Mester, hol laksz?

Alkalom: 
Epifánia ünnepe utáni utolsó vasárnap
Dátum: 
2016. január 17. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
Jn 1,38b-39a.48
Audio: 

Olvasmány: János evangéliuma 1,35-51
Alapige: János evangéliuma 1,38b-39a.48

Ők ezt kérdezték: "Mester, hol laksz?" Jézus így szólt: "Jöjjetek, és meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon."
Nátánaél megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál."

Különleges történet ez, azt mutatja be nekünk, hogy első követői miként találkoztak Jézussal, hogyan is kezdődött az ő tanítványságuk. Ezek itt az első találkozások, az első szavak, az első kérdések és válaszok. Már csak emiatt is izgalmas belehallgatni ezekbe a beszélgetésekbe. Ezen felül azonban megérthetünk valamit a tanítványság lényegéből is: Mi jelent Jézust követni, az ő tanítványának lenni?

Ezen a ponton kapcsolódhatunk mi is az igéhez, hiszen mai tanítványokként ott vagyunk ebben a beszélgetésben, ezek a szavak, kérdések a mieink is lehetnek.

Két beszélgetés-foszlányt emelek ki, amiket most kicsit közelebbről is meghallgathatunk.

Az első két tanítvány megkérdezi Jézustól: „Mester, hol laksz?” – Jöjjetek, és meglátjátok – mondja ő. Ezután elmennek vele, meglátják, hol lakik, és nála maradnak.

Ezeket olvasva feltámad bennünk a kíváncsiság: Olyan jó lenne ekkor ott lenni a közelben, és látni, hallani, hogy történt ez! Hiszen biztosan többet is szóltak ennél. Vajon hogyan mutatkoztak be egymásnak, mit mondtak magukról? Miről beszélgettek útközben? És vajon milyen helyen lakott Jézus? Mi volt abban a lakásban? És vajon megkínálta vendégeit, vagy csak leültek és estig beszélgettek?

Sajnos ezekről a részletekről nem hallunk, csak annyi van az igében, hogy meglátták, hol lakik, és nála maradtak. És nyilván nem véletlen, hogy csak ennyit olvashatunk, mert ebben van a lényeg: Ott vannak Jézusnál! Akármivel is telik el a nap, de Vele vannak együtt!

Vajon ma feltehetjük-e ezt a kérdést Jézusnak: Hol laksz? Hol van a lakásod? A mindenség Urától, aki mindent kezében tart, szabad-e ilyet kérdezni?

Ez a kérdés egyáltalán nem értelmetlen, bármily furának tűnik is elsőre. Sőt, emberlétünk, keresztyén hívő életünk egyik legfontosabb kérdése ez! „Uram, hol laksz?” – Ő nekünk is ezt válaszolja: „Jöjj, és lásd meg!”

Igen, ez azt jelenti, hogy Ő megtalálható, és ahol Ő van, ott mi együtt lehetünk Vele!

Ennek a két tanítványnak még konkrétan útra kellett kelni Jézussal, hogy egy konkrét helyen megtalálják a lakását. Nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk van, hiszen az Ő Szentlelke által mindenütt jelen van. Helytől függetlenül, bárhol elérhetővé teheti magát a számunkra. Ehhez arra a valódi vágyakozásra van szükség, hogy kimondjuk: Uram, hol vagy? Hol talállak Téged? Ő kész elfogadni a társaságunkat, felvállal minket, beszélget velünk, Lelke és igéje által irányt mutat, eligazít, int, bátorít.

János evangélista számára kiemelten fontos Jézus lakás-kérdése. Hogy megmutassa, tényleg oda lehet menni, ahol ő lakik, ahol ő van. És nemcsak itt, a tanítványság kezdetén hangsúlyozza ezt, hanem akkor is, mikor Jézus elbúcsúzik tőlük! Akkor is lakásról beszél, Atyja házáról, hajlékról, ahol nekünk helyünk van Vele együtt. Mert az Ő megtartó szeretete nemcsak erre a világra érvényes, hanem ez itteni életünkön túl is. Uram, hol laksz? – Jöjj velem, és meglátod! Jézus válasza hosszú távú ígéretként is a miénk lehet.

A másik beszélgetés-töredék az, amikor Nátánáel meglepődve kérdezi Jézustól: „Honnan ismersz engem?” – „Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál.”

Mi van e mondatok mögött? Nátánáel meglepődése teljesen érthető, hiszen ez az első találkozása Jézussal. Még sosem beszéltek egymással, mégis olyan jellemzést kap tőle, ami mély ismeretségre vall. „Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság” – mondja róla Jézus.

- Honnan ismersz engem? Honnan tudod, hogy milyen vagyok belül, hogy nincsen bennem álnokság? Talán beszélt rólam valaki neked?

- Mielőtt idejöttél, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Láttalak a gondolataidba merülve. Tudom, hogy mi van benned, mi foglalkoztat téged. Tudom, hogy mire vágysz, mit keresel.

Olyan jó ezt nekünk is tudni: Jézus lát minket a „fügefáink” alatt. Lát minket a munkánkba belemerülve, lát minket a buszon zötykölődve, ablakon kibámulva gondolkodni. Lát minket a konyhában, zöldségpucolás közben, amint gondolataink elkalandoznak. És tudja, hogy mi foglalkoztat minket, milyen kérdések vannak bennünk. Tudja azt is, amikor félelmek között vagyunk, amikor betegség, gyengeség nyom le bennünket. És azt is tudja, amikor örömöket élhetünk át, mert összejönnek a dolgaink, utak nyílnak előttünk, lehetőségek adódnak, és előbbre léphetünk. Hogy is ne látná mindezt, hiszen valamiképpen Ő készíti! Ő alakítja, rendezi a dolgokat, Ő formálja életünket.

Ha megkérdezzük Jézust: Honnan ismersz engem? – Ő ezt mondja: Látlak a fügefáid alatt.

Ez a szó reményt és bizalmat ébreszthet bennünk! Ugyanis Jézus nem kukkol! Amikor Ő lát a dolgainkban, Ő nem megfigyel bennünket, hogy aztán ártani tudjon. Ellenkezőleg: az Ő nézésében szeretet van! Ő ismer és szeret bennünket, így lát az életünk valóságában, mindenféle helyzetünkben.

Indítson ez minket arra, hogy bizalommal nyissunk Felé! Beszélgessünk Vele, kérdezzük meg: Honnan ismersz engem? Milyennek látsz engem? Mit látsz rajtam, és mit nem szeretnél látni rajtam? És kérdezzük Tőle azt is: Uram, hol laksz? Hol találhatlak meg? – Ha így teszünk, tapasztalni fogjuk, hogy Ő válaszol nekünk, mellénk áll, átölel minket, oltalmat ad nekünk.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

"Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok.” 

(Lukács evangéliuma 21,28)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra szerdán 17 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

Adventi játszóház lesz december 14-én, szombaton 15.00 órától a Gyülekezeti Házban. Karácsonyi díszek készítése, adventi történet, közös éneklés és szeretetvendégség. Várjuk szeretettel a kicsiket és nagyokat! A szeretetvendégséghez sütemény hozzájárulást hálás köszönettel fogadunk!
• Gyülekezetünk idén is részt vesz a közös gyertyagyújtások alkalmain. Kenesén 14-én, szombaton 18 órakor, Akarattyán pedig 15-én és 22-én, vasárnap 16 órakor szolgálunk. Mindenkit várunk szeretettel!
• 2020. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium kapható a gyülekezeti alkalmak után.

• Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2,2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,7 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára