Ismerj meg!

Alkalom: 
Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap
Dátum: 
2017. július 23. 10:30
Alapige: 
Zsolt 139,23-24
Audio: 

Olvasmány: Zsoltárok könyve 139,1-18
Alapige: Zsoltárok könyve 139,23-24

"Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!"

Bizonyára tudjuk, mit jelent az „intim szféra” fogalma. Ez az énünknek, a személyiségünknek a közvetlen közelsége, ahová nem engedünk be akárkit. Ebben az értelemben tőlünk legtávolabb az idegenek állnak, akik teljesen ismeretlenek, nem tudnak rólunk semmit, nincs sok közünk egymáshoz. Így is viselkedünk velük, és döbbent ellenérzéssel vennénk, ha egy idegen az utcán szembejőve, egyszer csak a nyakunkba ugrana és megölelgetne. Mert tartjuk a távolságot, ami valóban ott is van köztünk.

Ennél már közelebb vannak hozzánk az ismerőseink, tudjuk a nevüket, ezt-azt róluk, üdvözöljük egymást, ha találkozunk, és el is tudunk beszélgetni. De intim dolgok ilyenkor sem jönnek elő, nincsenek indiszkrét kérdések, és megvan a fizikai távolság is. Mert csak a hozzánk legközelebb állók azok, akik tudhatják a bizalmas dolgainkat, akikkel ölelkezünk, puszit váltunk, akiket igazán beengedünk az intim szféránkba.

Nos, ebben a zsoltárban totális az indiszkréció! Arról szól, hogy egyáltalán nem a mi döntésünkön múlik Istennek hozzánk való közelsége, a rólunk való ismerete. Mindent tud! Mindent, amit valaha tettünk, szóltunk, vagy akárcsak gondoltunk, éreztünk. Még azt is, ami talán nem is tudatosult bennünk! Mindent. Ismeri az életünket, az összes tulajdonságunkat, teljes mélységében azt a valakit, akik vagyunk.

Nincs „Isten-mentes” hely és pillanat az életünkben, kezdettől fogva mindig mindenütt jelen van, és nem csak ott volt, lát és ismeri a múltunkat és jelenünket, hanem előtte van a számunkra még ismeretlen jövendőnk is!

Ezt mondja el a zsoltáros, és mindezek után mégis azzal zárja énekét, hogy: Ismerj meg! Mi értelme ennek a kérésnek? Mit jelenthet ezzel fordulni a minket legmélyebb intimitásunkig már úgyis ismerő Istenhez?

Ez a kérés először is felismerése és elismerése, elfogadása Isten közelségének. Annak a ténynek, hogy mindent tud rólam. Ezzel a kéréssel igent mondok rá, és nem tiltakozom, nem takargatok semmit, nem menekülnék a szeme, jelenléte elől, de nem is próbálok meg inkább tudomást sem venni róla. Hanem bizalommal magam teszem szívemet a kezébe.

Amikor valamilyen nyavalyánkkal orvoshoz megyünk, nincs értelme eltagadni panaszokat, tüneteket, különben nem lesz pontos a diagnózis, a baj meglátása, megállapítása. Ez a görög szó: dia-gnószisz – megismerést jelent, mély és teljes, keresztül-kasul való ismeretet. Csak a jó diagnózisból kiindulva lehet jó gyógymódot találni.

Lelki értelemben így megyünk az áldott Mennyei Orvoshoz a szívünkkel, az életünkkel. Úgy, hogy a „kezedet rajtam tartod” nem lenyom, a „minden oldalról körülfogtál” nem bezár, megfojt, hanem védelmez és biztonságot ad. Mert fel- és elismerem a tudását – de a szeretetét is!

Azt a bizalmat fejezi ez ki, amivel legféltettebb titkainkat bízzuk rá valaki legközelebbire, szeretettre. Mert Isten nem vet meg, nem töri el a repedt nádszálat, nem dobja szemétre, Ő nem árul el, és nem is tagad meg.

Ennek a kérésnek a kimondása: Vizsgálj meg, ismerj meg! – ráadásul azt is jelenti, hogy el tudom fogadni, amit lát, a diagnózist. Bele tudok nézni Isten elém tartott tükrébe. Hatalmas dolog ez, mert Ő bizony lát sok olyasmit is, amit én talán nem is akarok látni. Vagy nem is tudtam volna meglátni. Vagy aminek a látványát nem bírtam volna elviselni egymagamban. De az Ő jelenlétében, Vele együtt-nézve már igen.

Nem könnyű ez a „látás”, ez az önismeret. Az ember sokszor mutat mást kifelé, és gondolkodik önmagáról is másként. Július elején a Balaton túlpartján, Fenyvesen vettem részt lelkészként a középiskolás fiataloknak szervezett Dunántúli Református Ifjúsági Táborban. A lelki alkalmak, áhítatok, előadások mellett volt tartalmas kikapcsolódási lehetőség is. Mentünk strandra, ahol sok finomságot lehetett kapni, délutánonként meg-megkóstoltuk a hot-dogot, hamburgereket, lángost, de volt köztük egy olyan, amit még soha nem láttam, a virslis lángos. A virslit nem a kerek lángos tetejére tették, mint a sajtot, tejfölt, hanem a tészta közepébe, és úgy sütötték ki szép ropogós pirosra. Láttam, ahogy mások ették, gondoltam megkóstolom. De én kivételesen pórul jártam. A kívülről gyönyörűre sütött lángostészta belül ehetetlenül nyers maradt…

Vizsgálj meg, istenem, ismerd meg szívemet! – ez a kérés elfogadása annak, hogy Isten teljességgel ismer engem, és annak a képnek is, amit mutat nekem. Akkor is, ha leleplezi belső „sületlenségeimet”, rejtett nyomorúságaimat. Ehhez kapcsolódik a folytatás is: Próbálj meg! Vagyis tényleg derüljön ki, ha rejtve van, a baj.

A lángosomba is bele kellett harapni, hogy kiderüljön, mi a gond vele. Vagy a diagnózissal kapcsolatos orvosos képhez visszatérve, sokszor nem elég egy sima EKG ahhoz, hogy a szív betegsége feltáruljon. Ilyenkor van szükség a „terheléses” vizsgálatra. A vizsgálat közbeni fizikai erőfeszítés, nehézség kérdez rá igazán a szívre, hogyan reagál, mit bír. A zsoltáros kérésében ez is benne van. Annak a bátorsága és Isten iránti bizalma, hogy elfogadja a „terheléses vizsgálatot”. Derüljön ki, milyen a szívem igazán!

Lehet így látni és elfogadni az életünkben is egy-egy nehézséget, vagy csak próbára tevő váratlan helyzetet. A veszteség, a gyász fájdalma is lehet a szívünk, hitünk, Isten-bizalmunk próbája, ahogy egy betegség, konfliktus helyzet, csalódás, anyagi nehézség, sok minden.

De mindezeken át lehet megérkezni oda, ahová végül a zsoltáros is: Vezess engem az élet útjára! Gyógyíts meg!

Isten az életünk Áldott Orvosa. A bűn, tévelygés halálos nyomorúságának egyedüli gyógyítója. A Kegyelem az egyedüli „orvosság” a mi átvilágított, „diagnosztizált”: megítélt gyarlóságunkra. De ezt el kell fogadnunk, „be kell vennünk”! Belátni és megvallani, hogy csak így menekülhetünk meg! Engedni, hogy lásson minket, elfogadni a látását, az eltévedések és bűnök megítélését, elhordozni a próbákat, hogy feltárulhasson a szív legmélye. És elfogadni az Ő gyógyító kegyelmét.

Az orvos megállapítja a bajt, felírja a gyógyszert, amit azonban nekünk kell bevennünk. De rajtunk múlik az is, hogyan folytatjuk az utat. Mennyire vesszük komolyan, mikor a doktor így bocsát el: És tessék életmódot változtatni, különben hiába minden gyógyszer! Ahogyan az ige is int minket minden élet-gyógyító, bűnt-törlő úrvacsoravétel alkalmával: Ne tegyétek az Ő kegyelmét hiábavalóvá magatokban! Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó és neki tetsző. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket!”

(Zsidókhoz írt levél 3,15)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Bibliaóra szerdán 16 órakor
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Gyülekezeti Házban

• A szerdai Bibliaóra Németh Gyuláék otthonában lesz (Németh L. u. 4), egy autó a parókiánál várja, és felviszi azokat, akik ide érkeznek. Szeretettel várjuk a Testvéreket!
Péterfy Gizella testvérünk, festő- és szobrászművész életének 77. évében hunyt el január 3-án. Koporsója fölött a reménység Igéi szóltak február 10-én, hétfőn 15 órakor a református temetőben. Istenünk vigasztaló kegyelme legyen gyászoló szeretteivel!
• Elhunyt Jakab Valéria testvérünk 58 éves korában. Temetése február 20-án, csütörtökön 10 órakor lesz a református temetőben. Istenünk vigasztaló szeretete legyen gyászoló családjával!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára