Szeretlek, veled vagyok

Alkalom: 
Sexagesimae (Hatvanad) vasárnap
Dátum: 
2016. január 31. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Ézs 43,1-4
Audio: 

Olvasmány: Lukács evangéliuma 8,22-25
Alapige: Ézsaiás könyve 43,1-4

"De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.
Mert én, az Úr, vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!
Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted.
Mivel drágának tartalak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket."

A Református Fiatalok Szövetségének téli konferenciára hívogató plakátján egy jól öltözött fiatalember látható. Mellette jobbra-balra feliratok, mintegy árcédulák jelzik az általa viselt holmik értékét. Pamut ing 9.800.- Zakó 14.000.- Kabát 21.000.- Cipő 12.500.- Fent, a feje mellett nem árcédula, hanem egy kérdés olvasható: Mennyit érek én?

Remek plakát, és szépen rávilágít gyarlóságunkra, hogy hogyan árazzuk be egymást kinézet, vagy éppen életkor alapján.

Képzeletben tegyünk mellé egy másik plakátot, amin egy lecsúszott hajléktalan látható. Az ő holmijait is beárazhatjuk: Kopott büdös kabát 1.500.- Szakadt tornacipő 500.- És ő is megkérdezi: Mennyit érek én?

Melyikük mennyire értékes? Mi alapján tartunk értékesnek egy embert? Ha döntenünk kellene, hogy egyikük életét megmenthetjük, melyiket választanánk?

És mennyit érünk mi a saját szemünkben? Mitől függ értékességünk? Talán a hasznosságunktól, vagy éppen a családban vagy társadalomban betöltött szerepünktől? Egyáltalán kinek van joga értékelni az életünket?

A mára kijelölt ószövetségi ige az értékességünk kérdését Isten nézőpontja felől mutatja be: Hogyan gondolkodik rólunk, hogyan értékel bennünket. Ha magunkévá tesszük az Ő látását, felszabadulunk arra, hogy valódi értékességünket meglássuk.

Az igeszakasz hátteréről tudni kell, hogy amikor ez a prófécia elhangzik, Isten népe éppen büntetését tölti. Ítélet alatt vannak, deportálták őket, fogságban vannak a távoli Babilonban.

A mostani helyzetük talán a lecsúszott hajléktalanéhoz hasonlítható. Hiszen mindenüket elvesztették, anyagilag és lelkileg egyaránt kifosztott állapotban vannak. Jövőt nem látnak maguk előtt, pusztulás vár rájuk.

Ilyen állapotukban szólítja meg őket Isten: Nem úgy lesz! Én nem engedem, hogy elvessz, mert az én szememben te értékes vagy! Drága és becses vagy nekem! „Kárpótlásul adom érted Egyiptomot”, vagyis nagyobb, gazdagabb népeket adok érted, „mivel drágának és becsesnek tartalak, és mivel szeretlek.”

Elmondja majd azt is, hogy hogyan szabadítja meg őket, de ezek a szavak azért lényegesek, mert kizárólag ezzel indokolja tetteit az Úr! Miért menti meg őket? Azért, mert szereti, és becsesnek tartja őket.

Ilyen szavakkal fordul hozzánk is. Kiderül szavaiból, hogy értékelése nem a mi önértékelésünktől függ, nem is attól, hogy mennyire vagyunk ügyesek, hasznosak, hanem csakis ez van mögötte: szeretlek. Szeretlek, hozzám tartozol, megvédelek téged.

A Szentírás egyik legfontosabb üzenete, hogy Isten szeret bennünket. De mit jelent ez konkrétabban? Ebben az igében két dologról hallunk.

Először a megváltásról. „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.”

Az Ószövetségben a megváltás egy különleges szociális és jogi aktus volt. Ha valaki eladósodott, és nem tudott fizetni, a hitelezője szolgájává lett. Ebből a helyzetből kiszabadulni úgy tudott, ha ledolgozta adósságát, vagy pedig úgy, ha egy közeli rokon kifizette helyette a tartozást. Ezt a rokont nevezték megváltónak. Nyilvánvaló, hogy a kiváltást egy mégoly gazdag rokon sem teszi meg akárkiért. Csakis olyanért, akihez közel áll, akit szeret. Ez a kötődés, ez a szeretetkapcsolat a megváltás indítéka.

Isten is így váltja meg népét. Itt még konkrétan fizetségről van szó: Egyiptommal és más népekkel fizet Izráelért. Az újszövetségben azonban sokkal tisztábban látjuk a megváltás valódi mély titkát. Isten annyira szeret, hogy megváltott minket, egyszülött Fiát adva oda értünk, hogy „ha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16).

A megváltás egyszeri esemény, Isten szeretete azonban folyamatos népe iránt! Ezt a folyamatosságot mutatja a másik kép.

Isten szeretetéből az is következik: „veled vagyok”. „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.”

Veszély-helyzeteket említ az ige. Akár ezekben, akár más életveszélyes helyzetekben egyáltalán nem mindegy, hogy van mellettünk valaki, vagy egyedül kell küzdenünk!

Az újszövetségi igében Jézus tanítványait is vészhelyzetben látjuk. Tudjuk róluk, hogy halászemberek, vihar-edzett emberek, sok mindent átéltek és végigküzdöttek már. Mégis, hiába minden erő és minden edzettség, amikor a vihar játékszerként dobálja a bárkájukat. Ilyenkor nincs mibe kapaszkodni, az életük van veszélyben. Ők itt Istennek ezt a szavát élik át: veled vagyok. Jézus ott van velük, az Ő hatalma menti meg őket, ereje nagyobbnak bizonyul a viharnál. Szavára csendesség lesz, és nyugalom.

Mi is sokszor megtapasztaljuk különféle viharok erejét az életünkben. Átéljük, hogyan tud elsodorni minket, és visz, amerre nem akarjuk. Átéljük, hogyan tud veszélybe kerülni sorsunk, megélhetésünk, vagy éppen egészségünk. Látjuk, hogy egy-egy vihar hogyan tud szétrázni kapcsolatokat, családokat. És a megváltott, hívő embert sem kerülik el ezek a viharok. Ez a prófécia nem is ezt ígéri, azt azonban igen, hogy mellettünk van, segít, és a veszélyt Vele együtt vészelhetjük át.

Eszembe jut erről az a kép, amikor egy kisgyermek éjszaka felriad, mert kint iszonyú vihar tombol, az eső veri az ablakot, dörög és villámlik. Sírására bejön az édesanyja, odaül mellé, halkan beszél neki, és kezével simogatja. Pár perc, és a gyermek újra alszik. Pedig odakint ugyanúgy tombol a szél, dörög és villámlik, de egy lényeges dolog megváltozott: ott van mellette valaki, aki szereti.

Ilyen kisgyermekké lehetünk Isten mellett, ha meghalljuk, befogadjuk és megéljük az Ő ígéretét. Hogy értékesek vagyunk az Ő szemében, hogy szeret bennünket, és ezért váltotta meg életünket, és ezért van mellettünk minden helyzetben.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Az Emberfiának fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.”

(János evangéliuma 3,14-15)

Igehirdetések

2020.04.05.
Mt 21,6-17
2020.03.22.
Lk 18,31-34
2020.03.15.
2Móz 17,7; Zsolt 91,1-4
2020.03.08.
Lk 13,23-24; Rm 5,1-2

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• A járvány miatt az idei húsvéton nem tudunk a templomban, imaházban fizikailag is együtt lenni. Mégis bátorítjuk Testvéreinket, hogy saját otthonainkban ünnepeljünk egyidőben, úrvacsorás, lelki közösségben! Április 12-én húsvétvasárnap a Duna Tv 9 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet közvetít az egész Kárpát medencei református magyarság számára. Csatlakozzunk ehhez Egyházunk vezetésének ajánlása szerint:
„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készüljenek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás körülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekeskönyvet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a teljes odafigyelést. Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket. Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46) Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegyenek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.”
Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a hatalmas közös istentisztelet mindannyiunknak megtisztulást, erőt, reménységet és békességet! Addig pedig a Nagyhéten naponta könyörögjünk a betegekért, az elesettekért, a félelmekkel küzdőkért, a nehéz helyzetben szolgálatot teljesítőkért!
• Nagypénteken és Húsvétkor, ahogy az elmúlt két vasárnap is, jelentkezünk igehirdetéssel a templomból, ezek meghallgathatók a
refkenese.hu oldalon, és gyülekezetünk Facebook-oldalán!

• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben befizetett egyházfenntartói járulékával támogatta Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára