Böjt - kegyelem ideje

Alkalom: 
Böjt 1 vasárnapja (Invocavit)
Dátum: 
2019. március 10. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Kor 6,1-2
Audio: 

Olvasmány: 2 Korinthus 6,1-10
Alapige: 2 Korinthus 6,1-2

"Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"

A legnagyobb ünnepeinknek szép hosszú előszobája van, hogy legyen időnk belsőleg is felkészülni, amíg odaérünk. Ilyen az adventi időszak karácsony előtt, mely elcsendesít, várni és befogadni tanít, így érkezhetünk meg Jézus születésének titkához. És ilyen a böjti időszak is, a Húsvét előtti 40 nap: Ezt arra kapjuk, hogy elmélyedhessünk Jézus halálának és feltámadásának titkában.

A böjti időszakot egy Kálvária-dombhoz lehet hasonlítani, ahol az ösvény egy szép kis kápolnához vezet fel. Ahogy elindulunk fölfelé, stációk, megállók segítenek a felkészülésben, melyek Jézus szenvedés-történetének egy-egy részletét ábrázolják. A fölfelé vezető út testileg is többet kíván tőlünk, nagyobb erőt kell kifejtenünk, talán kimelegít, talán meg is izzaszt minket. De amíg felérünk a célhoz, így testileg és lelkileg is egyre jobban bevonódunk Jézus szenvedés-történetébe, és megértjük, hogy mindez értünk történt. Valahogy így segít a böjti időszak is a lelki készülődésben.

Igénk ezt a mostani böjti időszakot „kegyelem idejének” nevezi.

Arról ír itt az apostol, hogy keresztyén emberként nem élhetjük akárhogyan az életünket, hanem figyelnünk kell a nekünk adott időre, a különleges időkre és alkalmakra. „A kegyelem idején meghallgattalak… Íme, most van a kegyelem ideje!”

Tudjuk, hogy a bibliai görögben két különféle szó használatos az időre. Egyik a „kronosz”, ez az az idő, amit mérni tudunk az óra ketyegésével és naptárjainkkal. Másik pedig a „kairosz”, ami az elfolyó időben egy különleges időszak, lehetőség, egy Istentől kapott alkalom. Amikor Pál apostol a kegyelem idejéről beszél, ez utóbbi kifejezést használja.

Igen, a kegyelem ideje „most” van! Az elfolyó időnkben ez a mostani időszak egy kiemelt alkalom, minősített idő! Vigyázzunk, ne engedjük, hogy homokként kifolyjon az ujjaink között!

A „kegyelmi időt” gyakran szoktuk úgy emlegetni, hogy az „még tart”. S aztán meg is nyugszunk, hogy már milyen régóta tart, és reméljük, hogy még sokáig fog tartani ezután is. Csakhogy mihelyt így gondolunk rá, máris ellaposítjuk, szétnyújtjuk, „kronosszá” tesszük a kegyelem különleges idejét. Vegyük komolyan ezt a sürgető figyelmeztetést: Most van itt a kegyelem ideje!

Ezt a böjti időszakot, mint a kegyelem különleges alkalmát, arra kapjuk, hogy belsőleg megerősödhessünk, feltöltekezhessünk.

Hogyan is történhet ez? Nyilván úgy, hogy a külső, a testi dolgok felől hangsúlyosabban befelé, Isten felé, a lelkünk dolgai felé fordulunk!

A böjt tulajdonképpen nem más, mint ennek egy segítő technikája: a befelé fordulás, Isten felé fordulás segítő eszköze. Persze, mint minden eszközzel, ezzel is lehet jól, és lehet rosszul is élni.

Sajnos legtöbben a böjtből csak a lemondást ismerik. Ételekről, italokról lemondás, esetleg egyéb külső élvezetek megvonása, szóval csupa-csupa kényszer. S ha böjtölnek is pl. vallásuk előírása miatt, már nem tudják, mire is jó mindez. Pedig a böjt mit sem ér, ha csak kényszerű lemondás van benne, de lelki nyeresége nincs. A böjt lényege éppenhogy a belső megerősödésben van! A kegyelem ideje arra adatik, hogy a kegyelemben erősödjünk, a lelkiekben gazdagodjunk.

Igenis, lehet a böjt technikáját jól használni. Igen, van benne lemondás, de nem kényszerből, hanem jó szívvel, önként felvállalt lemondás. A böjt mindig arra kérdez rá, hogy mit tudsz odaadni Istennek azért, hogy Ő a lelki oldalon, a hitedben gazdagítani tudjon. Mi választ el téged leginkább Istentől? Mi vesz el túl sok időt, energiát, ami miatt nem találod Őt? Mit tudsz odaadni, letenni, kiengedni a kezedből, hogy többet nyerj a másik oldalon?

Nyilván nem csak a húsról, és ételekről-italokról való lemondásra lehet gondolni. Vonatkozhat a böjtünk tévé-sorozatokra, számítógépre, vagy éppen a beszédünkre is, rengeteg példát sorolhatnánk. Vagy jelentheti azt, hogy bizonyos napokon nem tesszük azt, amit máskor, szabályok közé szorítjuk magunkat. A lényeg azonban mindig abban van, hogy ami a testi oldalon lemondás, elengedés, nemet mondás, az a lélek oldalán erősödés, gazdagodás, ajándék!

A böjt célja mindig az, hogy lelkiekben többet kapjunk. Például ha lemondtunk valamiről, és így több időnk maradt Istenre, a Vele töltött csendességre; ha tudunk mélyebben foglalkozni egy-egy Igével, Isten üzenetével; ha tudunk többet imádkozni, – akkor böjtünk már elérte a célját.

Vagy ha azon kapjuk magunkat, hogy az elmúlt időszakban rendszertelenné vált a Biblia-olvasásunk, és most úgy döntünk, hogy javítunk ezen, és odaadjuk magunkat, időnket az Istennel való foglalkozásra, – akkor volt értelme böjtünknek, elérte a célját.

„A kegyelem idején meghallgattalak... Íme, most van a kegyelem ideje!” – Vajon hogyan lehet a miénk az a kegyelem, amiről itt szó van? Nézzünk erre két bibliai példát!

Az özönvíz történetében azt olvassuk, hogy a gonoszság és embertelenség elárasztotta a világot, az emberek elfordultak Istentől, ezért jött a mindent elöntő árvíz. Mindenki elpusztult, de Noéról és családjáról ezt olvassuk: Noé „kegyelmet talált” az Úr előtt. Mit jelentett Noé és szerettei számára a kegyelem? A pusztulás helyett megmenekülést, halál helyett az életet!

Az Újszövetségben Máriával, Jézus édesanyjával kapcsolatban is ugyanezt a kifejezést találjuk. Amikor Mária megijed Isten küldöttétől, ő ezt mondja neki: Ne félj Mária, mert „kegyelmet találtál” Istennél! Mit jelent itt a kegyelem? Azt, hogy Mária részt vehet Isten tervében, testét-lelkét odaadja Isten akarata megvalósulására, mert őt választotta ki, hogy Fiát világra hozza! Egy csodálatos, mély titkú ajándék itt a kegyelem.

A kegyelmet ma is, nekünk is csak „találni”, elnyerni lehet Istentől! Azt semmilyen praktikával, sem böjttel, sem böjt nélkül nem szerezhetjük meg magunknak. Azt nem lehet kifizetni, megvenni, csakis „találni” lehet Istennél. Ha járna nekünk, mert megérdemeljük, akkor már nem volna kegyelem. Amit Istentől kapunk, az nem „jár” nekünk, éppen az ellenkezője járna, de mi kegyelmet találhatunk Istennél.

Egyetlen dolgot azonban mégiscsak tehetünk érte: Késszé tehetjük, és megnyithatjuk magunkat előtte! Mondhatjuk azt, amit Mária: Történjen velem a te beszéded szerint. Itt vagyok, Uram, testem-lelkem odaadom Neked, valósuljon meg bennem, és rajtam keresztül, amit Te akarsz!

Isten így fordul hozzánk ennek az idei böjti időszaknak a kezdetén: „A kegyelem idején meghallgatlak.” Az Ő kegyelmes ígérete hangzik ezekből a szavakból: Ő kész megajándékozni bennünket, kegyelmével fordul hozzánk, és lelki áldásaival akar elhalmozni bennünket.

Legyünk mi is készen, hogy mindezt elfogadjuk, hogy Őt magát befogadjuk! Legyünk készen odaadni Neki valamit, ami a „miénk”, hogy Ő lelkünkben, hitünkben gazdagíthasson: Mert „most van a kegyelem ideje”!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."

(Lukács 12,48)

Igehirdetések

2019.08.18.
Mt 6,11; Jn 6,48
2019.08.11.
2Sám 24,15-16.18-19.25
2019.07.28.
Mk 12,34a

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára