Bőséglakoma Istennel

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2019. június 30. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 55,1-3
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 14,12-24
Alapige: Ézsaiás könyve 55,1-3

"Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek!
Jöjjetek, vegyetek és egyetek!
Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!
Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér,
fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni?
Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat!
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok!"

Ahhoz, hogy ezt az Igét jól értsük, idézzünk fel egy olyan élményt, amikor meghívtak minket egy kellemes alkalomra, mi pedig a meghívást elfogadtuk, és nagyon jól éreztük magunkat. Gondolhatunk akár egy családi ünnepre, szülinapi köszöntésre jó társasággal, jó beszélgetéssel, finom falatokkal; vagy egy szeretetvendégségre, ahol finomakat ettünk-ittunk, és lelkiekben is gazdagodtunk, és feltöltődve, jó érzésekkel mentünk haza.

Ha egy ilyen élményt felidézünk, azt mondhatjuk: Jó dolog meghívottnak lenni! Jó érzés, amikor körülvesznek minket, figyelmesek hozzánk, és kiszolgálnak, minden jóval ellátnak bennünket.

A mai Istentiszteleten, amikor ez az Ige megszólított minket, most ismét meghívottak lettünk. Maga Isten hív meg bennünket, mert valami nagyon kellemeset, nagyon jót készített nekünk, és szeretné, ha részünk lenne benne! A felolvasott mondatok tele vannak Isten kedves unszolásával. Többszörösen is megerősíti, ismételgeti, hogy „jöjjetek”. Jöjjetek, és egyetek, lakjatok jól, jöjjetek, és élvezzétek a finom falatokat!

Ezzel az Igével tehát megkaptuk Isten meghívóját, de mindenképpen érdemes ezt kicsit alaposabban is megvizsgálni. Amikor én felbontok egy meghívót, először csak gyorsan átfutom, miről is van szó, mire hívnak, mikor lesz, el tudok-e menni. De aztán alaposabban is meg szoktam nézni, van-e rajta kép, illusztráció, milyen idézet került rá, sőt, az is sok mindent elárul, hogy milyen papírra és milyen minőségben nyomtatták.

Isten meghívójából is nagyon lényeges dolgokat tudhatunk meg: Kiket hív, mire hív, mi minden derül ki a meghívó feladójáról.

Isten hívásának az első fontos jellemzője, hogy kiemelten azokat szólítja meg, akik szükséget szenvednek. Ő nem úgy tesz, ahogyan mi szoktunk, Ő nem azokat hívja, akiket „illendő”, vagy az eseményre „méltók”, hanem a rászorulókat.

„Ti szomjazók mind, jöjjetek!” S ebbe a szomjúságba ne csak a fizikai szomjúságot értsük bele, hanem mindenféle hiányt, szükséget, minden lelki rászorultságot!

Ti, akik szomjaztok Isten javaira, akik szomjazzátok szeretetét, gondoskodását, jöjjetek! Ti, akik kiszolgáltatott helyzetben vagytok, akik vágyakoztok Isten biztonságára, jöjjetek! Ti, akik szomjaztok a békességre, nyugalomra ebben a zaklatott világban, ti szomjazók mind, jöjjetek!

Milyen lelki állapotban vagyunk? Szenvedünk-e hiányt valamiben? Milyen fizikai vagy lelki szenvedés terheli életünket? Gondoljunk csak azokra, akik az elmúlt napok pusztító viharaiban hatalmas károkat szenvedtek, letépett háztetők miatt lakhatatlanná váltak otthonaik. Vagy azokra, akiket szerettük elvesztése miatt elviselhetetlen üresség vesz körül. Ők is, és mi is, akik velük együtt érzünk: jó tudnunk, hogy Isten hív bennünket. Mint lelki rászorulókat szólít meg.

Isten meghívójából az is kiderül, hogy Ő nem köti feltételekhez a hívását, nincs drága belépő, amit meg kéne fizetnünk.

Biztosan hívtak már minket olyan programokra, amiket nem a mi pénztárcánkhoz szabtak. Egy különleges koncert, vagy egy álomutazás: talán szívesen elmentünk volna, de azt a költekezést nem engedhettük meg magunknak.

Isten a meghívóján kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy amire hív, azt „nem pénzért és nem fizetségért” kapjuk. Sokkal inkább szeretetből akar részesíteni benne, kegyelméből ajándékoz meg vele. Ez olyan meghívó, ami egyben belépő is. Nem kell semmit teljesíteni, megfizetni, hanem csak elfogadni kell a hívást, hogy a miénk legyen.

Az eddigiekben tehát megtudtuk, hogy Isten a szükségben lévőket hívja meg, és hogy fizetni sem kell érte. Ezek után még inkább meglepő, hogy amire meghív, azt a bőség és a teljes megelégedettség jellemzi!

A meghívó képén egy bőséglakoma elevenedik meg. Nem csupán arról van itt szó, hogy csillapíthatjuk éhségünket, és olthatjuk szomjunkat, hanem itt a bőség kifejezéseivel találkozunk! Nem hétköznapi ételeket említ a meghívó. A tej és bor különleges, finom lakoma elkészítésére utal, és a „zsíros falatok” is a laktató finomságokra! A meghívó mindenféle testi és lelki javakban való dúskálásra hív, valami tökéletes megelégedettséget és jólétet kínál.

Ez a kép arról árulkodik, hogy Isten sokkal többet, jobbat készít nekünk, mint amit mi el tudunk képzelni. Amit Ő nekünk szeretne ajándékozni, arra nincsenek kifejezéseink, ahhoz a legmerészebb álmaink is kevésnek bizonyulnak.

Miután Isten meghívójából mindezt megértettük, nyilván mindannyian végre pontosítani szeretnénk: Most akkor mire is hív bennünket Isten? Miféle meghívó ez? Mire érvényes? Hol lehet ezt „beváltani”?

Talán az itteni földi életünkre vonatkozik? Átélhetjük itt a testi és lelki tökéletes boldogságot és teljes megelégedettséget? Vagy ez már a mennyország? Az üdvösség, ahol a tökéletes harmónia valósággá lesz?

Szerintem mindkettő, de mindkettőben a legfontosabb: Isten jelenléte, közelsége! Ne feledjük ugyanis, hogy a meghívóban Isten nem valami meghatározott helyre, címre, hanem Önmagához hív bennünket! Jöjjetek énhozzám, jöjjetek és jóllaktok, jöjjetek és élni fogtok, jöjjetek, és finom falatokat élvezhettek!

Minden teljesség, minden harmónia, minden testi-lelki bőség, boldogság és megelégedettség csak Isten jelenlétében valósulhat meg. Igen, a mennyországnak van „előíze”, és azt egyedül Isten tudja megéreztetni velünk! Azzal, ahogyan átölel minket, ahogyan körülvesz szeretetével, ahogyan rászorulóként megerősít minket, vigasztal és bátorít! A földi javaink, a szeretteink, akik körülvesznek, egy mosoly, ami bearanyozza a napunkat, mind-mind a „mennyország előíze”, és Isten szeretetéből fakad.

A felolvasott evangéliumi részben (Lk 14) Jézus is egy bőséglakoma példájával mutatja be, amit mi Isten mellett kaphatunk. Viszont azt is megmutatja, s ez is nagyon lényeges, hogy a döntés a miénk!

Amikor a meghívást kézbesítik, megdöbbentő párbeszédek zajlanak: az ünnepi lakomát egészen hétköznapi dolgokkal utasítják el a meghívottak. Figyeljük meg, mennyire mai kifogások hangzanak el! Ökreim vannak, mondja az egyik, rengeteg a dolgom, nem érek rá a lakomára, ments ki engem. Földet vettem, mondja a másik, üzleti ügyeim vannak, nem tudok elmenni. Nemrég nősültem, szól a harmadik, elfoglalnak a kapcsolataim, ments ki engem, nem mehetek a lakomára. Nincs semmi kétség, nyomós indokok ezek. De mit utasítottak vissza...!

Jézus a példázatával arra kér bennünket: Ne kövessük az itteni példákat! Ne utasítsuk el, amit Isten számunkra készített! Mert bent a lakomán, Isten közelségében összehasonlíthatatlanul többet nyerünk.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Valahányszor megtet-tétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg."

(Máté evangéliuma 25,40)

Igehirdetések

2019.09.08.
1Thesz 1,6
2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Presbiteri gyűlést tartunk szeptember 17-én, kedden 18 órakor a Gyülekezeti Házban. Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket!
• Elhunyt Mocher Istvánné (Szőke Erzsébet) testvérünk szept. 7-én, 66 esztendős korában. Temetése szeptember 16-án, hétfőn 13 órakor lesz a balatonfőkajári temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról
itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára