Békesség Jézusnál

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap
Dátum: 
2018. szeptember 9. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Lk 6,1-5
Audio: 

Olvasmány: Mikeás könyve 5,1-6
Alapige: Lukács evangéliuma 6,1-5

"Egyik szombaton gabonaföldeken ment át Jézus, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték: Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik: Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor megéhezett ő is meg azok is, akik vele voltak? Bement az Úr házába, elvette a szent kenyereket, és megette, sőt azoknak is adott, akik vele voltak; pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik: Az Emberfia ura a szombatnak."

A Bibliaolvasó Kalauz mára kijelölt ószövetségi Igéje Mikeás könyvéből a Betlehemben megszülető Messiás uralkodásáról hangzott. A prófécia úgy jellemzi azt az időszakot, hogy a Messiás majd népe élére áll, vezeti őket, megvédi ellenségeitől, nyugodtan élnek, és olyan lesz Isten népe, mint az Úrtól jövő harmat, – majd így foglalja össze mindezt: „ez lesz a békesség”. A héber „salom” kifejezés nemcsak békét jelent, hanem biztonságot, védelmet, egészséget és jólétet is. Tehát egy olyan állapotot, amiben „minden rendben van”.

A felolvasott evangéliumi történet azt tárja elénk, hogy a Betlehemben megszületett Messiás miképpen ajándékozza ezt a békességet az övéinek. Hogyan teszi ezt Jézus átélhetővé és testközelivé tanítványainak?

Képzeljük magunk elé ezt a gabonaföldi jelenetet! Ahogy Jézus és tanítványai gabonaföldeken mennek át, és a kalászokat tenyerük között morzsolva a gabonaszemeket eszegetik. Talán önmagunkat is szívesen odaképzeljük ebbe a jelenetbe. Jézussal beszélgetni, a közelében lenni, az övéivel együtt hallgatni a szavait, és közben gabonaszemeket rágcsálni egy békés, napfényes gabonamezőn sétálgatva: ezek igazán felemelő és üdítő percek lehettek! Ez az egész jelenet valami mély békességet, nyugalmat, életörömöt sugároz. Olyan ez, mint amikor nagyon mélyet sóhajtunk, fellélegzünk a terheink, aggódásaink, zaklatottságunk alól. Itt minden a békességről, a lelki és testi megelégedésről, az életörömről szól.

Vajon kell-e nekünk ez a felüdülés és békesség? Fontos-e ez nekünk? Vágyunk-e rá igazán? Vajon nem szoktunk-e hozzá túlságosan is, hogy ezek hiányoznak az életünkből, mindennapjainkból? Nem mondtunk-e le arról, hogy ez az állapot még elérhető, megtalálható a mi számunkra is?

Van egy kontraszt-történet az újszövetségben: Ebben is együtt vannak Jézus és a tanítványok, de a tengeren. A történet leírja, hogy szélvihar csapott le rájuk, elborították őket a hullámok. Eközben Jézus aludt, a tanítványok pedig ki voltak szolgáltatva az elemeknek. Kétségbeesve kiabáltak Jézusnak: Kelj fel, gyere, és segíts, mert itt fogunk elpusztulni!

Talán úgy érezzük, hogy ez a jelenet sokkal jobban leírja a mi életünk valóságát. A hétköznapjainkban, a küzdelmeinkben, feladataink végzése során többször van részünk ilyen viharban. Érezzük a kiszolgáltatottságunkat, elsodornak minket a lelki viharok, dobálnak a hullámok.

Azonban ez a történet is egészen másképpen folytatódik! Jézus fölkelt, ráparancsolt a szélre, és elállt a vihar. Csend és békesség lett. A tanítványok odaborultak Jézus elé, megéreztek valamit isteni hatalmából, hálát adtak neki. A csend és békesség a hálaadás alkalma volt számukra.

Lám, még ez a viharos történet is Jézus mellett úgy tud befejeződni, hogy visszatér az életöröm és a békesség. Akárcsak itt a gabonaföldön.

Olyan jó lenne, ha ezt a gabonaföldi képet be tudnánk engedni a gondolatainkba, életünkbe! Ez az életöröm és békesség fel van kínálva nekünk: Fogadjuk el ezt Jézustól! Az ő közelségében még a külső viharok ellenére is megtalálhatjuk a békességet, és a lelki feltöltődést.

Nagyon fontos, hogy mindez éppen szombaton történik. A szombat Isten rendelése szerint a nyugalom napja. Ennek lényegéhez tartozik mindaz, ami a gabonaföldi jelenetben látható, az életöröm, a békesség, a lelki felüdülés és nyugalom.

Az imént az volt a kérdés, hogy vajon kell-e ez nekünk, fontos-e számunkra. Legtöbbünk biztosan ezt válaszolná a kérdésre: igen, szükségünk van erre! Szükségünk van rá, hogy néha kilépjünk a pörgésből, stresszeinkből, az állandó cselekvési kényszerből. Szükségünk van erre a gabonaföldi békességre Jézussal, – de vajon tudunk-e ennek megfelelő döntéseket hozni?

Mint Mária, aki úgy döntött, hogy Jézus látogatása neki nem pörgést és szorgoskodást fog hozni, hanem csendet és hallgatást. Úgy döntött, hogy egyszerűen csak odatelepszik Jézus lábaihoz, és issza szavait. Úgy döntött, hogy neki most erre a befogadásra van szüksége. S amikor testvére ezt szóvá tette, mert ő így magára maradt a vendéglátás feladataival, akkor maga Jézus vette védelmébe Máriát, mert „a jó részt választotta”. Jól döntött.

A mi „szombatjaink” (vasárnapjaink) ezt a „jó részt” nekünk is felkínálják. Megvannak a lehetőségeink az Isten közelségének átélésére, vannak gyülekezeti alkalmaink, személyes csendességeink. Azonban a mi döntésünkre is szükség van, hogy ott legyünk a „gabonaföldön”! Hogy Jézus felüdíthessen, adhassa az Ő békességét, ami sehol máshol nem található meg.

Váratlanul aztán megjelennek a farizeusok, és durván belerondítanak az eddigi nyugalomba: „miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad?” Nyilván a kalászok morzsolgatására gondolnak, az ugyanis munkának számított, így tehát a parancsolat megtörésének is.

Érezzük, mennyire nem való ide ez a kérdés. Az eddigiekből éppenséggel azt látjuk, hogy a tanítványok ott a gabonaföldön betöltötték Isten törvényét! Átélték Jézussal a nyugalmat, a lelki felüdülést, békességet, a szombat pedig éppen erre rendeltetett! A szombat törvényt sokkal inkább a farizeusok szegték meg ezzel a kérdéssel, hiszen a szombat örömét igyekeztek elvenni a tanítványoktól.

Válaszában Jézus Dávidra hivatkozik, hogy ő is megette a szent kenyereket, amikor üldöztetésének idején csapatával együtt megéhezett. Nem véletlen, hogy őt említi Jézus. Dávid ugyanis ebben a korban a messiási reménység és szabadítás szimbóluma volt! A párhuzammal Jézus arra mutat rá, hogy itt a gabonaföldön a messiási békességből valósult meg valamennyi! Ez a „salom” előképe, amikor minden rendben van, és minden a helyére kerül. És Jézus nem engedi, hogy ennek örömét, a lelki felüdülést bárki is elvegye az övéitől.

Bátorítson minket ez az Ige, ne engedjük senkinek, hogy elvegye tőlünk a feltöltődés alkalmait, és mi se fosszuk meg magunkat ezektől! Keressük mindig a „gabonaföldeket”, azokat a helyeket és alkalmakat, ahol Jézus mellett lehetünk, ahol rendbe jöhetnek dolgaink, fellélegezhetünk, terheinktől megszabadulhatunk.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

Jézus mondja: „Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

Igehirdetések

2020.05.24.
Zsolt 50,15.23; 1Móz 24,27
2020.05.17.
Mt 6,7-8; Kol 4,2-3

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Mostantól újra megtartjuk az istentiszteleteket vasárnaponként a hatályos egészségügyi szabályok betartásával. Kérjük, hogy a templomi ülőhelyeket másfél-két méteres távolságban foglaljuk el (kivétel a közös háztartásban élők), hozzunk és viseljünk maszkot, és kerüljük a kézfogást, érintkezést!
Pünkösd mindkét napján tartunk ünnepi istentiszteletet fél 11-kor, azonban úrvacsoraosztás csak pünkösd vasárnap lesz, az előírt higiéniai szabályok betartásával. Szeretettel hívjuk a Testvéreket!
Evangélikus úrvacsorás istentisztelet lesz pünkösd vasárnap 14 órakor Lampért Gábor, siófoki evangélikus lelkész szolgálatával.
• Hétközi alkalmakat még nem tartunk, és egyelőre az akarattyai Imaházban sem lesz istentisztelet. Kérjük szépen az akarattyai testvéreket a kenesei templomhoz való eljutás megszervezésére.
• A templomban vasárnaponként elhangzó igehirdetések továbbra is elolvashatók, meghallgathatók és megtekinthetők lesznek gyülekezetünk Facebook-oldalán, valamint a refkenese.hu honlapunkon.
• A „Mécses” című heti kiadványunkat igyekszünk gyülekezeti tagjainkhoz ezután is eljuttatni. Hálásan köszönjük mindazok szolgálatát, akik ebben a misszióban segítségünkre vannak!
• A mai napon Istennek adunk hálát Vér László és Kiss Irén testvéreink házasságkötésének 50. évfordulóján. A Mindenható Isten áldja és őrizze meg őket továbbra is békességben, jó egészségben és szeretetben!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki a nehéz helyzetben is adományával, egyházfenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára