Újat kezdeni

Alkalom: 
Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
Dátum: 
2016. február 28. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Mt 19,21; Hós 10,12

Olvasmány: Máté evangéliuma 19,16-26
Alapige: Máté evangéliuma 19,21; Hóseás könyve 10,12

Jézus azt mondta: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj és kövess engem."

"Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat."

Pörgős világunkban szívesen alkalmazzuk a gyors és hatékony megoldásokat az életünk minden területén. Ha valami gond, vagy feladat van, minél gyorsabban szeretnénk elintézni. Így van ez a fájdalomcsillapításban is, de pl. a főzés területén is. A boltok polcain rengeteg féle zacskóban sorakoznak a gyors-levesek, a fixek, az alapok különböző szószokhoz. Gyors, instant megoldások, amikkel rengeteg időt lehet megtakarítani.

A lelki élet dolgaiban sajnos nincsenek ilyen gyors megoldások. Nincsen Isten-kapcsolat rendező fix por, sem imádság-javító instant por, amit csak beleöntünk életünk forrásban lévő vizébe, megkavarjuk, és kész is az ötperces varázslat. Ha a lelki dolgainkban valami baj van, ha Istennel a kapcsolatunkat valami akadály zavarja, arra rá kell szánni az időt, mélyre kell menni.

Böjt 3. vasárnapja ezt helyezi a szívünkre: Legyen bármilyen pörgős az életünk, néha meg kell állni, időt kell adnunk Istennek és magunknak, bele kell nézni a lelki tükörbe.

A gazdag ifjú története életünk gyenge pontjaira kérdez rá, Hóseás szavai pedig arra, hogy merünk-e, tudunk-e újat kezdeni Istennel. Mindkét Igéből az látjuk, hogy a valódi megoldáshoz a gyökerekig kell lemenni.

Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? – kérdezi a gazdag ifjú. Valahányszor olvasom ezt a történetet, mindig rácsodálkozom ennek a fiatalembernek a céltudatosságára és magabiztosságára. Jézus sorolja neki a parancsolatokat, ő pedig rávágja: ezeket mind megtartottam. Van-e valami más hiányosságom? – Jézus pedig nem vitázik vele azon, hogy csak formálisan tartja-e meg a parancsolatokat, vagy igazán, szív szerint is. Ehelyett mélyebbre viszi a beszélgetést.

Szembesíti a fiatalembert élete gyenge pontjával. Azzal, ami a legfőbb akadály az ő életében az Istennel való kapcsolatában. Ez a gazdagsága volt, a vagyona, amiről képtelen lett volna lemondani, amit nem tudna elengedni, amit belül fontosabbnak tartott Istennél is.

Próbáljunk most belehelyezkedni az ifjú helyzetébe: Mi vajon hogyan vennénk részt egy ilyen beszélgetésben Jézussal? Vajon mire mutatna rá Jézus a mi életünkben, amihez legjobban ragaszkodunk? Mit tartunk a legdrágábbnak az életünkben? És ha felállítanánk egy értéksorrendet, vajon hányadik helyet kapná Isten és a Vele való kapcsolat?

Ez a történet szomorúan végződik, mert a fiatalember végül eltávozott. Amire Jézus rámutatott, az élete gyenge pontja volt, amivel nem tudott mit kezdeni. Nem tudjuk, hogy később volt-e másik lehetősége Jézussal, megváltozott-e. Azt viszont tudnunk kell, hogy Isten szándéka szerint az ilyen beszélgetéseknek nem ez a jó befejezése. Hiszen itt valaki a legfőbb jót, az örök életet keresi, s végül szomorúan távozik. Sok Ige megerősíti Istennek azt a szándékát, hogy minden ember, aki keresi Őt, meg is találhassa. Az Ő akarata az, hogy az emberek megismerjék Őt, és az életre eljussanak.

Istennél van lehetőség az újrakezdésre, ezt láthatjuk a Hóseás könyvéből felolvasott igéből. „Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat!”

Erőteljes kép van az ige hátterében. Tudnunk kell, hogy azon a vidéken egyáltalán nem voltak olyan zsíros termőföldek, mint itt, a Kárpát-medencében. Az is nyilvánvaló, hogy a korabeli földműves nem ismerte a modern termelési technikákat. Ha érezte, hogy földje nem úgy terem, mint régen, termőereje kimerült, akkor pihentetnie kellett. Egy időre ugaron hagyta. Ilyenkor egy másik darab földet kellett helyette feltörnie, amit korábban hagyott ugaron. Az ilyen földet nyilván nehezebb volt munkába venni, feltörni, de megérte a többletmunka a friss termőerőért.

„Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat!” Vagyis hagyjatok fel a régivel, kezdjetek valami újat! Ne olyasmibe öljétek erőtöket, ami nyilvánvalóan kifulladt, kimerült, nem működik. Ne olyan irányba igyekezzetek, amiről kiderült, hogy zsákutca.

Ez az Ige most arra kérdez rá: Merünk-e újat kezdeni Istennel? Van-e bátorságunk elhagyni a régit, amihez jól hozzászoktunk, de nem igazán működik? Merünk-e újat kezdeni, ha érezzük, hogy megfáradt, kimerült az Istennel való kapcsolatunk? Ha azt érezzük, hogy fakó lett, színtelen, nem elevenít meg, nem erősít meg minket. Ha csendességeinket nem igazán érezzük már erőforrásnak, inkább valamiféle rutinnak. Ha olvassuk a Bibliánkat, de valahogy nem szólal meg belül, nem találjuk a hangot Istennel. Számtalan jele lehet a mi életünkben is annak, ha Istennel a kapcsolatunk erőtlenné vált.

Törjetek föl új szántóföldet! Újat kezdeni persze mindig nehéz, mert a régi egyúttal biztonságot is ad. Hozzászoktunk, és bár nem igazán jó, de ezt ismerjük. Ha valami újba kezdünk, abban az is benne lehet, hogy valami nem jól sikerül. Ez az ige azonban egyértelműen valami új életerőről szól! Érdemes feltörni az új szántóföldet, mert sok erő rejlik benne.

A „Megalapozott hit” című tankönyvben olvastam egy érdekes példát az újrakezdésről, és arról, hogy milyen bátorság kell hozzá.

A történet egy parasztemberről szól, aki a mexikói sivatag szélén igyekszik földjeiből megélni. Nyilván ősei is így tettek, ő maga is ezt a példát látta, ehhez ért. Csakhogy legnagyobb erőfeszítései ellenére is földjei alig teremnek valamit. Talán a klíma megváltozott, a sivatag egyre terjeszkedik, a homokkal nehéz felvenni a küzdelmet. Elpanaszolja barátjának helyzetét, aki furcsa ötlettel áll elő: Hallod-e, lehet, hogy ez a föld nem is arra való, amire te használod! Csinálj valami egészen mást, mint eddig, bontsd le a gazdasági épületeket, hozass ide gépeket, és kezdj el kutatni olaj után. Ezen a vidéken jó eséllyel találsz!

Gondoljunk csak bele, micsoda dilemma! Hiszen egész eddigi élete a mezőgazdaságról, a földjeiről és a gazdasági épületeiről szólt, ehhez értett, ebbe ölte minden erejét, és mindezekről kiderül, hogy zsákutca. Ha viszont tényleg olajat talál a földjén, egy csapásra megváltozik az élete! Van-e bátorsága újat kezdeni?

Merünk-e újat kezdeni Istennel? Merünk-e új szántóföldet feltörni, hogy új erőforrásokat találjunk életünk küzdelmeihez? Ha felmerül egy akadály – mint amilyen a gazdag ifjúnak a vagyona volt – és látjuk róla, hogy az elválaszt Istentől, van-e bátorságunk hozzá-nyúlni a fájó ponthoz?

Kérjünk Istentől tiszta lelki látást, bölcsességet, és bátorságot, hogy az Ő akarata szerint változhasson az életünk!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok.” 

(Lukács evangéliuma 21,28)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 17 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Adventi játszóház lesz december 14-én, szombaton 15.00 órától a Gyülekezeti Házban. Karácsonyi díszek készítése, adventi történet, közös éneklés és szeretetvendégség. Várjuk szeretettel a kicsiket és nagyokat! A szeretetvendégséghez sütemény hozzájárulást hálás köszönettel fogadunk!
• Gyülekezetünk idén is részt vesz a közös gyertyagyújtások alkalmain. Kenesén 14-én, szombaton 18 órakor, Akarattyán pedig 15-én és 22-én, vasárnap 16 órakor szolgálunk. Mindenkit várunk szeretettel!
• 2020. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium kapható a gyülekezeti alkalmak után.

• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2,2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,7 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára