Kegyelmet kegyelemre

Alkalom: 
Újévi istentisztelet
Dátum: 
2017. január 1. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 1,14.16
Audio: 

Olvasmány: Hóseás könyve 2,1-3.20-22.25
Alapige: János evangéliuma 1,14.16

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre."

Ez az Ige a lehető legjobban eltalálja a mai ünnepünk lényegét. A tegnappal lezárhattuk a 2016.esztendőt, és felismerhettük benne az Úr kegyelmének esztendejét, amit minden egyes napjával Tőle kaptunk. Most pedig itt nyújtózik előttünk a 2017. év, és hisszük, hogy ezt az újat is Istentől kapjuk. Kaptunk az új évvel egy új esélyt. „Kaptunk kegyelmet kegyelemre.”

A kegyelem szónak a megismétlődése teszi most fontossá nekünk a felolvasott Igét. Olyan érdekes belegondolni: Hiszen Isten kegyelmében már egyébként is minden benne van, itt mégis megismétlődik ez a szó! Kaptunk kegyelmet kegyelemre. A kegyelem túláradó, bőséges, megújuló kegyelem. Isten kegyelme nem maradt a tegnapban, a múlt évünkben, hanem itt van, velünk van az újban is.

Az első újévi feladatunk, hogy fogadjuk el ezt az Igét magunkra. Fogadjuk el, hogy éppen ma, éppen nekünk szól. Halljuk meg belőle, hogy az új esélyt Istentől kapjuk, és ebben az újban az Ő kegyelme van.

Hóseás prófétának nem csak szavaival kellett hirdetnie Isten üzenetét, hanem személyes életével is. A gyermekeit először így kellett elneveznie: „nem népem” és „nincs irgalom”, hogy ezzel Isten ítéletét hirdesse a hűtlen és parázna nép felé. Aztán egyszer csak fordul valami, Isten új nevet ad a gyerekeknek: A „nem népem” nevűt „népem”-nek nevezi, a „nincs irgalom” nevűt pedig „irgalom”-nak, és Isten népe válaszol: „én Istenem”.

Tehát újra megindul a párbeszéd, helyreáll a kapcsolat Isten és népe között. Az egész prófécia mögött az eljegyzés képei vannak. Új szövetség köttetik Isten és népe között.

Vajon miért történt meg ez a fordulat? Talán Isten népe hirtelen megjavult? Vagy annyira megbánták volna addigi bűneiket, hűtlenségüket? Nem.

Egyedül magában Istenben van a magyarázat. Önmagáért kegyelmes. Ő ilyen. Kegyelemre kegyelmet ad, a régi, az elrontott után egy új esélyt. Köszönjük meg Neki! Az Ő megújuló kegyelméből kapjuk az új évet.

Van egy film, amit a mondanivalója miatt nagyon szeretek, és a témája miatt illik az esztendő fordulójához. Főszereplője egy sztárolt tévés időjós, aki egy öntelt, cinikus, kiállhatatlan ember, folyamatosan pokollá teszi mások életét. Vidékre kell mennie, hogy tudósítson a mormota fesztiválról, melyen vidám emberek mulatnak, és kíváncsian várják, meglátja-e a mormota az árnyékát.

A mi időjósunk szívből gyűlöli az egész mókát, és úgy tervezi, elvégzi munkáját, aztán azonnal hazatér a városba. Csakhogy valami közbeszólt, és minden egész másként alakult.

Egy hóvihar miatt ott kellett maradnia a kisvárosban. Másnap pedig, amikor felébred, döbbenten tapasztalja, hogy az előző napja ismétlődik újra. Ugyanazok az emberek jönnek oda hozzá, minden ugyanúgy történik. És másnap és harmadnap is, és sokadjára is ugyanaz az elátkozott napja játszódik le. És már kívülről tudta az egészet, hogy ki mit fog mondani, kivel milyen baleset történik. Nemcsak térben, hanem időben is be volt zárva.

Volt-e már nekünk olyan érzésünk, hogy rabjai vagyunk az időnek? Hogy semmit nem tudunk módosítani az eseményeken, mintha egy megírt forgatókönyv szerint történne velünk minden.

Képzeljük el, milyen lenne, ha ebben a mai napban felismernénk a 2016. esztendő első napját, és aztán egymás után a többit is, és pontosan ugyanaz ismétlődne meg, amit már tudunk, és amit éppen lezártunk. Szörnyű lenne! Olyan, mint egy átok, amiben csak tehetetlenül nézhetnénk, de változtatni nem tudunk.

Milyen jó, hogy nem így történik! Az új év nekünk Isten kegyelmét és jóságát mutatja. Azt jelzi, hogy kaptunk Tőle egy új esélyt. Az idő nekünk nem börtön, amibe bele vagyunk zárva, hanem Istentől kapott új meg új lehetőségek! Napról-napra felfedezhetjük benne Isten szeretetének új meg újabb jelét, új és újabb feladatát, amivel megbíz minket.

Az idézett filmben végül úgy oldódott fel az átok, hogy az önző és beképzelt embernek meg kellett ismernie a gyűlölt kisváros szinte minden lakóját. Már pontosan tudta, ki mivel és mikor fogja éppen elrontani a napját, vagy az életét, tudta, mikor fog leesni a fára felmászó kisgyerek. Aztán valami megváltozott az időjósban. Elkezdett segíteni az embereknek, hogy egy baleset ne történjen meg, a koldusnak legyen mit enni, és így tovább. Megszerette őket, és begyakorolta, hogy azon az egyetlen napján minél többeknek tudjon segíteni, valamivel örömöt okozni. És másnap reggel megtörtént a csoda: a naptár neki is a következő napot mutatta. Az átok véget ért, ő azonban már nem sietett elmenni a kisvárosból, hiszen jó barátokat talált.

Istentől mi is valami ilyesmire kapjuk az új évet és új esélyt. Arra kapjuk, hogy kitörjünk az ördögi körből, amit annyira jól ismerünk, és ami szerint leggyakrabban cselekszünk. Gyűlöletre gyűlölet, bántásra bántás, ütésre még nagyobb.

Új esélyt kapunk, hogy másként nézzünk, és másként viszonyuljunk a körülöttünk élőkhöz, családtagjainkhoz, a ránk bízott emberekhez. Hogy elkezdjünk Istennek engedelmeskedni, és az Ő szeretet-parancsa szerint élni – az új év így lesz új esély, és a kegyelem éve számunkra.

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.”

Az új év első napján fontos még azt is meglátnunk az Igében, hogy a kegyelem forrása Krisztus. Tőle indulunk, és Hozzá érkezünk meg. A megújuló kegyelem karácsonyhoz, az Ige testté lételéhez kapcsolódik!

Jézus hűségfogadalmat tett nekünk azzal, hogy a mi világunkba megszületett, hasonlóvá lett hozzánk, ismeri életünket, és mi Őt Immánuelnek nevezhetjük, mert velünk van, és hűsége meg-megújul, az új évünkben is megújuló hűségét láthatjuk.

Mindezért hálából az új év első napján tegyünk mi is hűségfogadalmat Mellette! Ajánljuk Neki magunkat, legyünk az Ő megújuló hűségének hirdetői, és szeretetének követei!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Kegyelemből van üdvös-ségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez."

(Efézusi levél 2,8)

Igehirdetések

2019.07.14.
Bír 16,28a; Rm 15,1
2019.06.30.
Ézs 55,1-3
2019.06.23.
5Móz 34,4; Zsid 11,27

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Július 27. szombaton 18 órakor Zenés Áhítat Palotás Gábor ütőhangszeres művész szolgálatával. – Július 28. vasárnap 20 órakor a Neked8, nyolctagú kamarakórus ad koncertet templomunkban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Folytatódik az adománygyűjtés  templomainkra. Az újonnan épülő akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a részben megújuló kenesei Templom Toronyórájára kérjük szeretettel a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Köszönjük szépen az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást!

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára