Lélek-táplálék

Alkalom: 
Bibliavasárnap
Dátum: 
2016. március 6. 10:30
Alapige: 
Mt 4,4; Dán 1,8
Audio: 

Olvasmány: Dániel könyve 1,3-8.16
Alapige: Máté evangéliuma 4,4; Dániel könyve 1,8

Jézus így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

"Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni."

Amikor azt halljuk, hogy valaki beszennyezi magát az étellel, teljesen hétköznapi módon talán a kisgyermekek jutnak eszünkbe. Ők azok, akik kisbaba korukban, az etetőszékben ülve, képesek a fejük búbjáig spenótosak lenni, magukat összekenni evés közben. Vagy gondolhatunk még felnőtt önmagunkra is, mikor egy rendezvényen vagy nagyvárosi utcán felállított bódékban vásárolunk hamburgert, gyrost, és séta, nézelődés közben próbálunk enni, bizony folyik a majonéz, ketchup, mártás mindenfelé.

Ez az igerész nyilván nem erről szól, nem a kulturált étkezésről.

Ahhoz, hogy megértsük, miről van itt szó, fel kell idéznünk azt a történelmi helyzetet, ami Dániel könyvének a háttere: a babiloni fogság.

A Babiloni Birodalom terjeszkedése közben végül Izráelt is lerohanta, fővárosát, templomát elpusztította, és szinte az egész népet elhurcolta a birodalom mélyébe. Deportált egy egész népet nyugatról keletre, több száz kilométerre, egy teljesen más kultúrába. Ez a napjainkban történő tömeges átvándorláshoz nem hasonlítható, ez tényleg nem önkéntes migráció volt!

Ha valaki egy másik kultúrába költözik önként – sok szó esik erről mostanában – akkor jogos elvárás, hogy integrálódjon, legalábbis valamelyest. Ám itt elhurcolás és kényszer-integráció történt!

Azt látjuk, olvassuk, hogy a deportált elit, a királyi vérből valók, a nemesi származásúak nincsenek rabláncra fűzve, nem munkatáborokban tartják és robotoltatják őket. Nincs kínzás és éheztetés.

De elvették a szabadságukat, a hazájukat, az otthonukat. Kirabolták és lerombolták a templomukat. Most pedig folyik az ideológiai átnevelés ott az idegenben, lecserélik a bölcsességüket, tudományukat és a nyelvüket is! Meg kell tanulniuk és átvenniük a káldeusok nyelvét és írását, mert – jól tudjuk – az anyanyelv megőrző-megtartó erő és gyökér.

Lecserélik még a nevüket is – és ennek egészen komoly, jelképes jelentősége van! Mind a négy izráeli ifjú neve végén „él” vagy „já” áll, ez pedig Istennek a kétféle, héberben használatos neve. A fiúk a nevükben hordozzák Istenüket, hitüket. Ezért kell elvenni tőlük!

Egyetlen példaként álljon itt „Daní-él”, akinek a neve azt jelenti: bírám, ítélőm az Isten. Ehelyett megkapja a Baltazár nevet, amelyben már a pogány bálványisten: Baál neve szerepel. Ebből származik a Baalzebub vagyis Belzebúb név is, aminek az Újszövetségben már egyértelmű az ördögi jellege. A Baltazár pedig azt jelenti: Baál oltalmazza, tartsa meg! Isten a bírám helyett – Baál tartsa meg.

Jól bánnak hát velük – de ennek a lelkük az ára!

S most érünk oda, hogy megértsük, hogy erről szól az evés, az ifjak etetése is ebben a történetben.

Gondolhatnánk először, hogy végül is milyen kedves gesztus ez, hogy ugyanazt az ételt kapják, amit maga a király fogyaszt. Milyen nagylelkű és megtisztelő dolog a király asztaláról enni kapni… Csakhogy a hús és bor, ami az uralkodó elé került, kivétel nélkül a pogány bálványisteneknek feláldozott, levágott állatokból, felajánlott borból származott! Bálványoknak, idegen isteneknek szentelt hús és bor az!

Ez az a pont, amikor – amire Dániel nemet mond.

És aztán látjuk a történetben, hogy Isten kegyelméből megadatik neki, hogy valóban nemet mondhasson, és legyen más választása.

Az élethelyzetén, körülményein nincs hatalma, módja változtatni. Nem tud mit tenni az ellen, hogy elhurcolták, hogy fogoly, hogy tanítják-átnevelik, hogy más nyelven beszélnek hozzá, és más néven nevezik. De hogy mi az, ami őt életben tartja és életre táplálja, abban ő akar dönteni.

Dániel a szívében hallja, amit az Úr Jézus is válaszol a Kísértőnek: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik.”

Dániel története nekünk arról szól, hogy sok minden történhet velünk is. Ugyan nem deportálnak, de az életünk múlásával a világ mégis megváltozik körülöttünk, megváltozhat az élethelyzetünk úgy, hogy nem tehetünk ellene semmit.

Történhetnek olyan események, amik kilöknek az otthonosból, sőt olyanok is, amik egyenesen kirántják a lábunk alól a talajt. Lehetnek nekünk is veszteségeink, ha nem is rabolnak ki talán. Megrabol a halál, mikor elveszítünk valakit, elveszhetnek barátságok, csalódásokban megrendül a bizalom. Sok mindent csak elszenvedünk.

De az ige üzenete az, hogy az mindvégig a mi döntésünk, hogy miből táplálkozunk.

A táplálék az, ami a testnek az erőt adja, amiből folyamatosan felépülnek a sejtjeink. A mi választásunk, hogy miből akarjuk nyerni a belső erőnket, hogy miből – Kiből akarjuk felépíteni az életünket.

Természetesen nem elsősorban a testről van itt szó. Böjt ideje van, és nagyon is böjti ez a történet is. Mert a böjt éppen erről szól. Mert abban sem a testi táplálék jelentősége az elsődleges, hogy mit szabad enni és mit nem. Hanem a lelki épülés! Az Isten közelségének, szeretetének és erejének megtapasztalása.

Dániel a hús helyett a zöldségféléket választotta. De ez ételnél sokkal többet jelentett: a Baál uralma helyett Istenhez való hűséget és Istenben való bizalmat.

Böjt van, de a mai nap Biblia-vasárnap is!

Jézus szavai erről szólnak. Kenyér, táplálék, vagyis erőforrás és életforrás az ember számára az Isten szava, az Ő megszólító közelsége.

Testvérek, a „király asztala” ma is gazdagon rakott. Sokféle tudomány, lelkiség, trend és divat, ínycsiklandó szórakoztatás, szagos világi farkastörvények, az önzés és önmegvalósítás illatai kínálják magukat.

Nekünk kell dönteni, mert lehet, hogy mivel lehet megetetni minket. Hogy mibe kapaszkodunk, miből nyerünk erőt. Mi vigasztal, mi ad békességet és reménységet.
Isten ma is szól hozzánk, táplálni, erősíteni, gazdagítani akar!

Biztasson minket az, ahogy Dánielék története végződött. A felügyelőjük, minden jóindulata ellenére, először aggódott, hogy ha enged az ifjak kérésének, akkor a szegényesebb étrend miatt lesoványodnak, leépülnek, ő pedig büntetést kap. Próbát tett, és tíz nap múlva Isten hűséges gyermekei kövérebbek, pirospozsgásabbak és erősebbek voltak mindenki másnál…

Nem a hús vagy a zöldség számított, hanem a Mindenható Isten szeretete és hatalma.

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

3 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

A hét igéje:

"Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”   

(Lukács evangéliuma 12,48)

Igehirdetések

2020.08.02.
2Móz 33,17-18
2020.07.26.
Jn 15,5a.7-8
2020.07.19.
2Móz 20,2; Mt 22,36-40

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)
Istentisztelet Kenesén vasárnap de. fél 11-kor a Templomban

• A jövő vasárnap, augusztus 16-án az istentiszten hálát adunk Urunknak az új kenyérért, úrvacsoraosztás azonban a vírushelyzetre való tekintettel nem lesz.
Kántorkoncert lesz ma este, augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor a templomban Küronya Veronika, Sipos Csaba és Varga Áron szolgálatával. A belépés ingyenes, adományainkkal az Orgonaalapot támogathatjuk. Szeretettel várjuk a zenekedvelőket!
Zenés Áhítat lesz augusztus 17-én, hétfőn 18 órakor a templomban. Az igényes zenéről Gerencsér Zoltán (hegedű) és Németh Sándor (orgona) gondoskodik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
• Elhunyt Mészöly József testvérünk 44 évesen, temetése augusztus 11-én, kedden 10 órakor lesz a református temetőben. Istenünk vigasztaló kegyelme legyen gyászoló szeretteivel!
• A vírushelyzettel kapcsolatban: Az elmúlt időszak lazításai után az illetékesek újra kérnek mindenkit az óvatosságra, a védekezés szabályainak betartására. Ezért mi is újra kérjük a Testvérektől, hogy hozzunk és viseljünk maszkot, igyekezzünk tartani a 1,5 méter távolságot (kivétel egy háztartásban élők), valamint mellőzzük az érintéses köszöntést.
• A református temető kerítésére adománygyűjtést hirdettünk, aki ezt a célt szívesen támogatná, adományát eljuttathatja banki utalással, készpénzes befizetéssel, vagy sárga csekken. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást!
• Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki adományával, egyház-fenntartói járulékával támogatja Egyházunk fenntartását! Buzdítunk mindenkit, aki teheti, kapcsolódjon be a közös teherviselésbe! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

 

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára