Szív és Lélek

Alkalom: 
Epifánia ünnepe utáni 1. vasárnap
Dátum: 
2016. január 10. 10:30
Alapige: 
1Sám 16,7.13; Róm 8,14.16
Audio: 

Olvasmány: Sámuel 1. könyve 16,1-13
Alapige: Sámuel 1. könyve 16,7.13; Rómaiakhoz írt levél 8,14.16

"Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van."
"Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt."
"Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk."

Dávid királlyá való felkenésének történetében a szív látásáról szóló mondatokat hallgatva talán sokunknak jutottak eszébe Antoine de Saint-Exupéry, a Kis herceg szerzőjének szavai: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

Én azért megjegyezném, hogy az is lényeges és fontos, hogy jól lásson a szem is! Talán azok tudják ezt legjobban, akiknek betegség vagy kor miatt romlik a látása, hogy milyen fontos a kézzelfogható világban való boldoguláshoz a látás. Látni a környezetünket, tárgyakat, betűket…

És egymást is. Hiszen a szemünkkel tapasztaltaknak van valóságalapja. Az öltözködés, igényesség vagy ápolatlanság, a viselkedés – sok mindent elmond a másikról.

De való igaz, hogy a szem nagyot is tévedhet! Mert hajlamosak vagyunk az előítéletekre. Mert lehetnek a háttérben általunk nem ismert körülmények, érzések, fájdalmak, gondolatok. Magunkból is tudhatjuk, mikor kívül mosolyt hordunk, de belül könnyek vannak, mikor kívülről rendezett külsővel tartjuk magunkat, de belül tanácstalanság, békétlenség dúl.

Mikor Sault, Izráel első királyát megválasztották, daliás termetével kimagaslott a népből, és ujjongott mindenki. De már egy évnyi uralkodás után kiderült, hogy a jelleme korántsem olyan „daliás”.

Igen, igaza van az írónak, fontos, hogy a szívünkkel is lássunk!

Alapvető belső emberi képesség ez, amit talán megérzésnek lehet hívni. Mikor csak a szemmel látható dolgok alapján megmagyarázhatatlanul, de mégis szimpatikus vagy éppen antipatikus valaki. Hívjuk inkább empátiának, beleérző képességnek, mikor együttérzéssel, elfogadással a másik álarca mögé tudunk látni, vagy éppen hamisságot leleplezni.

De ez a látás is tévedhet! Az emberi szív is lehet „rövidlátó”!

Tudjuk talán, hogy a látáshibák a szemgolyó, szemlencse alakjának torzulásából fakadnak legtöbbször. Ugyanígy, a szívet is „torzíthatja” sok minden! A történetben még Sámuel próféta szíve is torzul a Saultól való félelemtől. Vonakodik helyette Dávidot királlyá kenni, mert hátha a hatalomféltő uralkodó megöli őt! Nem is lát tisztán eleinte…

Aztán torzíthatja a szívet az elfogultság, a büszkeség, de az előítélet, a megvetés is, ahogy Isaiét. Az apa büszkén vezeti Sámuel elé Éliábot és sorban a termetes növésű erős nagyfiait, de szíve látása téved. Nagyot téved abban is, hogy a tizenéves Dávidot oda sem hívja, mert birkaőrzésre tartja csak alkalmasnak. Vigyázzunk, mert a szívünk látása is torz lehet!

Egyedül Isten az, aki jól lát!

Látja a fizikai valóságot, az enyémet is. Hogy tényleg jól vagyok-e, hogy igazából mennyit bírok, hogy valóban mit cselekedtem, mindent, amit teszek vagy tesznek, történik velem.

Ő látja a külső megjelenés mögött a jellemet is. A belső érzéseket, örömöt és fájdalmat, jó és gonosz gondolatokat, énünk legmélyét.

De Ő még ennél is többet lát! Ismeri azt a valakit, aki talán még nem vagyok, de lehetek… az Ő Lelke által!

Látja, mi van a szíven kívül, a külsőt, hogy mi van a szíven belül, a belsőt, de azt is, hogy mi lehet ebben a szívben: van-e hely benne az Ő Szentlelkének!

Saul király telve volt önmagával. Nem volt a szívében hely igazán embertársainak, még a saját fiának sem, sem pedig Istennek. Dávid még csak tizenéves, tapasztalatlan pásztorgyerek, de ami igazán számít, az az, hogy a szívében ott az Isten helye!

Ezért lehet ő – ahogy a római levélben Pál fogalmaz – Isten fia, gyermeke. Csak ebből lehet győzelem majd a rettenetes Góliát felett! Csak ebből lehet évtizedeket végiguralkodni. Csak ebből lehet botlásokkal együtt mégis megmaradni – az istengyermekségből következhet mindez egyedül!

Nem Dávid termete, fizikai ereje és ügyessége, de nem is jellembéli kiválósága, hanem Istennek mindig vele lévő Szentlelke az, aki őt megőrizte és győzelmekre vezette élete küzdelmeiben.

Nekünk is fontos, hogy jól lássuk önmagunkat és egymást!

A testi valót is persze, a tükörben vagy egymásra nézve a külsőt, reálisan a fizikai állapotot, képességeket. De a bensőt is, hogy a szívekben kik és milyenek vagyunk valójában.

De a legfontosabb, hogy meglássuk egymásban Isten gyermekét, akit Ő formálhat, szeret és éltet! Kutyából talán nem lesz szalonna, de aki Őt befogadja, az megtisztulhat, életre-gyógyulhat, Lélektől vezetett lehet.

S tudnunk kell látni így önmagunkat is. Hogy igazán valóságosan és jól önmagamat csak a velem-lévő Istennel együtt láthatom!

Mert eltöröltettek a bűneim a Krisztus Jézusért, és ha vádol is a bensőm, Isten irgalma nagyobb a mi szívünknél!

Mert Ővele legyőzhetem a „góliátokat”, a gonosz erejét önmagamban belül is, és kívül – mindabban, amit velem szemben elém hoz az élet!

Mert betölthetem azt, amire Ő elhív, ami „királyságot” Ő ad. Mert nem magányos emberi szív csupán, hanem az Ő nekem ajándékozott és befogadott Lelkét hordozó gyermeke vagyok!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"

(2 Korinthus 6,2)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Női konferenciára hívogatjuk szeretettel az asszonytestvéreket, ami november 22-24-én lesz Móron, a Szolgáló Szeretet Házában!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Jákói Lászlóné (Bakos Judit) testvérünket, aki 81 esztendősen hunyt el. Temetése november 8-án, pénteken 13 órakor volt a református temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztalását kérjük!
• A Pápai Református Gimnázium diákjai szolgálnak közöttünk december 1-én, advent 1. vasárnapján, igét hirdet Varga Lívia lelkész, vallástanár. Adományunkkal az iskola működését támogatjuk. Vendéglátásukra szeretettel fogadunk sütemény felajánlást.
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára