetünk szuper műveltek, ismerhetjük az etikett minden apró szabályát. Ezek fontos dolgok.

De nem ez az élet lényege. Aki Krisztust megismeri, aki Őt elfogadja, az az ember él igazán és az az ember élni is fog. Mert az élet lényege, hogy 2000 évvel ezelőtt meghalt értünk a testet öltött ige. Jézus Krisztus a tökéletes bárány, úgy ahogyan az meg van írva Ézsaiás könyvének 53. fejezetében és a 22. zsoltárban és még lehetne sorolni a Messiás próféciákat, melyeket Krisztus mind betöltött.

Az élet tehát nem csak létezés, hanem több, Krisztusra nézés. Így szól az első zsoltár, első három verse: „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.„ Mert aki Krisztusra néz, aki vele él, az az Ő törvénye szerint él. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisztus nem eltörölte a törvényt, hanem betöltötte, és nem eltörölte az Ószövetséget, hanem megújította.

De hogyan lehet az élet több, mint létezés? A teremtés történetben Mózes első könyvének első fejezetében többször is olvashatjuk: „látta Isten, hogy ez jó“. Amit Isten jónak lát, az számunkra tökéletes. Így amire Isten azt mondja, hogy Élet, az valami sokkal több annál. Istennél az élet több, mint biológia. Nézzük meg a termettet világot! Csodálatos, ahogyan a gravitációs vonzás következtében az a pohár amit az asztalra teszünk ott maradt. Nem kell biológusnak lennünk, hogy lássuk, a természet működése az életünk feltétele. És ezentúl még gyönyörködtet is, gondoljunk a tanúhegyekre, a Badacsonyra. A Tihanyi-félszigetre. A Balatonra. Csodálatos a természet munkája, hogy ilyen gyönyörködtető tájakat, készít. A tudósok megértik ezeket az összefüggéseket, hogy hogyan alakult ki a Balaton. Miként gyűrődött a földfelszín ahhoz, hogy a hegyek megjelenjenek. Fontos az ő munkájuk, de valljuk be Isten nélkül nincs magyarázat, arra hogy ez miért működik így. Sőt arra sincs, hogy miért működik egyáltalán.

A felvilágosodás, Marx azt hozták, hogy higgyünk abban amit látunk. A technológia a jövő. Igen, szükségünk van az újításokra, az emberiség együtt lehet büszke ezekre az eredményekre. De legyünk őszinték, ezek a létezés padlóját kopogtatják. Istennél az élet több, mint létezés. Az életünk, úgy lehet több a létezésnél, hogy felismerjük: mi csak másodikok vagyunk. Az Úr Isten az első. Jézus Krisztus meghalt értünk. A reakciónk, mivel hogy másodikok vagyunk az kell hogy legyen, hogy dicsérjük és hálát adunk az Urunknak és Megváltónknak. Kutassunk, építsünk, gyarapítsunk. De mögötte legyen ott Isten. Istennél az élet több, mint létezés.

A görögben az életre több szó is van: a biosz és a dzóé. A két görög szó mára a mindennapjaink része. A biológia ismert fogalom. És a dzóé, mint Zóé női név használjuk. A két szó között nagy különbség van. A biosz szó a földi életet jelenti, a testi életet, a maga örömeivel, fájdalmaival, gyönyörűségeivel, kedvteléseivel és hiábavalóságaival, sikereivel és kudarcaival, szépségeivel és rútságával. Az életet, amit ebben a testben, ezen földön élünk, azt az életet, amely magában hordozza az elmúlást, amelynek minden pillanatban véget vethet a halál! Viszont a dzóé azt az életet jelenti, amelyre Jézus szavai szerint az a bizonyos keskeny út vezet, amely a bűnbocsánattal kezdődik, és sohasem fejeződik be, sohasem múlik el. Ez az Istenben való élet és megbékélt jelenlét.

Jézus erről az életről a János evangéliumában mondja: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik.“

A másik példázat a tékozló fiúról szól. Itt a korábban említett két szó különös hangsúllyal jön elő. Amikor a kisebbik fiú odaáll az apja elé, ezt mondja: „add ki nekem a vagyon rám eső részét“. Itt a testi lét követel. Mikor viszont visszafogadja fiát: "Ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.“ Itt már látjuk, hogy meghalt az a testi lét, amely követel. A tékozló fiú lelkileg abban a pillanatban meghalt, mihelyt becsukta maga mögött az atyai ház kapuját. Mihelyt visszalépett oda, és az apja visszafogadta, újra élt. Azt mondja az apja: feltámadt, újra életre virult. Ezt kell megértenünk, a dzóé szó segítségével.

Kedves testvérek a feltámadás valóság! Krisztus a halált legyőzte és feltámadt, minket nem csak a rossz helyzetekből, buta döntésekből, erénytelen életből támaszt fel, hanem szintén az örök életre visz! Viszont ehhez szükségünk van rá, az élő Istenre.

Éljünk Istennel! Hiába van valakinek gazdag földi élete, nem lesz boldog az igaz élet nélkül. De ha ezt a Krisztusban való életet megkapta, akármilyen nyomorúság törhet az életére, akkor is boldog marad. Erre példa Pál apostol élete. Szoros közössége volt Jézus Krisztussal, de a bioszában nagy nehézségei voltak. Hányattatott sorsa, többszöri megaláztatása mellett gyógyíthatatlan betegsége is volt, ami megnehezítette a munkáját. Pál a példa arra, hogy bármilyen hiányossága is van az embernek a földön, Krisztus azt kiegyengeti és elfedi. Ezt olvashatjuk Pál leveléből, amit a filippi gyülekezetnek írt: „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.“ Krisztus az, aki szemléletváltást hoz nekünk. A keresztyénüldöző Saulból is Pál lehet, aki az élő Krisztust hirdeti. Ez egy új dimenzió. Ezt hozza Krisztus, ezzel a dimenzióval lesz az életünk több, mint létezés. És igen, ezzel, hogy észrevesszük a dimenzió váltást, amit Krisztus nyit meg nekünk, ezzel élhetünk Istennel.

Biztosan mondom Istennél az élet sokkal több, mint 70-80-100 esztendő. Jézus ezt mondja: Én (teljes életet) élek és ti is (teljes életet) fogtok élni. Jézus biosza, biológiai létezése nagypénteken befejeződött. De a teljes, örök élete nem fejeződött be. A feltámadás nekünk csoda, de a Világmindenség Urának nem lehetetlen. Fogadjuk el testvéreim, a világ, a lét értelmét a biológiai életünk során soha nem fogjuk tudni belegyömöszölni a fejünkbe. A bioszunk véges, így vannak korlátaink is. Olyan könnyen megértjük, hogy nem tudunk olyan gyorsan futni, mint egy autó. Sőt, hogy autóval is, nem tudunk tankolás nélkül megtenni 800 km-nél többet, de azt gondoljuk, hogy a világ működését megérthetjük? A világ működésének alapját próbáljuk szemlélni, aki a mi Teremtőnk és Megváltónk.

A húsvét hétfő üzenete, hogy építsük az életünk Istennel. Először is fogadjuk el, hogy az életünk több mint létezés. És a húsvét több mint nyuszi és később majd tojás. Nyuszik helyett az élet mélyebb értelmét bizonyítja. Másodszor értsük meg, hogy minőségbeli különbség van a biológiai élet és a teljes élet között. A teljes élet az igazság felé vezet minket. Harmadszor pedig, el kell fogadnunk, hogy a feltámadás valóság. Miért lett Isten emberré? Azért, hogy a kereszten keresztül lássunk valamit belőle. Azzal, hogy itt járt, hogy nagypénteken elszenvedte mindazt amit a 22. zsoltár leír. Ezzel láthatjuk a hatalmasságát a Teremtőnknek, hogy helyettünk, miattunk és értünk tette ezt.

Ünneplő gyülekezet, építsük az életünket az igazság irányába, mert ez nem csak a mi de az embertársaink javát is szolgálja, és mindenek előtt az Úr Jézus Krisztus dicsőségére cselekszünk. Hogy mi az igazi élet, mi csak pedzegetjük. Hogy milyen lesz az örök élet, csak találgatunk. De ne felejtsük el: Istennél és Istennel semmi sem lehetetlen. Ámen

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

5 + 15 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára