Végességünket feltörő Úr

Alkalom: 
Örökkévalóság vasárnapja
Dátum: 
2018. november 25. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 65,18-19a
Audio: 

Olvasmány: Ézsaiás próféta könyve 65,17-25
Alapige: Ézsaiás próféta könyve 65,18-19a

"Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek!
Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. 
Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel."

Ez a mai vasárnap az egyházi ünnepköri beosztás szerint az utolsó. A következővel egy új egyházi év kezdődik advent idejével, a karácsonyi ünnepkörrel. Múlt vasárnap a Reménység vasárnapja volt, a mait pedig örökkévalóság vasárnapjának nevezik, mivel témájával, igéivel Isten örökkévalóságára mutat.

„Örökkévalóság”. Ízlelgessük kicsit, mit is jelent. Ezt a szót a hétköznapi életben talán olyasféle helyzetekben szoktuk használni, mint amikor valakire, férjre, feleségre várunk: „egy örökkévalóság, mire te elkészülsz”. Szóval ez valami nagyon hosszú időt jelent.

Isten örökkévalósága olyasmit jelent, hogy Őt nem köti az idő. Neki nem ketyeg az óra. Egyszerre látja az idő és az életünk elejét és végét.

Vajon milyen jelentősége lehet ma számunkra Isten örökkévalóságának? A mai Igéből azt láthatjuk meg, hogy nagyon fontos üzenetet, értékes ajándékot hordoz számunkra Isten örökkévalósága.

Ady egyik versében ír „perc-emberkék”-ről, akik dáridóznak, ma még hatalmaskodnak, de holnap el kell tűnniük, és jön valami jobb, nemesebb. Hasonló szó-kapcsolat egy másik versében a perc-barátok; akik tegnap jöttek, s holnap mennek.

Vegyük most kölcsön ezt a perc-embert, és nézzük meg magunkat a segítségével! Ha őszintén belegondolunk, bizony nagyon jellemző ránk! Perc-emberek vagyunk, ideiglenesek és törékenyek. Elkap valami, csak egy vírus, beépül, átprogramozza működésünket, és hogy földhöz tud vágni! Hát még, ha komoly betegséggel szembesülünk. Perc-emberek. Napi szinten az aktuális gondjaink, feladataink határoznak meg elsősorban, és szinte bezárnak minket a mába. Húzzuk az igát, végezzük hétköznapi feladatainkat, dolgozunk, mint a hangyák, szorgalmasan, hogy fenntartsuk magunkat. – De éppúgy, ahogyan a hangyák, sokszor nem is látunk magasabbra: Gyakran azt sem érzékeljük, hogy valaki fölénk hajol, figyel minket, és látja küszködésünket. Valaki, aki hatalmas, végtelen erős, és szeret bennünket, ezért segíteni akar.

Igen, Isten örökkévalósága valami olyan, ami képes felemelni minket. Kitágítja a mi beszűkült látókörünket, távlatot kínál életünk elé. Megadja azt a kiváltságot, hogy az Ő szemével láthassuk magunkat, s bizony úgy egészen más színbe öltözik minden!

Amikor ez a prófécia először elhangzott, válságban volt Isten népe. Izráel fölött hol a perzsák, hol az egyiptomiak uralkodtak, nekik pedig alkalmazkodniuk kellett a különféle diktátumokhoz. Gazdaságilag kiszolgáltatottak voltak, s hiába dolgoztak, még munkájuk gyümölcse nem őket gazdagította: elvitték ilyen-olyan adókkal.

Most pedig ezzel a prófétai Igével Isten odalép hozzájuk. Azt mondja nekik: Én valami újat, mást készítek nektek, amiben boldogok lesztek! Nem veszik el többé mások, amiért ti megdolgoztok, hanem saját házaitokban hosszú és megelégedett életet élhettek!

Ami ebben a próféciában, a képeiben elénk tárul, az maga a mennyország. Az örök boldogság, ahogy az ószövetségi ember értette. Nincs fájdalom, saját házaikban élnek, élvezik földjük gyümölcsét, és még a vadállatok is békében együtt élnek a többiekkel. Békesség van az egész teremtett világban. Békesség, közösség Istennel, és megelégedett élet.

Sajnos nem derül ki, hogy ezek az Igék milyen hatást gyakoroltak Isten népére. – Viszont nekünk az a fontos kérdés, hogy MI hogyan fogadjuk azt, engedjük-e hatni Isten szavait! Boldogok vagyunk, ha fel tudjuk emelni fejünket, ha elfogadjuk ígéretét, és engedjük, hogy az hatni tudjon az életünkben! Boldogok vagyunk, ha Urunk kiemelhet minket a hangya-létünkből, melybe beleszűkül életünk!

Képzeljük csak el, hogy mit jelent a sivatagi vándornak, amikor megpillantja távolról az oázist és pálmafákat! Óriási erőt ad neki, pedig még csak látja! Tudja jól, hogy még nagyon messze van tőle, s talán alig van már jártányi ereje, mégis: az egyhangú homoksivatag buckáin túl már látja, hova fog érkezni. Ott várja őt a víz, a felüdülés!

Így van ez a mi életünkkel is.

Istennek az a célja most velünk, hogy megérezzünk valamit az Ő örökkévalóságából, végtelen hatalmából. Amiből Ő gazdagítani akar bennünket, megajándékozni, erőt adni a földi vándorláshoz. Lehet, hogy úgy érezzük, iszonyú messze még a megérkezés, és újra meg újra homokbuckák bukkannak elénk. De már mögéjük tudunk látni, és jól tudjuk, mi vár bennünket!

Van egy érdekes fordulat a prófécia gondolatmenetében. Először még Isten azt mondja népének: örüljetek, vigadjatok mindannak, amit teremtek, és nektek adok – mintha kívülálló lenne; de aztán már bevonódik, és a saját öröméről beszél!

„Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel.” Én, az Úr, népemmel együtt fogok örvendezni!

Igen, Istennek fontos, hogy velünk együtt örüljön! Sokan talán úgy képzelik Istent, hogy jól elvan valahol fent, magában. Jól elvan a maga örökkévalóságában, tölti végtelen idejét gondtalanul valami mennyei palotában, örökkétartó saját boldogságában… Hát nem így van! Ő nem távol van, hanem mellettünk! És a jövőben is mellettünk lesz. Ő együtt akar örvendezni velünk!

Most még nem lehet teljes Isten öröme, hiszen bajban látja népét. Ha népe szenved, az Neki is fájdalom. Ha az övéit kifosztják, bántják, az Neki is szenvedés. Öröme akkor lesz teljes, ha velük együtt örülhet!

Jézus is pontosan erről beszélt tanítványainak az utolsó vacsorán. A páskavacsorának megvolt a maga pontos menete. Először a kenyeret törte meg, és adták körbe, azután pedig a bort. Ilyenkor a páskaliturgia szerint mindig hálát adtak a föld és a szőlő terméséért, mellyel Isten táplálja az embert. Jézus is hálát adott, majd azt kérte tőlük, hogy később is, amikor együtt esznek, emlékezzenek az ő áldozatára, megtört testére és kiontott vérére. – És ezután Jézus még valami fontosat hozzáfűzött: „Nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amikor majd újat iszom veletek Atyám országában.” Újat, veletek együtt! Előbb még szenvedés vár rám, fára feszítenek, megölnek. De van tovább, halál után van feltámadás, és van örök élet, van örök boldogság, s abban én együtt leszek veletek!

Hát ezért nem vagyunk perc-emberek! Nem vagyunk belezárva a kicsiségünkbe és törékenységünkbe, mert mi ehhez az Úrhoz tartozunk! Ővele mi is „belelógunk” az örökkévalóságba, részünk lesz benne!

Persze, most még az itteni életünkben van, hogy erőtlenek vagyunk, elbotlunk, s ha rosszul mennek dolgaink, ha fáj az élet, ha ilyen-olyan betegségek gyötörnek, az valódi szenvedést okoz. Mégis, mi messzebbre láthatunk, és tudhatjuk, hogy van tovább. Van más, új, amit Isten nekünk készített.

Urunk velünk együtt akar örvendezni! Mondjunk mi is igent a tervére! Nyerjünk erőt szavából, és engedjük, hogy ígérete hatni tudjon az életünkben!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

8 + 12 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.”   

(Efézusi levél 5,8-9)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

Kántorkoncert lesz augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára