Kiválasztó szeretet

Alkalom: 
Epifánia ünnepe utáni 2. vasárnap
Dátum: 
2017. január 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Thesz 2,13b.15
Audio: 

Olvasmány: 2. Thesszalonikai levél 2,13-17
Alapige: 2. Thesszalonikai levél 2,13b.15

"Mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. ... Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok."

Ebben az igeszakaszban keresztyén hitünk egyik legmélyebb titkáról ír Pál apostol: a kiválasztottságunkról. „Kiválasztott titeket kezdettől fogva az üdvösségre.”

Vajon hogyan is kell érteni a mi kiválasztottságunkat? Mit jelent ez? Régóta hitben járók is néha felteszik azt a kérdést: Honnan tudhatom biztosan, hogy ez rám is vonatkozik, én is a kiválasztottja vagyok?

Tudjuk, hogy Pál apostol nagyon jól ismerte a thesszalonikai gyülekezetet. Missziói útjai során többször is járt közöttük. Az ő igehirdetésére fogadták el a Jézusról szóló evangéliumot, így ismerték meg, és fogadták el Krisztust, az ő megváltó kegyelmét. Az apostol jól tudja, hogy a gyülekezet nem angyalokból, hanem hús-vér emberekből áll. Mégis teljes magabiztossággal ezt írja nekik: Szeret titeket az Úr. Kiválasztott titeket kezdettől fogva az üdvösségre. Az Ő kiválasztottjai vagytok, hogy már itt a földön a Benne való hitben éljetek, és egykor majd az örök boldogságban is részesüljetek.

Vajon honnan tudja ezt Pál ilyen magabiztossággal?

Segít ennek megértésében, ha látjuk, hogy hogyan is érti ezt a bizonyos kiválasztottságot. Mit jelent az, amikor Isten kiválaszt magának valakit?

Amikor mi válogatunk, mindig a lehető legjobbat választjuk magunknak. Ezért aztán a kiválasztottság alatt is egyfajta elitséget értünk. A „kiválasztott” nyilván a legjobb, a legeredményesebb, a legtöbbet teljesítő.

Például azt a döntést, hogy ki vesz részt az olimpián egy versenyszámban, nagyon komoly kvalifikációs versenyek előzik meg. A legjobbak közül is a legjobbak, legeredményesebbek képviselhetik az országot. Az Eurovíziós dalfesztivál nagy döntőjét is országonként válogató versenyek előzik meg. Aki végül az országot képviseli dalával, hangjával, annak a válogatásokon a legjobbnak kell lennie, a legtöbb támogató szavazatot kell begyűjtenie.

Amikor Isten kiválasztására gondolunk, minden ilyesmit el kell felejtenünk. Isten kiválasztásában nincsen semmiféle elitizmus, hogy csakis a legjobbak. Nem függ a kiválasztottság semmiféle versengéstől, semmilyen eredménytől vagy csodás teljesítménytől. Sőt, ellenkezőleg: Isten annak ellenére választja ki Övéit, amilyenek!

Az eredeti görög kifejezés elsődleges jelentése az, hogy kiválaszt, előnyben részesít valakit. A másodlagos jelentések azonban tovább színezik, gazdagítják a kiválasztást: ránéz, rátekint valakire, kézbe vesz, a kezénél fogva megragad valakit, kiemel.

Isten kiválasztása ilyen rátekintő, kézbe vevő, megragadó, kiemelő kiválasztás!

Ézsaiás egyik próféciája leírja, hogy Isten hogyan érkezik választott népéhez. Az Úr mint Pásztor közeledik hozzájuk, karjára gyűjti a bárányokat, a gyenge szoptatós juhokat az ölébe veszi, vagyis a kicsiket, a segítségre szorulókat a védelmébe veszi (Ézs 40).

Egy másik kép is eszembe jut erről: ahogyan a sas-mama bánik gyenge fiókáival. Azok repülni tanulnak, de nincs még elég erő bennük, elfáradnak, nem bírják. Amikor azonban zuhannának, anyjuk alájuk repül, és az ő kiterjesztett szárnyain erőt gyűjthetnek, miközben anyjuk magasba emeli őket.

Ilyen az Isten kiválasztása is, meglátja a gyengeséget, megtart és felemel. Az Ő kiválasztásáért nem lehet versenyezni, sem másokkal megküzdeni. Isten kiválasztása mögött egyetlen mozgató áll: az Ő szeretete.

Látja elesettségünket, ismeri hibáinkat, ismeri a takargatnivalóinkat, a céltévesztettségeinket – ezzel együtt úgy dönt, hogy kiválaszt, mert szeret.

Van egy Ige az Ószövetségben, amikor Isten beszél Izráel kiválasztásáról. Nagyon tanulságos ez, mert elárulja, hogyan gondolkodik népéről. Nem azért választottalak ki, mert te volnál a legkiválóbb és legnagyobb. Sőt, te a legkisebb vagy valamennyi nép között. Ismerem kicsi voltodat, elesettségedet. Azért választottalak ki, mert szeretlek.

Nézzük végül Isten kiválasztásának a személyes kérdését: Honnan tudhatom, hogy Isten kiválasztó szeretete rám is érvényes? Honnan tudhatom, hogy én is az Ő kiválasztottja vagyok?

Az eddig elmondottakból is kiderül, hogy ez a mi hitünk kérdése! Bizalmi kérdés. Isten felajánl nekem valamit, én vajon el tudom-e fogadni?

A Szentírás egészéből az derül ki, hogy Isten szándéka az emberrel nem a harag, nem az, hogy elvesszen, elkárhozzon. Ő azt akarja, hogy minden ember Őt megismerje, és az üdvösségre eljusson. Csakhogy azt is tapasztaljuk, hogy ezt nem minden ember akarja, sokan elutasítják, vagy nem törődnek vele. Miért nem mindenkié tehát az üdvösség? Mert annak szűrője a hit! Ami pedig egy bizalmi kapcsolat Isten és ember között.

Isten felkínálja nekem megmentő szeretetét, felém nyújtja karját. Elfogadom-e? Megragadom-e? Van-e bennem bátorság, hogy Isten gyermekeként igent mondok Neki: Rád bízom magam egészen.

Egyik evangéliumi történet leírja, amikor Péter megsüllyedt kissé a tengeren. Pedig olyan szépen, bátran indult el Jézus hívására. Talán meglátta a hullámokat, a mélységet a lába alatt, és kételkedni kezdett?

Igen. Talán velünk is sokszor előfordul ilyen megsüllyedés, amikor meggyengül a hitünk. Mert levesszük szemünket Jézusról, félrenézünk, elsodornak életünk egyéb dolgai, megijesztenek hullámok és mélységek.

Hogyan érvényesül Péter esetén, hogy ő Isten kiválasztottja? Úgy, hogy nem süllyed el! Jézus felé nyújtja kezét, Péter pedig megragadja. Átéli Jézus mellett, hogy újra biztonságban van, mert Ő megtartja életét. A hullámzó tengeren is szilárdan áll Vele együtt, biztos a talaj lába alatt.

Ezt a szilárdságot, ezt a megtartott állapotot az apostol is hozzákapcsolja a kiválasztottsághoz. Kiválasztott titeket, mivel szeret, álljatok tehát szilárdan, és ragaszkodjatok ahhoz, amit tőlem tanultatok!

Péter példája nyomán mondhatjuk mi is bátorsággal: Igen, mi hisszük, hogy szilárdan állhatunk ebben az ingó-bingó világban! Annak ellenére, hogy sok minden megrendíthet minket, ijesztőek a hullámok, sokszor csalatkozhatunk emberekben, társakban, vagy saját félelmeink gyötörnek, talán nagy és sötét mélységekbe kell belenéznünk életünk során.

Mindezek ellenére szilárdan állhatunk, mert elfogadjuk Jézus felénk nyújtott karját, igent mondunk Isten felénk forduló, kiválasztó szeretetére.

Hála legyen Istennek, hogy ebben ma is megerősít bennünket!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

4 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára