Kegyelmet kegyelemre

Alkalom: 
Újévi istentisztelet
Dátum: 
2017. január 1. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 1,14.16
Audio: 

Olvasmány: Hóseás könyve 2,1-3.20-22.25
Alapige: János evangéliuma 1,14.16

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre."

Ez az Ige a lehető legjobban eltalálja a mai ünnepünk lényegét. A tegnappal lezárhattuk a 2016.esztendőt, és felismerhettük benne az Úr kegyelmének esztendejét, amit minden egyes napjával Tőle kaptunk. Most pedig itt nyújtózik előttünk a 2017. év, és hisszük, hogy ezt az újat is Istentől kapjuk. Kaptunk az új évvel egy új esélyt. „Kaptunk kegyelmet kegyelemre.”

A kegyelem szónak a megismétlődése teszi most fontossá nekünk a felolvasott Igét. Olyan érdekes belegondolni: Hiszen Isten kegyelmében már egyébként is minden benne van, itt mégis megismétlődik ez a szó! Kaptunk kegyelmet kegyelemre. A kegyelem túláradó, bőséges, megújuló kegyelem. Isten kegyelme nem maradt a tegnapban, a múlt évünkben, hanem itt van, velünk van az újban is.

Az első újévi feladatunk, hogy fogadjuk el ezt az Igét magunkra. Fogadjuk el, hogy éppen ma, éppen nekünk szól. Halljuk meg belőle, hogy az új esélyt Istentől kapjuk, és ebben az újban az Ő kegyelme van.

Hóseás prófétának nem csak szavaival kellett hirdetnie Isten üzenetét, hanem személyes életével is. A gyermekeit először így kellett elneveznie: „nem népem” és „nincs irgalom”, hogy ezzel Isten ítéletét hirdesse a hűtlen és parázna nép felé. Aztán egyszer csak fordul valami, Isten új nevet ad a gyerekeknek: A „nem népem” nevűt „népem”-nek nevezi, a „nincs irgalom” nevűt pedig „irgalom”-nak, és Isten népe válaszol: „én Istenem”.

Tehát újra megindul a párbeszéd, helyreáll a kapcsolat Isten és népe között. Az egész prófécia mögött az eljegyzés képei vannak. Új szövetség köttetik Isten és népe között.

Vajon miért történt meg ez a fordulat? Talán Isten népe hirtelen megjavult? Vagy annyira megbánták volna addigi bűneiket, hűtlenségüket? Nem.

Egyedül magában Istenben van a magyarázat. Önmagáért kegyelmes. Ő ilyen. Kegyelemre kegyelmet ad, a régi, az elrontott után egy új esélyt. Köszönjük meg Neki! Az Ő megújuló kegyelméből kapjuk az új évet.

Van egy film, amit a mondanivalója miatt nagyon szeretek, és a témája miatt illik az esztendő fordulójához. Főszereplője egy sztárolt tévés időjós, aki egy öntelt, cinikus, kiállhatatlan ember, folyamatosan pokollá teszi mások életét. Vidékre kell mennie, hogy tudósítson a mormota fesztiválról, melyen vidám emberek mulatnak, és kíváncsian várják, meglátja-e a mormota az árnyékát.

A mi időjósunk szívből gyűlöli az egész mókát, és úgy tervezi, elvégzi munkáját, aztán azonnal hazatér a városba. Csakhogy valami közbeszólt, és minden egész másként alakult.

Egy hóvihar miatt ott kellett maradnia a kisvárosban. Másnap pedig, amikor felébred, döbbenten tapasztalja, hogy az előző napja ismétlődik újra. Ugyanazok az emberek jönnek oda hozzá, minden ugyanúgy történik. És másnap és harmadnap is, és sokadjára is ugyanaz az elátkozott napja játszódik le. És már kívülről tudta az egészet, hogy ki mit fog mondani, kivel milyen baleset történik. Nemcsak térben, hanem időben is be volt zárva.

Volt-e már nekünk olyan érzésünk, hogy rabjai vagyunk az időnek? Hogy semmit nem tudunk módosítani az eseményeken, mintha egy megírt forgatókönyv szerint történne velünk minden.

Képzeljük el, milyen lenne, ha ebben a mai napban felismernénk a 2016. esztendő első napját, és aztán egymás után a többit is, és pontosan ugyanaz ismétlődne meg, amit már tudunk, és amit éppen lezártunk. Szörnyű lenne! Olyan, mint egy átok, amiben csak tehetetlenül nézhetnénk, de változtatni nem tudunk.

Milyen jó, hogy nem így történik! Az új év nekünk Isten kegyelmét és jóságát mutatja. Azt jelzi, hogy kaptunk Tőle egy új esélyt. Az idő nekünk nem börtön, amibe bele vagyunk zárva, hanem Istentől kapott új meg új lehetőségek! Napról-napra felfedezhetjük benne Isten szeretetének új meg újabb jelét, új és újabb feladatát, amivel megbíz minket.

Az idézett filmben végül úgy oldódott fel az átok, hogy az önző és beképzelt embernek meg kellett ismernie a gyűlölt kisváros szinte minden lakóját. Már pontosan tudta, ki mivel és mikor fogja éppen elrontani a napját, vagy az életét, tudta, mikor fog leesni a fára felmászó kisgyerek. Aztán valami megváltozott az időjósban. Elkezdett segíteni az embereknek, hogy egy baleset ne történjen meg, a koldusnak legyen mit enni, és így tovább. Megszerette őket, és begyakorolta, hogy azon az egyetlen napján minél többeknek tudjon segíteni, valamivel örömöt okozni. És másnap reggel megtörtént a csoda: a naptár neki is a következő napot mutatta. Az átok véget ért, ő azonban már nem sietett elmenni a kisvárosból, hiszen jó barátokat talált.

Istentől mi is valami ilyesmire kapjuk az új évet és új esélyt. Arra kapjuk, hogy kitörjünk az ördögi körből, amit annyira jól ismerünk, és ami szerint leggyakrabban cselekszünk. Gyűlöletre gyűlölet, bántásra bántás, ütésre még nagyobb.

Új esélyt kapunk, hogy másként nézzünk, és másként viszonyuljunk a körülöttünk élőkhöz, családtagjainkhoz, a ránk bízott emberekhez. Hogy elkezdjünk Istennek engedelmeskedni, és az Ő szeretet-parancsa szerint élni – az új év így lesz új esély, és a kegyelem éve számunkra.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.”

Az új év első napján fontos még azt is meglátnunk az Igében, hogy a kegyelem forrása Krisztus. Tőle indulunk, és Hozzá érkezünk meg. A megújuló kegyelem karácsonyhoz, az Ige testté lételéhez kapcsolódik!

Jézus hűségfogadalmat tett nekünk azzal, hogy a mi világunkba megszületett, hasonlóvá lett hozzánk, ismeri életünket, és mi Őt Immánuelnek nevezhetjük, mert velünk van, és hűsége meg-megújul, az új évünkben is megújuló hűségét láthatjuk.

Mindezért hálából az új év első napján tegyünk mi is hűségfogadalmat Mellette! Ajánljuk Neki magunkat, legyünk az Ő megújuló hűségének hirdetői, és szeretetének követei!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára