Az igenetek legyen igen, a nem pedig nem

Alkalom: 
Egyházi év utolsó előtti (reménység) vasárnapja
Dátum: 
2019. november 17. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 5,37
Audio: 

Olvasmány: Máté evangéliuma 5,33-37
Alapige: Máté evangéliuma 5,37

"Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."

Három napja az IKEA-ban voltam. Nem sikerült valami jól a bevásárlás. Először is egy termék nem volt az általam elérhető alsóbb polcokon, ezért megszólítottam egy magas „sárgaruhás” fickót a polcnál – Szervusz, segítenél levenni azt a dobozt? Jött a válasz: Anyád, nem itt dolgozom! És arrébb ment. Lehet, már mások is dolgozónak nézték, és nálam szakadt el a cérna. Sebaj, megoldottam, és már jó ideje bolyongva kerestem egy terméket, odamentem egy sárga ruhás hölgyhöz, jól megnéztem őt, hogy van-e rajta IKEA felirat. Volt! Mondom, hogy mire lenne szükségem. Feleli, hogy maradjak ott, egy perc és hozza. Eltelt a perc, aztán a sokadik is. Végül feladtam, és konstatáltam, hogy ez az „egy perc és hozom” csak egy felelőtlen és hazug mondat volt! És egyből eszembe jutott a Hegyibeszéd most felolvasott része. „Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.”

Ez a mai ige egy kicsit rákérdez az életünknek egy fontos részére: a kommunikációinkra! Elgondolkoztunk-e már azon, milyen kimondhatatlanul nagy dolog az, hogy egyáltalán beszélni tudunk? Hogy szavakba, mondatokba formálhatjuk a gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat, örömeinket, bánatunkat. Óriási nagy jelentőségű dolog ez! Nem tud beszélni a természet, a hegyek sem, a tengerek is hallgatnak, még ha állandó hullámzásukkal örök morajlásban vannak is. Ez különböztet meg bennünket, embereket minden más dologtól és élőlénytől. Jó, tudom, hogy az állatok is kommunikálnak, de egyetlen másik teremtmény sem tud beszélni. 

De te, te tudsz beszélni. Te a gondolataidat szavakba tudod önteni. Észre sem veszed, hogy ezáltal kapcsolat jön létre közted és a másik ember között. A szavak áttörik sokszor a magányodat. Ki tudod cserélni a gondolataidat másokkal. És a beszéd által megint új gondolatok születnek benned. Észreveszed, hogy a beszéd által magadat is jobban megérted. Ezért olyan jó hatású az, amikor valaki jól ki tudja beszélni magát, elmond mindent, ami félelemmel tölti el, ami idegesíti, ami érthetetlen a számára. Szinte máris elvesztik ezek a dolgok az ijesztő mivoltukat. 

Beszélni nagyon nagy dolog! Mindenki beszél. Beszélünk komolyan, tréfásan, nyugodtan, szenvedélyesen, nehezen, könnyen, óvatosan, könnyedén, nyilvánosan, négyszemközt, sírva, nevetve. Folyton beszélünk. 

Jézus egészen megdöbbentően komolyan a kimondott szavainknak a szentségéről, „Istenelőttiségéről” beszél. Hogy minden igen és minden nem, és bizony minden „anyád” és minden „szeretlek” és „utállak” és minden „ó ez nem én voltam, ő volt” közvetlenül az élő Isten előtt hangzik el. Ő is hallja. És hogy minden egyes szavunk, beleértve a kézmozdulatunkat, hanglejtésünket is, ami néha még többet mond, mint a szó, olyan rendkívüli fontosságú, hogy az utolsó ítéleten is foglalkozni fognak vele, lemérik majd ezeknek a megformált gondolatoknak a súlyát, a tartalmát, a hitelét.

Egyszer azt mondta Jézus a farizeusokkal való vitában: “Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.” Megdöbbentő. Olyan könnyen mondunk ki egy szót, olyan hamar kész egy mondat, olyan meggondolatlanul folyik szánkról a beszéd! És mindezek megőrződnek és újra előkerülnek majd az örökkévalóságban! 

Azért veszi ennyire halálosan komolyan Jézus a beszédünket, mert senki sem tudja jobban, mint Ő, hogy milyen ereje, hatalma van a kimondott szónak. Mit művelt Ő a puszta szavával? Azt mondta egy önmagával tehetetlen, teljesen béna embernek: “Kelj fel, vedd fel a te ágyadat, és járj!” Az az ember tényleg felállt, felvette a kis gyékényét, amin feküdt, és elindult. Mert az a szó nemcsak elméleti tanítás volt, nemcsak hangrezgés, hanem hatalommal telített, gyógyító cselekedet is egyszersmind. Mert ahol Jézus beszél, ott mindig történik valami. Ott az a szó formálja az ember sorsát, ott az a szó feloldoz vagy megkötöz, az a szó életet is jelenthet, vagy halált is. Igen, Jézus nagyon jól tudta, milyen hatalma van a szónak.

Ha nem is ilyen mértékben, de a mi szavunknak is van hatalma. Mindenki tudja, mit jelenthet az orvos egyetlen szava a beteg számára: kérem, ön gyógyíthatatlan beteg. Egy ilyen kijelentésnek a következményeként, hogy a beteg elveszítheti minden reményét, életkedvét, esetleg rövidesen tényleg meghal. Ám ha azt mondja: ön beteg, de mindent elkövetünk, hogy meggyógyuljon, ez azt eredményezheti, hogy ugyanaz a beteg talán még évek múlva is él. Micsoda hatalma van a szónak! Egy jóízű humorral teli szó képes egy kellemetlen társalgást egyszerre jó irányba terelni. 

Mert a szavunk áldás is lehet, és átok is. Ki ne emlékezne egy olyan szóra, ami elősegítette valami problémában, vagy megnyugtatta, békét adott a lelkének? Vagy egy olyan szóra, ami fájón megmaradt, és ma is karcolja a lelkét? Ó, mennyi bajt, fájdalmat tudunk okozni szóval! Halkan, suttogva továbbadott szavakkal. „Azt mondta valaki, de nem fontos, hogy ki...” és azután folyik a szó. Meg sem lehet állítani. Tönkretesz rokoni és baráti kötelékeket, szerelmeket és munkahelyi kapcsolatokat.

Érthető hát, ha Jézus ennyire komolyan veszi a beszédet, a szavainknak a tisztaságát, szentségét, igaz voltát. Minden képmutatástól, kétértelműségtől, hazugságtól való mentességét. A szó hatalom. Az igaz szó is hatalom, meg a hazug szó is hatalom. Az igaz szóban mennyei erők működnek, a hazug szóban pedig gonosz erők. Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok arra, hogy mit mondotok, ne játsszatok könnyelműen a szavakkal, mert mindent, amit beszéltek, Isten is hall. Minden szónak, amit kimondotok, Isten a tanúja. Ezért felesleges minden eskü, minden becsületszó. 

Jézus nemcsak a hamis esküt tiltja, hanem egyáltalán az esküt, magát. Mert az, hogy olykor az igazmondást ünnepélyes esküformával is meg kell erősíteni, már ez magában véve mutatja, hogy egyébként a mi szavaink nem mindig ilyen hitelképesek. Az eskü azt jelenti, hogy most valóban igazat mondok! Most. Tehát eleve abból a föltevésből indul ki az eskü, hogy nem mindig mondok igazat. Kivételes esetben szokták mondani: Isten a tanúm. Nos, ez éppen azt jelenti, hogy csak kivételes esetekben gondolnak arra, hogy a szavuk Isten jelenlétében hangzik el, különben nem.

Esküszöm, mennék én, de most nem érek rá, mondja az ember valakinek, pedig nem igaz, csak nem akarja a nyugalmát feláldozni. Esküszöm, szeretlek, nem tudok nélküled élni, suttogja egy kislány fülébe a fiú, és a lány elhiszi, pedig a fiú azt sem tudja még, mit jelent szeretni valakit, csak futó kalandra éhes. Mennyi képmutatás, hazugság, a szavak robbanótöltetével való könnyelmű játék. Pedig minden hazugság, az apró szükség-füllentésektől kezdve, a házastársnak hazudott hűségen át a népeket világégésbe hajszoló hazug propagandáig, mind - mondja Jézus: “a gonosztól való”. Minden szóban, ami nem igaz, a pokol romboló hatalma feszül. 

És itt bátorít minket az ige! Aki valóban Krisztushoz tartozik, meri vállalni a feltétlen őszinteséget, egyenességet, igazságot. Nem fogok senkit ámítani testvérek: Ez őrült NEHÉZ! DE tudjátok,ha valaki egyszer ki mer törni a hazugságok területéről, észreveszi, hogy az emberek körülötte kezdik sokkal jobban megbecsülni, mint eddig. Megnövekedik vele szemben a bizalom, sokkal jobban, mint ahogyan a szükséghazugságokkal próbálta azt biztosítani a maga számára. Úgy halljátok hát, hogy nem én mondom, hanem Jézus: „A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.”

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én délben egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára