Amit csak kértek az én nevemben

Alkalom: 
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
Dátum: 
2019. április 7. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 16,23-24
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 16,23-33
Alapige: János evangéliuma 16,23-24

"Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen."

„Amit csak kértek”. Jézus itt nagyon szélesre tárja a kapukat az imádság meghallgatásával, a kéréseinkkel kapcsolatban. És nem csak egyszer, nem csak itt, a tanítványoktól való búcsúzásakor, hanem sokszor megismétli az evangéliumokban, hogy kéréseinkkel Istenhez mehetünk teljes bizalommal. „Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” Olyan természetességgel következik itt is a „kérjetek”-ből az „adatik”!

Jézus tehát szélesre tárja a kapukat, ugyanakkor sok imádkozó tapasztalata az, hogy be akar menni a nyitott kapukon, de mintha mégis falba ütközne; visszapattan, mintha mégis zárva lenne, nem kapja meg, amit kér. Mintha a szélesre tárt kapukon mégis valami láthatatlan szűrő lenne, ami nem enged át mindent.

Persze a leggyakoribb oka annak, hogy fennakadunk a szűrőn, az, hogy önmagunkkal vagyunk tele, a saját vágyainkkal, saját elképzeléseinkkel. „Segíts, hogy sikerüljön.” „Add, hogy megkaphassam.” „Segíts, hogy könnyebb legyen.” És visszük a kért dolgokat, tárgyakat, a vágyainkat, – és fennakadunk.

Előfordul azonban olyan is, hogy nem önző vágyainkkal akarunk bejutni, hanem másokat viszünk, hitben megharcolt imádságban megyünk, mégsem sikerül. Gyülekezetünkben is milyen sokszor könyörögtünk volt gondnokunkért, hogy meggyógyultan visszatérhessen közénk, Isten azonban másként rendelkezett. Fennakadt a kérésünk.

Sajnos sokaknak ezen a ponton meg is törik a hite, nem tudják elfogadni, hogy Isten nemet mondott a kérésükre, csalódnak, és talán azt kérdezik: Ha nem kapom meg, akkor miért imádkozzak? – És valóban fontos a kérdés: vajon miért is imádkozunk? Vágyaink teljesülése érdekében, vagy lehet valami más értelme is?

Az első és legfontosabb, amit ebben az Igében megérthetünk, hogy az imádsággal kapcsolatban a hangsúly nem a kéréseink teljesülésén van, hanem a Jézussal való kapcsolatunkon!

Jézus itt valóban szélesre tárja a kapukat, de nem azért, hogy aztán bármit elérjünk, „terülj, terülj, asztalkám”; vagy hogy önmagunkat megvalósítsuk; sőt még csak nem is azért, hogy a mégoly önzetlen kéréseink megvalósuljanak. – Az elsődleges cél, hogy magát Jézust megtaláljuk! Hogy egészen az Övéi legyünk, elsőként Őt magát ragadhassuk meg.

Mert tudja a mi Mennyei Atyánk, hogy mire van szükségünk. Sőt, Ő tudja csak igazán! Ő ismeri szükségeinket. Pontosan tudja, milyen fontos nekünk az egészség, és a mellénk adott társak, és pontosan tudja, hogy pénzből élünk, és hogy erőre van szükségünk, hogy dolgozhassunk, tanulhassunk, előre jussunk az életben.

...És ráadásul sok mindent megad nekünk. De a ráadás előtt, – az elsődleges, amit szeretnénk elérni, megkapni, az maga Jézus kell, hogy legyen.

Az imádság hangsúlya a Jézussal való kapcsolatunkon van. Ez már csak abból is egyértelmű, hogy Jézus így mondja: „az én nevemben”. Kérjetek az én nevemben. Kérjetek rajtam keresztül, velem együtt. Amit az Atyától kapsz, azt velem együtt kaphatod meg.

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” Sokkal bőségesebben, mint ahogy kérjük, de Vele együtt kapjuk!

„Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben… Azon a napon az én nevemben kértek, és nem én kérem majd az Atyát értetek, mert maga az Atya szeret titeket, mert ti szerettek engem.” – Itt válik teljesen világossá, mit is jelent Jézus szerint az Ő nevében kérni: Közvetlen kapcsolatot Istennel, aminek a szeretet az alapja! Ezért aztán nem tárgyakért imádkozunk, nem vágyaink beteljesüléséért, mert ezeknél sokkal többet kapunk: Jézust magát.

Ugyanezt láthatjuk a sokszor idézett Filippi 4,6-ban is: „Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Miután kéréseinket Isten elé tártuk, Ő békességgel, és a Jézusban való megőrzéssel válaszol. Ez pedig sokkal több, összehasonlíthatatlanul több, mintha minden egyes kérésünket beteljesítené! Mert éppen attól lesz teljes békességünk, hogy mindent, minden kérésünket, teljes önmagunkat tehetjük teljes bizalommal az Ő kezébe! Ezért kell tehát Elé tárni minden kérésünket, – Ő pedig megadja majd nekünk, ami az Ő szeretetéből fakad, ami igazán fontos nekünk, ami a valódi szükségletünk.

Az eddigiekből is egyértelmű, hogy „Jézus nevében” kérni nem azt jelenti, hogy minden imádságunk végére ezt odatesszük: „Jézus nevében hallgass meg.” Sőt nagyon vigyáznunk kell ezzel, nem szabad Jézus nevével visszaélnünk, és azt gondolnunk, hogy ha ezt így mondjuk, akkor Isten majd jobban meghallgat bennünket. Hiszen ha valami nem Jézus terve szerint való, akkor eleve fölösleges hozzátenni, hogy „Jézus nevében”.

Amikor Jézus nevében kérünk, akkor Vele együtt kérünk, úgy kérünk, ahogy Ő! Amikor Jézus nevében kérünk, akkor az Ő szívéből szólunk, nem a sajátunkból, ami vágyakkal van tele! Azt kérjük, ami Neki kedves, nem azt, ami nekünk! Azt kérjük, amit Ő akar, nem azt, amit mi!

Az imádságnak sokféle formája van. A legegyszerűbb és legelemibb a kérő ima. Kérünk Istentől, mert szükségeink és hiányaink vannak, és ezeket odavisszük Hozzá. Kérő imádságot mondanak legtöbbször és legkönnyebben az emberek. – Aztán van hálaadó imádság, amikor köszönetet mondunk Istennek ajándékaiért. Az ilyen imádság már sokkal jobban Isten felé fordít, észrevesszük szeretetét, gondoskodását, és hálát adunk érte. – És van, amikor egyszerűen csak dicsérjük Istent Önmagáért. Rácsodálkozunk hatalmára, bölcsességére, szeretetére, szépségére a világban, és csak kimondjuk ezt. Ilyenkor nem kell semmit indokolni, csak áldjuk Istent azért, amilyen! Amikor így imádkozunk, ilyenkor vagyunk legközelebb Isten szívéhez az imádságban!

Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor együtt dobban a szívünk az Ő szívével. Teljesen feladjuk önző vágyainkat. Azt kérjük, ami Neki kedves, és ilyenkor kérjük a legjobbat önmagunknak is!

A böjti időszak kiemelten az imádság ideje. Jézus szélesre tárja előttünk az ajtót, azért, hogy Őt magát megtaláljuk, és Vele együtt mindent.

Segítsen bennünket Isten, hogy gyakoroljuk magunkat igazán Jézus nevében imádkozni!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én Lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.”

(Zakariás könyve 4,6)

Igehirdetések

2019.06.09.
Jn 3,5-8
2019.06.02.
Mk 4,26-28
2019.05.19.
Zsolt 59,1-4.17-18

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

•  A Nőszövetség következő alkalma jún. 14-én, pénteken 18 órakor lesz a Gyülekezeti Házban. Szeretettel várjuk az asszonytestvéreket!
Dull Ferencné (Csekő Mária) testvérünk életének 100. esztendejében hunyt el. Temetése jún. 14-én, pénteken 17 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló szeretete legyen gyászoló szeretteivel!
• Az elmúlt időszakban a vaddisznók rengeteg kárt okoztak a református temető sírhelyein. A helyileg illetékes Vadásztársaság, az Egyház és az Önkormányzat május 27-én hétfőn megállapodtak, hogy a tarthatatlan és kegyeletsértő helyzetet igyekeznek minél gyorsabban felszámolni. A Vadásztársaság vállalta a vadak riasztását, befogását, ill. engedély esetén kilövését, az Egyház a terület teljes körbe kerítését, az Önkormányzat pedig szükség szerint jogi és anyagi segítség nyújtását.
• A meghirdetett adománygyűjtés az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) idén is folytatódik. Adományainkat eljuttathatjuk banki utalással, sárga csekken, vagy a Takarékszövetkezetben és a járulékgyűjtőknél történő befizetéssel. Isten iránti hálával köszönjük az adakozóknak az eddig beérkezett adományokat!
• Hamarosan elkezdődik a kenesei templom felújítása. A támogatási keretből első lépésben a torony újulhat meg. Nem fért azonban bele a kivitelezési költségvetésbe a toronyóra, ezért azt saját forrásból szeretnénk megújítani. Erre a célra is adománygyűjtést hirdetünk, hálás köszönettel fogadunk minden támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára