Énekeljetek az Úrnak!

Alkalom: 
Húsvét utáni 4. vasárnap - Cantate
Dátum: 
2017. május 14. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
2Móz 15,19-21
Audio: 
"Énekeljetek az Úrnak, mert felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!"

Olvasmány: Ézsaiás 12,1-6
Alapige: Mózes 2. könyve 15,19-21

"Amikor a fáraó lovai a harci kocsikkal és a lovasokkal együtt a tengerbe értek, az Úr visszafordította rájuk a tenger vizét, Izráel fiai azonban szárazon mentek át a tenger közepén. Ekkor Mirjám prófétanő, Áron nővére dobot vett a kezébe, és a többi asszony is mind kivonult utána dobolva és körtáncot járva. Mirjám így énekelt előttük:
Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!"

Az óegyházi ünneprend szerint a mai vasárnap a „Cantate” vasárnap. Elnevezése a 98. zsoltárból származik, jelentése: „Énekeljetek!” „Énekeljetek az Úrnak új éneket!” A református ünneprend is megtartotta e vasárnapot ennek a témának: „Egyházi ének és zene vasárnapja”. – A mai igék ezért az ének, az éneklés felé fordítják figyelmünket.

Az éneklés különleges kincsünk, amit Istentől kaptunk. Talán nincs is olyan ember, aki ne vonzódna valamilyen zenéhez, vagy ne dudorászna, énekelgetne néha csak úgy magában. Van, aki szép hangon énekel, akár mások gyönyörűségére is, és van, aki csak hamiskásan tud, de az éneklés valahogy nagyon mélyen hozzátartozik az embervoltunkhoz. Néha a szomorúságunk lesz dallá, máskor a kicsattanó öröm harsánysága tör fel hangokban. Van úgy, hogy aktuális hangulatunk szerint tudatosan keresünk dalt, máskor észre se vesszük, hogy valamit dúdolgatunk.

Énekelni – a szó valódi értelmében – csak az ember tud. Igaz, hogy a madarak énekét is annak nevezzük, de bármily szépen trilláznak és füttyögnek, az ő énekük mindig ugyanarról szól, az önfenntartásról: a párválasztásról vagy táplálékszerzésről. A valódi éneknek szövege van, és az millió féle lehet. A szöveget aztán szárnyaira veszi a dallam, aminek ritmusa van, s ezzel a szöveg valami különleges többletet kap. Az ének ezért mindig sokkal több, mint a szöveg magában. Olyan lelki és érzelmi mélységeket és magasságokat mozgat meg bennünk, amire a szöveg önmagában képtelen volna.

Az ének különleges kincs. Képes felvidítani a szomorkodót, vagy megnyugtatni a nyugtalant. Azért lehet ránk ilyen erőteljes hatással, mert amikor énekelünk, átadjuk magunkat az ének belső rendjének, a dallamnak és ritmusnak, és a lélegzetvételünkkel is együtt élünk az énekkel.

A mai Igében Mirjám énekéről hallottunk, az esemény pedig, amihez az ének kapcsolódik, az Izráel történetének talán a legfelemelőbb néhány órája volt: amit ekkor átéltek, soha többé nem felejtették el.

Egyiptomból kivonulva átkeltek a Vörös-tengeren, mert az Úr egész éjjel visszafelé hajtotta a vizet a keleti széllel, kiszárítva előttük az utat; majd nem sokkal később ugyanott az őket üldöző egyiptomi sereg belefulladt a tengerbe, mert az Úr visszafordította rájuk a tenger vizét. – Ekkor Mirjám prófétanő Isten Lelkétől indítva, dobolva és táncolva rákezdett az énekre: „Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!” Az ének dallamát sajnos nem ismerjük, de minden bizonnyal lendületes győzelmi ének lehetett, amit a dob és a tánc ritmusa is erősített.

Mirjám énekének előbb-utóbb vége szakadt volna, ha egyedül marad a hangjával. Ehelyett azonban azt látjuk, hogy csatlakoztak hozzá az asszonyok, dobokkal és körtáncot járva ők is énekelni kezdték. És Mirjám énekének ezzel sincs vége, mert ha az egész fejezetet elolvassuk, és helyes sorrendbe rakjuk az eseményeket, kiderül, hogy Mirjám éneke még szélesebb körben kiterjedt: Mózes is átveszi, és vele együtt Izráel fiai is mind együtt énekeltek az Úr szabadításáról! Sőt, Mirjám éneke még ezzel sem ér véget: Az Ószövetség lapjairól évszázadokkal később is visszacsendül ugyanaz az ének! Valójában a szabadulás ős-élményévé lett Izráel népe számára, amit ekkor átéltek, és ahogy ennek örömét együtt énekelték! Számtalan zsoltár és prófécia visszhangozza a Vörös-tengernél történt szabadulásról szóló éneket.

„Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!”

Az elmondottakből gyönyörűen kitűnik, hogy micsoda erő rejlik az éneklésben. Az ének valami olyasmi, amihez lehet kapcsolódni, ahogyan Mirjám egy szál hangjához is egyre többen csatlakoztak, és micsoda éneklés lett belőle! Olyan, hogy megőrződött mind a mai napig, és ma is lehet hozzá kapcsolódni!

Lényeges, hogy Mirjám éneke nemcsak vízszintes irányban, az emberek között teremtett kapcsolatokat, hanem függőleges irányban is! „Énekeljetek az Úrnak!” Az éneklés az Úrnak szól! Ez egészen más, mint amikor egy népdalt, vagy más szép éneket kezdünk énekelni, mert azt a saját gyönyörűségünkre énekeljük. Amikor azonban zsoltárt, dicséretet, lelki éneket éneklünk, az az Úrnak szól – ilyenkor Őhozzá fordulunk az énekkel, Őt szólítjuk meg. „Énekelt imádságnak” is nevezzük az ilyen éneklést, és erre is igaz, ami korábban már elhangzott: az ének hordoz valami többletet a prózai imádsághoz képest. Belsőleg, sokkal mélyebben mozgat meg minket, Isten felé nyit ki, Isten felé fordít bennünket.

Vajon honnan fakad ez az egész éneklés, amiről az Igében hallunk? És egyáltalán mi indít bennünket arra, hogy énekeljünk az Úrnak?

A válasz magában az Igében rejlik: „Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett!”

Azért szól Neki az ének, mert „igen felséges”, vagyis magasztos, hatalmas, erős Isten az Úr, aki hatalmas dolgot tett népével! Népe javára alakította a körülményeket. Visszafordította a tenger vizét az ellenség pusztulására, hogy népe megszabaduljon. Isten megszabadította népét, ezért kezd énekelni Mirjám, és énekelnek vele együtt a többiek is mind. Mirjámnak, Mózesnek és az egész népnek tehát volt miről énekelni!

Hiszem azt, hogy nekünk is, ma is van miről énekelni az Úrnak!

Énekelhetünk mi is arról, hogy az Úr megszabadított minket egy félelmetes ellenségtől, belenyúlt az életünkbe, megváltoztatta a körülményeket, jó irányba fordította a dolgainkat. Énekelhetünk, mert visszaadta az egészségünket, mert társakat, segítséget adott mellénk. De lehet az énekünk a hála mellet könyörgés is: Minden nap új erőért. Könyörgés a Lélek vezetéséért, világosságáért.

A 92. zsoltárban olvassuk: „Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicsőségét, ó Felséges, hirdetni reggel szeretetedet, és hűségedet minden éjjel!”

Valóban, boldog ember az, akinek van miről énekelni az Úrnak.

Boldogok vagyunk, ha mi is csatlakozni tudunk Mirjám énekéhez, és megtaláljuk hangunkat az Úrnak éneklők hatalmas kórusában!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

1 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Egymás terhét hordozzátok,  és így töltsétek be Krisztus törvényét."

(Galata 6,2)

Igehirdetések

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A református temető kitisztítása és rendezése folyamatban van, a munkálatok eddigi költsége mintegy 700.000 forint. Továbbra is célunk a temető teljes körbekerítése. Elsőként a Soós-hegy felőli szakaszt szeretnénk elkészíteni a Partfő utcai gazdasági bejárattól a magaspartig. A kerítésre adománygyűjtést hirdetünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden segítséget!
• Július 4. szombatra a református temető rendezéséért takarítást szerveztünk – közösségi összefogással. Nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a hulladékfa összegyűjtésében, szemétszedésben, csihatag irtásban vagy bármi másban segítettek! Köszönetünk jeleként szeretettel hívjuk a segítőket jövő szombaton, 11-én 14 órakor egy közös bográcsozásra a Gyülekezeti Házhoz.
• Július 3-án pénteken évzáró tanulmányi kirándulásra mentünk Pápára a konfirmandus fiatalokkal. A járvány miatt májusban elmaradt konfirmáció helyett július utolsó vasárnapján, 26-án lesz a fiataljaink ünnepélyes fogadalomtétele!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára