A Győztes mellett

Alkalom: 
Húsvét utáni 3. vasárnap - Jubilate
Dátum: 
2016. április 17. 10:30
Igehirdető: 
Alapige: 
1Jn 5,4-5
Audio: 

Olvasmány: Zsoltárok könyve 18,2-7.26-31
Alapige: János 1. levele 5,4-5

"Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?"

Az óegyházi ünneprend szerint a húsvét utáni vasárnapok visszamutatnak Krisztus feltámadására, halál fölötti győzelmére. A mai vasárnap régi elnevezése: Jubilate, ami annyit jelent, hogy örüljetek. Krisztus feltámadásának, halál fölötti diadalának az örömébe hív bennünket.

Vajon hogyan részesedhetünk mi, keresztyének, Krisztus győzelmében? A mára kijelölt igében erről kapunk tanítást. Mi a győztes Krisztushoz tartozunk, így a hitünk, amivel Hozzá kapcsolódunk – győztes hit. Olyan hit, ami legyőzi a világot!

Nagyon fontos, hogy meghalljuk és befogadjuk ezt az üzenetet. Nem jó az, ha csak ilyen hangokat hallunk meg: nem vagy elég jó; kicsi vagy; kevés vagy. Sokszor keresztyén emberek a Szentírás üzeneteiből csak azt hallják ki, amikor megdorgál minket. A mai ige ezt szeretné kiegyensúlyozni azzal, hogy lássuk Krisztusunkat győztes Úrnak, és lássuk Hozzá kapcsolódó hitünket győztes hitnek!

Mindenekelőtt tegyük a helyére, hogy mit is jelent „legyőzni a világot”! Nyilvánvaló, hogy ezt nem katonailag vagy területileg kell érteni, ez a győzelem egész másféle győzelem.

Tudni érdemes János leveléről, hogy egy akkoriban divatos tévtanítás, a gnózis ellen lép fel. A gnózis görög szó, ismeretet, tudást jelent. Valahogy úgy kell ezt értenünk, mint a megvilágosodást: ennek az ismeretnek a birtokában szabadulhat ki az ember a jelenlegi gonosz és mocskos világból egy tiszta és szép világba. A gnosztikusok szembe állították Istent a világgal. Azt tanították, hogy Isten fönt lakik a szellemi világban, és semmi köze nincsen a megfogható, anyagi világhoz, amiben mi, emberek élünk, amiben bűn van, sötétség és mocsok. János apostol határozottan nemet mond erre! Az egész levélben arról ír, hogy Isten igenis szereti ezt a világot! Annyira szerette, hogy Fiában bele is született a mi világunkba, hogy nekünk megváltást szerezzen! Annyira szeret minket, hogy itt van mellettünk küzdelmeinkben, és azt akarja, hogy az Ő szeretete rajtunk keresztül átjárja az egész világot!

Így értsük tehát ezt a „világ feletti győzelmet”! Amikor Jézus legyőzte a halált, akkor győzelmet aratott a sötétség fölött, a kilátástalanság, a bűn, a gonoszság, a világ erői fölött!

Az elmúlt időszakban többször is elém került a 18. zsoltár egyik igéje, amit a felolvasásban is hallottunk. Amikor a győzelmen gondolkodtam, rájöttem, hogy ez az ige gyönyörűen képekbe foglalja nekünk, hogy mit is jelent a győzelem. A képek segítenek az életünkre nézve kézzelfoghatóvá tenni azt. Dávid ezzel a zsoltárral imádkozott, miután Isten megmentette ellenségei kezéből:

„Te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat adsz nekem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom.” (Zsolt 18,29k)

Így érthetjük meg tehát a győzelmet három csodálatos képben! Mécsest gyújt nekem, fényforrást ad a sötétben; győzelmet ad a rablók ellen, akik engem ki akarnak fosztani; és győzelmet ad a kőfalak fölött, segít túljutni bezártságon, akadályokon!

Mindannyian ismerünk ilyen helyzeteket. Ismerjük a kilátástalan helyzeteket, amiket sötétségként élünk meg. Ilyen az, amikor félelemben élünk, tele vagyunk aggódással, hogy mi lesz velünk, mi lesz egy-egy szerettünkkel. Ilyen, amikor gyász terhe alatt, a veszteség sötétjében vagyunk. És ismerjük a kifosztottság érzését is, amikor elrabolják értékeinket: nemcsak a pénzre kell itt gondolni, hiszen talán annál is fájóbb, amikor gonosz mondatokkal valaki a reménységünket rabolja el, beletapos a sárba és elveszi önbizalmunkat. És mindannyian ismerjük azt a bezártságot, amikor kőfalak vesznek körül. Falak, amik elválasztanak egymástól. Falak, amik akadályoznak egy fontos cél elérésében, körbezárnak minket. Tudjuk, hogy ilyenkor nagyon magasak, félelmetesen erősek tudnak lenni.

Győzelem mindezek felett. Vajon lehetséges ez? „Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom.” Képzeljük csak magunk elé azt az embert, aki puszta kézzel rohan neki a fegyveres rablóknak! Vagy azt, aki nagy levegőt vesz, és nekifut, hogy átugorja az előtte tornyosuló falat.

Lehetséges ez? Nos hát az Ige alapján erre az a válasz, hogy igen, de csak egyetlen feltétellel. Csak azért lehetséges, mert Istennel minden lehetséges! Mindkét igében hallottunk erről az egyetlen feltételről. János apostol azt írja: az győzi le a világot, „aki Istentől született”. Ez azt jelenti, hogy az, aki lelki értelemben Tőle származik, aki hisz Jézusban, vagyis kapcsolatban van a Győztessel, a legnagyobb erővel! Ugyanezt találjuk a zsoltárban is:

„Veled” a rablóknak is nekirontok, és a kőfalon is átugrom, ha Te segítesz. – Vagyis nem egyedül!

Számtalan bibliai történet megörökíti, amikor Isten népe győzni tudott külső vagy belső ellensége fölött. Minden ilyen esetben az Istennel való kapcsolatuk volt a mentőöv!

Egyik ilyen történetben Áron és Húr tartják Mózes imádságra felemelt kezeit. Lent a völgyben dúl a csata Isten népe és az ellenség között. Amíg Mózes feltartott kézzel imádkozik, addig Isten népe erősebb, amikor karjait leengedi, akkor az ellenség kerekedik felül. Órákon át tart a csata, Mózes belefárad, ezért segítői tartják a kezeit, tehát ők „tartják benn” az imádságban, így győzedelmeskedik végül Isten népe.

Igen, így van ez: amíg benn tudunk maradni az imádságban, amíg kapcsolatban maradunk Istennel, addig nem vagyunk egyedül, hanem megtapasztalhatjuk az Ő segítségét! Ha viszont elfordulunk Tőle, nem keressük Őt, akkor bizony egyedül maradhatunk, és vesztesek leszünk.

Nem egyedül, hanem Istennel! „Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom.”

Amikor Isten hív minket, mi pedig elindulunk, hiszünk benne, érteni akarjuk akaratát, kapcsolatban vagyunk Vele, akkor Ő nem vesztest akar csinálni belőlünk! Nem vesztett csatába hív. A keresztyén hit nem „lúzer” hit. Éppen ellenkezőleg! Krisztus a nagy háborút megnyerte, hiszen feltámadása győzelem volt a halál és sötétség erői felett! Mi pedig az Övéi vagyunk, Hozzá tartozunk, így vívhatjuk saját küzdelmeinket egy Győztes oldalán! Véssük jól szívünkbe ezt az üzenetet!

Olyan jó lenne, ha a következő ének szavai mindannyiunk imádsága lehetne! Egy esti imádság ez, ami a sötétjeinkben, küzdelmeinkben is Krisztus közelségét kéri, várja.

„Ellenség ellen áldásod fedez, A könny nem sós, a kór is könnyű lesz, Sír, halál-fúlánk, hol a győzelem? Győztes leszek, csak légy, Uram, velem.” (511. dicséret)

Hírlevél: Igehirdetések

Ha feliratkozik, hetente 1 e-mailt küldünk a hét Igéjével és a legutóbbi igehirdetésekre való hivatkozással.

Feliratkozás Igehirdetések hírcsatornája csatornájára

A hét igéje:

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk."

(1 János 5,4)

Aktuális

Vasárnapi hirdetések a
legutóbbi "Mécses"-en:

Alkalmaink:
• Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyülekezeti Házban
• Bibliaóra: kivételesen elmarad!
• Gyülekezeti Énekóra szombaton 18 órakor a Gyülekezeti Házban

• Istentisztelet Kenesén vasárnap fél 11-kor a Templomban
• Istentisztelet Akarattyán vasárnap 9-kor az Imaházban (Köztársaság u.)

• A Dunántúli Kerületi Nőszövetség október 19-n, szombaton 10.00 órakor hálaadó ünnepi istentisztelet keretében ad hálát 25 éves szolgálatáért a pápai református Ó-Templomban. Szeretettel várják nemcsak az asszonyokat, hanem a gyülekezet minden érdeklődő tagját!
• Az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Gyenge Béláné (Frák Katalin) testvérünket, aki életének 89. esztendejében ment el e világból október 2-án. Temetése október 9-én 13 órakor volt a katolikus temetőben. Gyászoló szeretteinek Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük!
Folytatódik az adománygyűjtés templomainkra. Az akarattyai Templom Hangjaira (harangjára és orgonájára) és a kenesei Templom Toronyórájára kérjük a testvérek támogatását. Az adományok eljuttathatók banki utalással, sárga csekken, a Takarékbankban (Fő u. 21), a járulékgyűjtőknél vagy a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel. Eddig a Templom Hangjaira kb. 2 millió, a Toronyórára pedig kb. 1,5 millió forint gyűlt össze. Isten iránti hálával köszönjük az eddigi adományokat, és hálásan fogadunk minden további támogatást! Ha csatlakozni szeretne a támogatók köréhez, az adomány eljuttatásáról itt olvashat bővebben.

Tartalom megosztás

Feliratkozás Tartalom megosztás csatornájára