Felemelt hang

Alkalom: 
Pünkösd vasárnap
Dátum: 
2016. május 15. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
ApCsel 2,14

Olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2,1-18
Alapige: Apostolok Cselekedetei 2,14

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez!"

Pünkösdkor a Szentlélek kitöltetését ünnepeljük, és munkája gyümölcseként az egyház születésnapját. Három nagy ünnepünk közül sokan ezzel tudnak legkevésbé kezdeni bármit is, mert – mint mondják – ez az egész, a pünkösd és a Szentlélek, láthatatlan és megfoghatatlan. – De valóban így van ez? Tényleg nem érhető tetten a Szentlélek munkálkodása?

Álljunk csak ki szeles időben az udvarra, és figyeljük meg, hogy viselkednek a fák és a bokrok. A leveleik remegnek, ágaik hajladoznak, a jegenyék csúcsa is meghajlik. De nem fogjuk mégsem azt gondolni, hogy a fák magukat rázzák, vagy maguktól táncolnak, mert tudjuk, hogy ott van egy erő e jelenség mögött, ez pedig a szél. A szél ereje remegteti a leveleket, táncoltatja a fákat. – Hol van a szél? Sehol sem látom. Nem tudom a markomba fogni. A munkálkodása és ereje mégsem vonható kétségbe. Érzem, ahogy végigsimítja arcomat, belekap a ruhámba, hajamba. Látom, ahogy meghajlítja a jegenyéket. A jelei egyértelműen mutatják erejét.

Valahogy így vagyunk a Szentlélek munkálkodásával is. Nem véletlen egyébként, hogy maga Jézus sem talált jobb hasonlatot a Lélek munkájára, mint a szelet. „A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy.” (Jn 3,8) Nem láthatjuk Istent, de munkájának egészen bizonyos jelei vannak.

Az első pünkösdkor a Szentlélek munkájának egészen különleges jele volt az a zúgás, ami betöltötte a házat, ahol a tanítványok ültek. Nyilván az egész várost is betöltötte, mert erre a zúgásra futott össze a sokaság a templom előtti térre. Olyan volt, mint az erős szél, de mindannyian érezték, ez több mint szél. Benne álltak a Lélek csodájában, hallották a zúgást, de még nem értették, hogy mi történik velük.

Akkor előállt Péter a többiekkel, felemelte a hangját, hogy jó hangosan elmondhassa nekik: a prófécia teljesedik be éppen, Isten nekünk ajándékozza Lelkét. És Péter csak mondja tovább az evangéliumot a feltámadt és élő Jézusról, akinek a Lelke munkálkodik éppen. És elmondja azt is, hogy a kegyelem ideje van, és aki Őt segítségül hívja, hittel befogadja, az megtartatik, üdvözül. Akik ezt ott megértették, mintegy háromezren voltak, belőlük alakult az első gyülekezet.

Péter felemelt hangja rendkívül fontos ebben a történetben. Képzeljük csak oda magunkat: Jeruzsálemben a templom előtti téren több ezres tömeg van, ameddig a szem ellát, emberek állnak. Hogyan fogják mind meghallani az evangéliumot? Milyen esélye van annak, hogy a legutolsóhoz is eljusson?

Ma ezt könnyen megoldanánk erősítővel és hangfalakkal. De akkor?

Péter felemeli a hangját, jó hangosan beszélni kezd. Ha kiabálva beszél, a közelebb állók meghallják a szavait. De ők is csak hallják! Ugyanis Péter olyan tájszólással beszél, amit csak a hozzá hasonló galileaiak értenek. Azok, akik itt összegyűltek a diaszpórából, távoli országokból, különféle nyelvterületekről, biztosan nem értik.

Igen, ide valami több kell. Nemcsak decibelben, hangerőben több, hanem valami más és több. És pontosan ebben a „több”-ben áll a Pünkösd csodája!

Péter felemeli a hangját, de nem a szél viszi azt el, hanem a Szentlélek kap bele, viszi tovább, és felerősíti az emberekben, a szívükben. Valahogy érthetővé teszi a galileai tájszólást. És szavakat ad a tanulatlan halászember szájába, igéket ad neki, és Péter idézi a próféciát és a zsoltárokat, és beszél arról, amit átélt: Jézus feltámadt, és élő valóság, Lelke itt munkálkodik! És ahogy beszél, valahogy mindenki mindent ért, és hall abban a különös zúgásban. Az evangélium eléri célját, és bűnbánatra hívja, megtérésre indítja a hallgatókat.

Péter felemelt hangjára nyilvánvalóan azért volt szükség, hogy a Lélek belekaphasson, továbbvihesse, felerősíthesse és érthetővé tegye.

A Szentlélek ma is hasonlóképpen munkálkodik: Felemelt hangokat keres, amikbe belekaphat. Elhangzó bizonyságtételeket, kimondott szavakat keres, amiket céljai szerint továbbvihet. És felé nyújtott, tenni kész kezeket is keres, amiken keresztül munkálkodhat. Egyszóval nyitottságot keres bennünk, és készséget, hogy munkáját rajtunk keresztül is elvégezhesse.

Péter felemelte a hangját, és hangosan beszélni kezdett. Ez volt az emberi feltétel a megértéshez. – De lássuk tisztán, hogy nemcsak prédikálásának következménye volt a Lélek munkája, vagyis az, hogy az szíven ütötte a hallgatókat és megtérésre indította őket, hanem már maga a felemelt hang is! Az, hogy Péter hangosan beszélni tudott, és hogy voltak szavai, kapott üzenetet, az is a Szentlélek munkálkodása! Péter teljesen benne áll a Lélek sodrásában. Minden, ami itt történik és elhangzik, a Szentlélek irányítása és hatalma alatt történik!

Vajon hogyan láthatjuk mindezek fényében a mi mai valóságunkat? Halljuk az első pünkösd történetét, benne a különleges zúgást, a Lélek sodrását, és talán csalódást keltő, vagy szinte fájó, hogy ahhoz képest ma milyen nagy csönd van. Nincs zúgás itt a templomban sem, és nincsenek különleges jelek. Sokan ezt szemére is vetik a mai keresztyénségnek.

Vigyáznunk kell ezzel a kérdéssel, mert Isten az első pünkösdöt kísérte Isten ilyen különleges jelekkel. Azonban Isten sehol nem ígérte, hogy az első pünkösdöt majd újra meg újra meg fogja ismételni! Az első pünkösd egyszer volt, ma pedig ma van, a mi életünk és a mi valóságunk.

Ma talán nem adatnak különleges jelek, nincs zúgás, és talán kevésbé sodrók az események, mint akkor. De aki azt mondja, hogy ma nincsenek jelei a Szentlélek munkálkodásának, az lelkileg vak ember.

Rengeteg és sokféle jele van ma is a Lélek munkájának. Ilyen pl. az, hogy hangzik az Isten Igéje, és mi érthetjük azt. Ilyen, ha valamilyen fontos felismerést munkál bennünk, vagy ha békességre jutunk általa. A Lélek munkája bennünk az élő hit, és hogy reménységgel élhetünk a világban. Van betegségből felépülés, próbákból megerősödve kijutás. Eljutunk egy-egy mély felismerésre az életünkben, ami új irányba indít. Ezek mind, és még nagyon sok minden az élő Jézus munkáját jelzi a Szentlélek által!

Adjunk hálát ezekért!

Hívjuk Őt, és kérjük szüntelen a Lélek munkáját, de úgy, hogy kinyitjuk magunkat ereje előtt!

És legyünk egészen biztosak abban, hogy ha remegnek a levelek, vagy meghajlik a jegenyék csúcsa, bizonyosan a szél munkálkodik!

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé."

(2 Korinthus 5,10)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 17 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• Október 21-én csütörtökön 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk a Gyülekezeti Házban. Szeretettel várjuk a presbiter testvéreket!
• Női konferenciára hívogatjuk szeretettel az asszonytestvéreket, ami november 22-24-én lesz Móron, a Szolgáló Szeretet Házában!
• A Pápai Református Gimnázium diákjai szolgálnak közöttünk december 1-én, advent 1. vasárnapján, igét hirdet Varga Lívia lelkész, vallástanár. Adományunkkal az iskola működését támogatjuk. Vendéglátásukra szeretettel fogadunk sütemény felajánlást.
• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára